REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Megjelent Hajdú Zoltán Magyarország Történeti Államföldrajza c. könyve
Megjelent Hajdú Zoltán Magyarország Történeti Államföldrajza c. könyve

A Dialóg Campus Kiadónál megjelent monográfia a magyar történeti és politikai földrajz hiánypótló műve. Földrajzi megközelítésben dolgozza fel Magyarország államtörténeti fordulópontjait, sajátos korszakait. Ajánljuk a kötetet mindazoknak, akik érdeklődnek Magyarország korszakonként változó államterülete, határtörténete és határpolitikája iránt.

TOVÁBB >>>
Rácz Szilárd szakbizottsági elnök az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságában
Rácz Szilárd szakbizottsági elnök az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságában

A 2020. június 8-án záródó elektronikus szavazással a 2020–2023. közötti akadémiai ciklusra az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottságának elnökévé a KRTK RKI DTO tudományos munkatársát, Rácz Szilárdot választották. Az MTA osztályszerkezetétől eltérően a PAB-on a regionális tudomány a X. szakbizottsághoz tartozik, így lehetőség adódik a társadalomföldrajzzal, a földtudományokkal és a környezetkutatásokkal való szerves együttműködésére.

TOVÁBB >>>
Fodor István az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság elnökségének tiszteletbeli tagja
Fodor István az MTA Pécsi Akadémiai Bizottság elnökségének tiszteletbeli tagja

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága (PAB) testületeiben végzett fél évszázados közösségi, szakmai munkássága elismeréseként Fodor Istvánt, a KRTK RKI DTO kutatóprofesszor emeritusát a PAB elnökségének tiszteletbeli tagjává választották. A X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság 40 év után leköszönő elnökét, Fodor István professzort tiszteletbeli szakbizottsági elnöki címmel tüntették ki a bizottsági tagok egyhangú felterjesztésére.

TOVÁBB >>>
Intézeti kollégák a Pécsi Akadémiai Bizottság testületeiben
Intézeti kollégák a Pécsi Akadémiai Bizottság testületeiben

Az MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága (PAB) 2020. július 8-i tisztújító választói ülésén a PAB szavazati jogú tagjai (akadémikusok, szakbizottsági elnökök stb.) megválasztották az új vezetőket és tagokat a 2020–2023-as akadémiai ciklusra. A KRTK RKI kollégái közül a PAB X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottság tagjai lettek Erdősi Ferenc, Fodor István és Faragó László (kutató professor emeritusok), továbbá Hajdú Zoltán (tudományos tanácsadó), valamint Gál Zoltán, Lux Gábor és Varjú Viktor (tud. főmunkatársak). Varjú Viktor a következő akadémiai ciklusra a Körforgásos Gazdaság Munkabizottság vezetője lett.

TOVÁBB >>>
Pálné Kovács Ilonát az Academia Europaea tagjává választották
Pálné Kovács Ilonát az Academia Europaea tagjává választották

Kiemelkedő megtiszteltetésben részesült Pálné Kovács Ilona, Intézetünk kutatóprofesszora, ugyanis több évtizedes kutatói munkásságának köszönhetően az Academia Europaea tagjává választották. Az Academia Europaea-t 1988-ban alapították az egyesült királyságbeli Royal Society és más európai nemzeti akadémiák kezdeményezésére. Ez az egyetlen európai szintű akadémiai szervezet. Mintegy 4000 tagja van, akik különböző európai országok és tudományos területek legkiválóbb kutatói közül kerülnek ki. Pálné Kovács Ilona, aki 2019 májusa óta az MTA rendes tagja, nemzetközi ismertségét jól tükrözi, hogy részt vesz több külföldi folyóirat szerkesztőbizottságának munkájában, tagja a Nemzetközi Földrajzi Unió (IGU) Kormányzásföldrajzi Bizottsága elnökségének, illetve póttagja az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját ellenőrző független szakértői bizottságának. Kollégánknak gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Megjelent Mezei Cecília „Fejlesztési kényszerpályák” című kötete
Megjelent Mezei Cecília „Fejlesztési kényszerpályák” című kötete

A Dialóg Campus kiadó gondozásában, a Studia Regionum könyvsorozat részeként megjelent kötet a hazai helyi önkormányzatok fejlesztési eszközrendszerét, lehetőségeit, valamint a tényleges fejlesztési gyakorlatot tárja fel az európai uniós feltételrendszer és a visegrádi országok sajátosságai tükrében. A kötet reflektál a helyi önkormányzatok fejlesztési kényszerhelyzetét determináló tényezőkre, az ezek által kialakuló eltérő fejlődési utakra, valamint a települések között így létrejövő térbeli mintázatokra. A kötet a helyi gazdaságfejlesztési elmélet bázisán, de az egyedi jó gyakorlatok bemutatására épülő megszokott módszertantól eltérően, néhány ilyen mintázatnak járt utána. A kötet a kiadónál vásárolható meg.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Horeczki Réka megvédte doktori disszertációját

Az RKI tudományos segédmunkatársa, Horeczki Réka 2020. július 3-án „summa cum laude” minősítéssel védte meg „Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Kollégánknak gratulálunk és további sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Hajdú Zoltán a Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetője

Az RKI Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetőt választott Hajdú Zoltán személyében, aki 2020. január 1-jével kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
Pámer Zoltán megvédte doktori disszertációját

Az RKI tudományos segédmunkatársa, Pámer Zoltán 2019. november 26-án 100%-os eredménnyel védte meg „A területi kormányzási struktúrák hatása a határon átnyúló együttműködésre – négy határrégió összehasonlító elemzése” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Kollégánknak gratulálunk és további sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Dunántúli Tudományos Osztály – Új osztályvezető

A Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetőt választott Póla Péter személyében, aki 2019. március 1-jével kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
Faragó László kitüntetése

Faragó László kollégánk a 2019. március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át a területi tervezés és a területfejlesztés terén végzett több évtizedes kutatói, oktatói és szakértői tevékenységének elismeréseként. A díjat 2019. március 18-án, a Budapesti Gazdasági Egyetemen rendezett ünnepi eseményen Áder János köztársasági elnök megbízásából Palkovics László innovációs és technológiai miniszter adta át.

TOVÁBB >>>
Az MTA KRTK RKI kollégái az MTA újonnan választott közgyűlési képviselői között

Az MTA köztestülete megválasztotta a Közgyűlés nem akadémikus tagjait a következő három évre. Intézetünk kollégái közül Faragó Lászlót a IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Timár Juditot a X. Földtudományok Osztálya nem akadémikus közgyűlési képviselői közé választották.

TOVÁBB >>>
Dunántúli Tudományos Osztály - új osztályvezető

A Dunántúli Tudományos Osztály új osztályvezetőt választott Mezei Cecília személyében, aki 2019. január 1.-vel kezdődően tölti be ezt a tisztséget.

TOVÁBB >>>
RuRES projekt záró konferencia - 2018. december 17.

Az Interreg magyar-horvát határon átnyúló program keretében megvalósuló "Renewable energy sources and energy efficiency in a function of rural development" (RuRES) projekt zárókonferenciájára 2018. december 17-én került sor a horvátországi Eszéken. Az eseményen a résztvevők megismerhették a projekt eredményeit, és a megvalósított tevékenységeket. A konferencia részletes programja kattintás után érhető el.

TOVÁBB >>>
Tatay Lászlóné főigazgatói elismerése

Tatay Judit gazdasági előadó kolléganőnk a KRTK-ban nyújtott kiemelkedő munkájáért főigazgatói elismerésben részesült. Gratulálunk, és köszönjük az eddigi elvégzett sok munkáját!

TOVÁBB >>>
RURES Program - könyv -magyarul

Megjelent a RuRES projekt kutatási eredményeit összefoglaló tanulmánykötet magyar nyelvű változata. Letölthető a "Tovább" linken.

TOVÁBB >>>
RURES Program - könyv angolul

Megjelent a RuRES projekt kutatási eredményeit összefoglaló tanulmánykötet. Az angol nyelvű változata letölthető a "Tovább" linken.

TOVÁBB >>>
RURES Program - képzés

A RURES Projekt helyi szereplők számára szervezett képzési modulja keretében változatos szakmai programok kerültek lebonyolításra. Bővebb információk a RURES honlapon olvashatók.

TOVÁBB >>>