KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

PÓLA Péter

Póla Péter
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Póla Péter

Születési hely, idő : Barcs, 1972. augusztus 29.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-828
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-828
E-mail pola(kukac)rkk.hu
E-mail pola.peter(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1997Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara — közgazdász MSC
1999Gödöllői Szent István Egyetem Gazdálkodási és Társadalomtudományi Kara — Európai Uniós és regionális politikai szakértő
2007PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (közgazdaságtudomány)

Nyelvtudás

Francia (ír, olvas, előad)
Angol (olvas)

Munkahelyek

1998—2001Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara — területfejlesztési referens
2001—2007MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
2007—2011MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos munkatárs
2012—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs
2019MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység

2005—2007óraadó, PTE BTK Politikatudományi Intézet
2007—Főiskolai adjunktus, Eötvös József Főiskola, Baja

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2005—Magyar Közgazdasági Társaság, tag

Díjak, elismerések

2007Területi Statisztika folyóirat Kovács Tibor pályázat díja, 3. . helyezés
2013Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
2017—2020Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Oktatott tárgyak

Közösségi politikák (Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás)
Európai Uniós ismeretek (Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás)
Gazdaságpolitika (Eötvös József Főiskola)
Környezetgazdálkodás (Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás)

Kutatási területek

Vidékfejlesztés
Helyi gazdaságfejlesztés
Gazdasági kamarák

Tanulmányutak

1995—1996tanulmányút (ösztöndíj) — Franciaország
1998tanulmányút (ösztöndíj) — Franciaország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 
Póla P.: The transformation of rural areas in Central and Eastern Europe. In: Lux G, Horváth Gy (szerk.) The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe. London; New York: Routledge, 2017. pp. 66-86.
Mezei C., Póla P.: (2016) Helyierőforrás-vezérelt helyi gazdaságfejlesztés. In: Erdős Katalin, Komlósi Éva (szerk.): Tanítványaimban élek tovább. Emlékkötet Buday-Sántha Attila tiszteletére. 395 p. Pécs: PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2016. pp. 27-38.
Póla P., Chevalier P, Maurel MC (2015): A LEADER akciócsoportok és partnerségi hálózatok működésének tanulságai Baranya megyében. = Tér és Társadalom 29:(1) pp. 175-194. (2015)
Póla P.: Helyi erőforrások, vidékfejlesztési stratégiák. In: Lukovics Miklós, Zuti Bence (szerk.): A területi fejlődés dilemmái. 379 p.  Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, 2014. pp. 267-276.
Chevalier P., Maurel M-C., Póla P.: L'expérimentation de l'approche LEADER en Hongrie et en République tcheque: Deux logiques poitiques différentes In: Revue d’Études Comparatives Est-Ouest 43:(3) pp. 91-143. (2012)
Kovács D, Póla P, Finta I: A LEADER program és az alulról építkező vidékfejlesztés néhány tapasztalata Magyarországon = Gazdaság és Társadalom 2011:(3-4) pp. 81-108.
Maurel M-C., Chevalier P., Póla P.: L'expérimentation de l'approche LEADER en Hongrie. In: Halamska M, Maurel M-C (szerk.) Les acteurs locaux à l’épreuve du modéle européen LEADER: France - Hongrie - Pologne. Prague: CEFRES, 2010. pp. 71-94.
Póla P.: Problémák és dilemmák a magyarországi gazdasági kamarai rendszerben. In: Dobák M, Kardos J, Stausz P, Zachar PK (szerk.): Társadalmi és gazdasági érdekérvényesítés a XX. században. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2010. pp. 239-253.
Tésits R. - Póla P. - Bucher E. - Székely É.: A szociális gazdaság helyzete és lehetőségei a Dél-Dunántúlon. Pécs: Pécs-Egyházmegyei Katolikus Caritas, 2009. 166 p. (PTE FI Munkaerőpiaci és Esélyegyenlőségi Tanulmányok Központja)
Póla P.: A gazdasági kamarák lehetőségei a területi versenyképesség erősítésében = Területi Statisztika, 2007/2. sz. 109-122. o.