Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Compendium – Megjelent Baranyi Béla új könyve
Compendium – Megjelent Baranyi Béla új könyve

Az MTA KRTK RKI nyugalmazott tudományos tanácsadója, a Debreceni Egyetem professor emeritusa, a történész és a regionális tudomány avatott kutatójától újabb könyv jelent meg Compendium – Válogatás a regionális tudomány köréből címmel. A közel 500 oldalas tanulmánykötet olyan tematikus válogatást ad, amely mintegy a magyar regionális tudomány tükreként, kísérlet egy termékeny, tematikailag sokszínű életpálya eredményeinek egyetlen munkában történő összegzésére, tömörítésére, a már publikált kutatások új kontextusba ágyazott bemutatására. A szerző által művelt kutatási területek, az új- és jelenkori magyar gazdaság-, társadalom- és köztörténet; a terület-, a vidék- és településfejlesztés; az Alföld-kutatás; a perifériakutatás; a határtudomány; az államhatárokon átívelő kapcsolatok Kárpát-medencei dimenzióinak a vizsgálata alkotják a könyv fő tartalmi csomópontjait, egyben szerkezeti vázát. Mindeközben a választott műfaj szabályai szerint, a publikációs teljesítményhez képest relatíve szűkre szabott terjedelmi keretek között a könyv következetesen igyekszik tekintettel lenni a különböző részdiszciplínákat ötvöző regionális tudomány normatív elvárásaira, sajátos szemléletére és módszertanára, annak a térbeliséget előtérbe helyező, átfogó társadalmi tudomány kritériumaira.

TOVÁBB >>>
Burgenland – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 14. kötete
Burgenland – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 14. kötete

Nincsenek könnyű helyzetben a kortárs szerkesztők, akik összefoglaló tanulmánykötetet kívánnak összeállítani Burgenlandról, s talán Ausztriában sem egyszerű feladat monografikus szintű kötettel előrukkolni a témával összefüggésben. Habár a Geographisches Jahrbuch Burgenland 33 kötetében számos elemzést olvashattunk a határ menti tartományról, egységes tematikus szerkezetben újdonságnak, szakmai kuriózumnak minősül itthon és Ausztriában is ez a grandiózus munka. A Jankó Ferenc, Fábián Attila és Hardi Tamás szerkesztetésében megjelent kötet jelentőségéhez nem férhet kétség, hiszen Ausztria és Magyarország szempontjából is kiemelten jelentős régióról van szó. A könyv egy olyan tartományt mutat be tárgyszerűen és részletesen, amelyik hamarosan 100 éves lesz.

TOVÁBB >>>
A Tér és Társadalom a Web of Science adatbázisában
A Tér és Társadalom a Web of Science adatbázisában

Örömmel értesültünk róla, hogy a Tér és Társadalom folyóirat bekerült a Web of Science Emerging Sources Citation Index (ESCI) adatbázisába. Az ESCI közel 6000, regionális jelentőségű vagy feltörekvőben levő tudományterülethez tartozó folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza és az impakt faktorrá válás „előszobájának” is tekinthető. Az ESCI-adatbázisban jelenleg a Tér és Társadalom 2016-os és 2017-es évfolyamai vannak feldolgozva; az MTMT-adatbázisban e cikkek bibliográfiai adatait kiegészítettük a WoS-linkekkel. A szerkesztőség ezúton is köszöni a folyóirat készítésében szerzőként, lektorként, szerkesztőként részt vevő kollégák munkáját, amelynek fontos eredménye a nemzetközi adatbázisban való megjelenés.

TOVÁBB >>>
Enyedi György Emlékülés – Budapest, 2017. november 22.
Enyedi György Emlékülés – Budapest, 2017. november 22.

A Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, az MTA Regionális Tudományok Bizottsága és a Magyar Regionális Tudományi Társaság Enyedi György Emlékülést szervezett 2017. november 22-én, szerdán 10 órától Budapesten, az MTA Székház Nagytermében. Az emlékülés az öt éve elhunyt Enyedi György akadémikus előtt tisztelgett. Az előadók – Pálné Kovács Ilona, Rechnitzer János, Beluszky Pál, Korompai Attila, Timár Judit, Lux Gábor, Nemes Nagy József – a tudós, a tudományszervező, a tanár, az iskolateremtő egyéniség örökségét, hagyatékát, az Enyedi-iskola továbbélését mutatták be. Az előadások a tovább feliratra kattintva érhetők el.

TOVÁBB >>>
The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe
The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe

A Routledge könyvkiadó gondozásában megjelent a Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe c. tanulmánykötet. A Lux Gábor és Horváth Gyula társszerkesztésében megjelenő 324 oldalas munka az Új térformáló erők és fejlődési pályák Kelet-Európában a 21. század elején c. OTKA-kutatás zárókötete, amelyben az intézet 17 kutatója és négy külső szerző fogalmazza meg következtetéseit Közép- és Kelet-Európa regionális átalakulásáról és aktuális kihívásairól. A kötetben szereplő tanulmányok a rendszerváltást követő átmenet végén, egy új problémákkal és új lehetőségekkel fémjelzett periódus kezdetén ragadja meg a térség fejlődési folyamatait a gazdaság, a társadalom és a szélesen értelmezett fenntarthatóság szemszögéből. Különös figyelmet fordít a tanulmánykötet a Közép- és Kelet-Európában lezajló regionális átalakulási folyamatok következményeire, a növekvő területi különbségek kihívásaira és a posztszocialista növekedési modellek kifulladása utáni útkeresés kérdőjeleire.

TOVÁBB >>>
Illés Iván (1942–2017)
Illés Iván (1942–2017)

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Prof. dr. Illés Iván, az MTA doktora, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete kutató professor emeritusa, a magyar regionális tudomány kiemelkedő alakja 2017. szeptember 22-én méltósággal viselt súlyos betegségben elhunyt. Illés Iván közgazdászként a rendszerváltozásig az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetének igazgatóhelyetteseként tevékenykedett, ahol számos kutatást vezetett a hazai területi folyamatok alakulásáról. Elsőként foglalta egyetemi jegyzetbe a regionális gazdaságtan alapelveit és meghatározó elméleteit. 1991-től 1997-ig főigazgatója volt az MTA Regionális Kutatások Központjának. Igényes szakmai vezetésével dolgozta ki az MTA RKK az első területfejlesztési törvény koncepcióját, alapozta meg az Országos Területfejlesztési Koncepciót. 1997–2000 között a Német Szövetségi Építési és Területfejlesztési Hivatal tanácsadója volt, hazatérve az MTA RKK tudományos tanácsadója, majd 2013-tól kutató professor emeritusa. Intenzíven oktatott az ELTE, a BME és a Miskolci Egyetem keretében, ahol egyetemi tanári kinevezést kapott. Illés Ivánt a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont saját halottjaként gyászolja. Temetésére 2017. október 30-án hétfőn 12 órakor került sor Budapesten a Fiumei úti temető szóróparcellájában.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Miniszteri dicséret Bálint Dórának

2018. február 26-án a tanulmányi diákolimpikonok köszöntése alkalmából Bálint Dóra, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója miniszteri elismerésben részesült csapatvezetői, koordinátori és tehetséggondozásban végzett munkájáért.

TOVÁBB >>>
Beszámoló az Enyedi György Emlékülésről

Megjelent Csatári Bálint személyes hangvételű összefoglalója a Geográfus Hírlevélben.

TOVÁBB >>>
Székhely- és adószám-változás

2017. december 1-jével megváltozott az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont székhelye és adószáma. Az MTA KRTK új címe: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4., új adószáma: 15300681-2-43.

Megjelent a Tér és Társadalom 2017. évi 4. száma

Tematikus szám: Mobilitási folyamatok Európában és Magyarországon.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Szabadka, 2017. december 18.

Határformáló erők címmel közös konferenciát szervez a szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Határkutató Csoport és az MRTT. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Meghívó – Pécs, 2017. november 28.

A Pécsi Akadémiai Bizottság X. Föld- és Környezettudományi Szakbizottsága, valamint az MTA KRTK RKI horizontális környezeti csoportja tisztelettel meghívja Önt a Hulladék vs. Erőforrás – Egy nagyváros lehetséges útjai a körforgásos gazdaság felé c. konferenciára. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Pályázati felhívás

Az MTA KRTK pályázatot hirdet a Regionális Kutatások Intézete Nyugat-Magyarországi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos munkatárs és Alföldi Tudományos Osztályán 1 fő tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti álláshelyre.

TOVÁBB >>>
Ugo Fratesi előadása - Pécs, 2017. november 24.

Az MTA KRTK „Economics with policy” nemzetközi szemináriumi sorozatának keretében Ugo Fratesi (Politecnico di Milano) tart intézetünkben előadást "Border regions in Europe: obstacles, (in)efficiency and compensation címmel (társszerzők: Roberta Capello és Andrea Caragliu) 2017. november 24-én pénteken a DTO Tanácsteremben (Pécs, Papnövelde u. 22.).

TOVÁBB >>>
Gál Zoltán az MRTT elnöke

Gál Zoltán professzort, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatóját választották meg 2017. október 19-én a Magyar Regionális Tudományi Társaság új elnökének.

TOVÁBB >>>
Lennert József megvédte doktori értekezését

Lennert József, az Alföldi Tudományos Osztály kutatója 2017. október 6-án 92%-os eredménnyel megvédte „A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa” című doktori dolgozatát a Szegedi Tudományegyetem Földtudományok Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Rácz Szilárd megvédte doktori értekezését

Rácz Szilárd, a Regionális Kutatások Intézete tudományos titkára 2017. október 5-én 96%-os eredménnyel megvédte „A posztszocialista Délkelet-Európa térszerkezeti és városhálózati folyamatai” című doktori dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában.

TOVÁBB >>>
Meghívó - Budapest, 2017. november 6.

Az MTA KRTK RKI társadalmi egyenlőtlenségeket kutató horizontális műhelye és a Gazdaságföldrajzi Műhely ezúton meghívja az érdeklődőket a Nézőpont kérdése? Válság(ok) és értelmezéseik az európai periférián c. vitaülésre. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>