Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Adminisztráció

 

Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont adatai (2012–)

 
Cégadatok
 
Teljes név:
Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Angol nyelvű megnevezés:
Centre for Economic and Regional Studies
Hungarian Academy of Sciences
Hivatalos rövidítés:
MTA KRTK
Jogi forma:
köztestületi költségvetési szerv
Cégbírósági bejegyzés:
nincs (alapító okirat van)
Az alapítás időpontja:
1954. október 10.
Költségvetési nyilvántartási szám
(ÁHT azonosító):
039794
Törzskönyvi nyilvántartási szám:
300685
Törzskönyvi bejegyzés dátuma:
2012. január 1.
Szakágazati besorolás:
722000 – Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Adószám:
15300681-2-43 (2017. december 1-jétől)
Közösségi adószám:
HU15300681
PIC (Participant Identification Code) kód:
999432517
Statisztikai számjel:
15300681-7220-342-01
ÁFA visszaigénylésre jogosult-e:
igen
Székhely:
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (2017. december 1-jétől)
Levelezési cím:
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. (2017. december 1-jétől)
Képviseli:
Dr. Fazekas Károly főigazgató
Telefonszám:
(1) 224-67-00
E-mail cím:
titkarsag(kukac)krtk.mta.hu
Pénzügyi ellenjegyző:
Auxi Csabáné gazdasági vezető helyettes 
 
Banki adatok
 
Számlatulajdonos neve:
Magyar Tudományos Akadémia
Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Bankszámla száma:
10032000-01717929-00000000
IBAN szám:
HU25 10032000 0171 7929 00000000
SWift kód: MANEHUHB
Bank neve:
Magyar Államkincstár
 
 
 
Utoljára frissítve: 2017. december 1-jén. A kutatóközponti szabályzatok, utasítások, nyomtatványok eléréséhez kérjük, jelentkezzen be a KRTK intranetre.
 

A jogelőd MTA Regionális Kutatások Központja archív adatai (2011. decemberi 1-jei állapot)

Tartalom:
 
Utoljára frissítve: 2011. december 1-jén. Az archív intézeti szabályzatok, utasítások, nyomtatványok eléréséhez kérjük, jelentkezzen be.
  
Cégadatok (archív)
 
Teljes név:
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Angol nyelvű megnevezés:
Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences
Hivatalos rövidítés:
MTA RKK
Jogi forma:
köztestületi költségvetési szerv
Cégbírósági bejegyzés:
nincs (alapító okirat van)
Az alapítás időpontja:
1943. április 20.
Költségvetési nyilvántartási szám
(ÁHT azonosító):
039749
Törzskönyvi nyilvántartási szám:
300630
Törzskönyvi bejegyzés dátuma: 1983. január 1.
Szakágazati besorolás:
722000 – Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
Adószám:
15300636–2–02
Közösségi adószám: HU15300636
Társadalombiztosítási azonosító:
1503-1
Statisztikai számjel:
15300636–7220–342–02
ÁFA visszaigénylésre jogosult-e:
igen
Székhely:
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Levelezési cím:
7601 Pécs, Pf. 199.
Képviseli:
Dr. Horváth Gyula igazgató
Telefonszám:
(72) 523 800
Fax:
(72) 523 803
E-mail cím:
rkk(kukac)rkk.hu
Pénzügyi ellenjegyző:
Bálint József gazdasági igazgatóhelyettes
 
 
Banki adatok (archív)
 
Számlatulajdonos neve:
Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja
Bankszámla száma:
10024003–01738461–00000000
Bank neve:
Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Iroda
Bank címe:
7621 Pécs, Apáca u. 6.
 
 
 
Szabályzatok (archív)
Bel- és külföldi kiküldetések engedélyezése és elszámolása
2011
Esélyegyenlőségi terv
2011
Belső ellenőrzési kézikönyv
2010
Béren kívüli juttatások szabályzata
2010
Gépjármű-üzemeltetési szabályzat
2010
Kollektív szerződés
2010
Közalkalmazotti szabályzat
2010
Munkavédelmi szabályzat
2010
Pénzkezelési
2010
Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
2010
Tűzvédelmi szabályzat
2010
Iratkezelési szabályzat
2010
Bizonylati szabályzat
2009
Eszközök és források értékelési szabályzata
2009
Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata
2009
Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata
2009
Informatikai biztonsági szabályzat
2009
Leltárkészítési és leltározási szabályzat
2009
Szellemitulajdon-kezelési szabályzat
2009
Ügyrend – gazdasági osztály gazdálkodással kapcsolatos…
2009
Számlarend
2008
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek szabályai
2008
Önköltségszámítási szabályzat
2007
Számviteli politika
2007
Érdekeltségi szabályzat
2003
Közszolgálati adatvédelmi szabályzat
2003
Szervezeti és működési szabályzat
1998
 
Igazgatói utasítások (archív)
3/2000
A betéti társaságok, egyéni vállalkozók intézeti kutatómunkához kapcsolódó tevékenységének szabályozásáról
5/2000
Az eszközök kölcsönzéséről és személyi használatáról
6/2000
Az épület felújításokkal kapcsolatos intézeti feladatok ellátásáról
8/2000
Az intézet likviditásának biztosításával kapcsolatos pénzügyi-elszámolási kérdésekről
1/2002
Az intézetek adminisztrációs feladatairól
2/2002
A szerződéskötéssel kapcsolatos egyes feladatok belső rendjéről
3/2002
Az RKK-val közalkalmazotti jogviszonyban állók munkavégzésével kapcsolatos egyes kérdésekről
3/2003
Az átmeneti likviditási gondok kiküszöbölése érdekében
4/2003
A felhasználói jogok alapján született szellemi termékek minősítéséről, értékeléséről, használatukról
6/2003
Az RKK és annak egységei kulcsairól és azok használatáról
7/2003
A külföldi úti jelentésekről
10/2003
A képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményeiről
14/2003
A céljellegű támogatások felhasználásáról az RKK-ban
15/2003
Az étkezési jegyek rendeléséről, analitikájáról
1/2005
Az RKK pályázati rendjéről
3/2006
A szerződéskötési eljárások egyszerűsítéséről
4/2006
Az RKK kiegészítő és kisegítő jellegű tevékenységével kapcsolatos szerződéskötések rendjéről
5/2006
A készletgazdálkodásra vonatkozó intézkedésekről
6/2006
A vagyongazdálkodásról, a felújítás és beszerzés szabályairól, karbantartásról
1/2007
A kiemelkedő, illetve többletmunkát végzők díjazásáról
2/2007
Az RKK közalkalmazottainak utazási kedvezmény igénybevételéről
3/2007
Az RKK tiszteletbeli kutatóprofesszora, illetve tudományos tanácsadóadója cím adományozásáról
4/2007
Az évi szabadság-kivételről, és a munkaszüneti napok körüli munkarendről
1/2009
A kötelezettségvállalás, a szakmai teljesítés igazolása, az utalványozás, az ellenjegyzés és az érvényesítés rendjéről.
1/2010
A telefonhasználatról
2/2010
A nemdohányzók védelméről
3/2010
A minősítések elkészítésének rendjéről
4/2010
Az intézeti közalkalmazottak munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére vonatkozó eljárásról
1/2011
A 2011. évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról
2/2011
A Közalkalmazotti Alapnyilvántartásról
3/2011
Az RKK közalkalmazottainak alkalmazási feltételeiről, a kutatói követelményrendszerről és a munkarendről