INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

HAS CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

FODOR István

Fodor István
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Fodor István

Place and date of birth : Szeged, July 29th,1938

Marital status : married, two children

Contact

landline Centre +36 (72) 523-800
landline Work +36 (72) 523-845
fax Centre +36 (72) 523-803
E-mail fodor(at)rkk.hu
E-mail fodor.istvan(at)krtk.hu

Education and training

1961University of Kossuth Lajos Faculty of Arts — secondary school teacher of history and geography
1969University of Kossuth Lajos Faculty of Natural Sciences — university doctor
1976University of Janus Pannonius — PhD in Geography
1996University of Janus Pannonius — Habilitation
2002Hungarian Academy of Sciences — DSc. in Geography

Language skills

German (writes, reads, lectures)
Russian (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1961—1962Kun Béla Grammar School — secondary school teacher
1962—1966Teachers' Training College of Pécs — lecturer
1966—1970Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — junior research fellow
1970—1976Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — research fellow
1976—Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — tudományos főmunkatárs
1978—1992Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — tudományos osztályvezető
1985—1996University of Janus Pannonius — honorary associate professor
1985—1996University of Janus Pannonius — part-time university associate professor
1996—University of Pécs — part-time university professor
1998—University of Janus Pannonius — head of department, university professor
2002—Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — scientific advisor
2012—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — kutató professor emeritus

Scientific activity

1962—Hungarian Geopgraphical Society, member
1962—TIT Baranya County Division Department of GeoSciences, member
1962—Hungarian Society of Karst and Speleology National Committee, member
1966—2000International Committee of Speleotherapy, managerial board member
1966—1972Hungarian Society of Karst and Speleology National Committee, member
1966—Hungarian Committee of Karst and Speleotherapy, president
1969—1980Hungarian Meteorological Society Pécs Division, secretary
1972—1980Hungarian Society of Karst and Speleology National Committee, Országos Elnökség - társelnök
1976—1980Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs Committee of Environment and Natural Conservation, secretary
1980—TIT Baranya County Division Department of GeoSciences, president
1980—1990Hungarian Society of Karst and Speleology National Committee, president
1980—Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs Committee of Environment and Natural Conservation, president
1980—2014Hungarian Meteorological Society Pécs Division, president
1985—1990Hungarian Academy of Sciences Committee of Geographical Sciences, member
1986—1989International Union of Speleology (UNESCO), presidential member
1989—1993International Union of Speleology (UNESCO), secretary of UIS Bureau
1993—Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs Committee of Environment and Regional Development, president
1996—2008MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, titkár
1998—New Jersey Academy of Science, member
2008—2011MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, alelnök
2015—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, titkár

Awards

1997Scientific Award of the Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences
1998Scientific Award of the City of Pécs
1998Prinz Gyula díj
2002Regional Development Award of Baranya County
2006Knight's Cross Order of Merit of the Republic of Hungary

Publications

Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications
 
A barlangok éghajlati és bioklimatológiai sajátosságai. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1981. 191 p. Könyv. Az 1981. évi szakirodalmi nívódíjjal kitüntetett monográfia.
(szerk.) – Miklós Gy. (szerk.) – Molnár K. (szerk.): A természeti területi struktúraváltozások társadalmi, gazdasági és ökológiai értékelésének kartográfiai modellezése. Pécs: MTA DTI; OKTH, 1984. 168 p. (Környezetvédelmi Tanulmányok sorozat, 4.)
Az élettelen természet védelme. Tanárképző főiskolák egységes jegyzete. Tankönyvkiadó Budapest, 1989. pp. 37–148. In: Bodnár L.–Fodor I.–Lehmann A.: A magyarországi természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai. Főiskolai Jegyzet. Második kiadása: Tankönyvkiadó Budapest, 1990.
A környezeti ártalmak egészségügyi hatásainak közgazdasági vizsgálata. In: A környezetgazdálkodás közgazdasági kérdései – Szerk.: Bulla M. Budapest: KTM, 1991. pp. 119–177. (Környezetpolitika)
(Szerk.) – Schubert J. (Szerk.): Baranya megye környezetvédelme. – Adatok Baranya megye környezetvédelméről, természetvédelméről és vízgazdálkodásáról: Állapotértékelés és a fejlesztés irányai (1990–2000). Pécs: MTA Pécsi Akadémiai Bizottság, 1992. p. 193. II. + 31 térk.
Mennyit ér az ember egészsége? A környezeti eredetű betegségek gazdasági kára és a fenntartható fejlődés. = Környezet és Fejlődés, 3. évf. 1992. 4–5. sz. pp. 84–87.
Characteristics of environmental problems in Eastern-Central-Europe. In: Environmental Policy and Practice in Eastern and Western Europe. Eds: Fodor, I., Walker, G.P. Centre for Regional Studies, Pécs. 1995. pp. 33–42.
(ed.) – Halasi-Kun, George (ed.) – Richard Lo Pinto (ed.): Environmental Problems and Possible Solutions in the Carpathian Basin. Pécs: Centre for Regional Studies, 1996. p. 358. (Pollution and Water Resources Columbia University Seminar Series, XXVIII. 1994.)
Impediments to sustainable development in the environmental policy of East-Central Europe: the example of Hungary. In: Environment, Planning and Land Use. Eds.: P. Kivell, P. Roberts, G. P. Walker. Aldershot: Ashgate, 1998. pp. 147–158. (Urban and Regional Planning and Development)
Az EU-csatlakozás településkörnyezeti aspektusai. In: EU-integráció. Önkormányzatok. I. Szerk.: Csefkó F. Budapest: Önkormányzati Szövetségek Tanácsa, Nemzetközi Város- és Megyeigazgatási Szövetség, Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Hivatala, 1998. pp. 229–250.
Bodnár L. – Lehmann A.: A természet- és környezetvédelem földrajzi vonatkozásai Magyarországon. Szerk.: Bodnár L. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999. 391 p.
The effect of the socio-economic transition on the Hungarian environment. In: Regional Processes and Spatial Structures in Hungary in the 1990's. Ed.: Hajdú, Z. Pécs: Centre for Regional Studies, 1999. pp. 328–354.
A környezetpolitika kihívásai és Magyarország válaszai a XX. század második felében. In: Kommunikáció térben és időben. Tiszteletkötet Erdősi Ferenc professzor úr 65. születésnapjára. Szerk.: Tésits R., Tóth J. Pécs: University Press, 1999. pp. 153–165.
Környezetvédelem és regionalitás Magyarországon. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, (Studia Regionum) (Területi és Települési Kutatások, 18.) 2001. 488 p.
Környezetföldrajz. In: Általános társadalomföldrajz II. Szerk.: Tóth J. Budapest–Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2002. 268–286. p. (Dialóg Campus szakkönyvek)(Studia Geographica).
Környezeti problémák Kelet-Közép-Európa határain. In: Határok és az Európai Unió. Nemzetközi földrajzi konferencia. Szeged, 2002. szeptember 29–30. Szerk.: Szónokyné Ancsin G. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszéke, 2003. pp. 51–56.