KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
A KRTK Regionális Kutatások Intézetének eredményei
A KRTK Regionális Kutatások Intézetének eredményei

A KRTK Regionális Kutatások Intézetének négy tudományos osztálya az ország különböző régióiban van jelen, ezért értékes helyi tudással és beágyazottsággal rendelkezik. Az elmúlt években elért eredmények is bizonyítják, hogy az intézet vezető szerepet tölt be a regionális tudomány hazai műhelyei között a tudományos kutatás, a tudományos utánpótlás-nevelés és a felsőoktatás terén.

TOVÁBB >>>
Kiállítás megnyitó az intézet Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályán
Kiállítás megnyitó az intézet Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályán

„A mi városunkban is segít a természet” címmel nyílt kiállítás a KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályán, Győrben. A megnyitóra 2020. szeptember 8-án került sor. A kiállítás a Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály részvételével is futó NATURVATION című Horizon 2020 projekt keretében valósult meg.

TOVÁBB >>>
Kovács Sándor Zsolt és Uzzoli Annamária társszerzős tanulmánya a Population Health Management folyóiratban
Kovács Sándor Zsolt és Uzzoli Annamária társszerzős tanulmánya a Population Health Management folyóiratban

A „Translating Scientific Knowledge to Government Decision Makers Has Crucial Importance in the Management of the COVID-19 Pandemic” címmel megjelent cikk multidiszciplináris szerzői közössége (Koronavírus elleni transzlációs lakosságtámogató akció- és kutatócsoport) a különböző tudományterületek (orvostudomány, matematika, közgazdaságtan, földrajz, regionális tudomány) módszertanát, és a COVID-19 járványhelyzettel kapcsolatos első kutatási eredményeket felhasználva modellezte az egészségegyenlőtlenségek, a gazdasági visszaesés, és az egyes korlátozó intézkedések területi hatásait. Ezekre alapozva meghatározásra kerültek egy országos tesztelési, szűrési program alternatívái Magyarországon a járvány első hullámának időszakában.

TOVÁBB >>>
Az NKFIH 2020. évi alapkutatási pályázatán négy projekt kapott támogatást
Az NKFIH 2020. évi alapkutatási pályázatán négy projekt kapott támogatást

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal kihirdette a 2020. évi NKFI Alap pályázatok eredményét. Ezek alapján a KRTK RKI négy kutatási pályázatának ítéltek támogatást: a „K” típusú pályázatok között Gál Zoltán és Hajdú Zoltán vezette projekteknek, az „FK” típusú pályázatoknál Grünhut Zoltán projektjét támogatták, amíg a „PD” típus esetében Rácz Szilárd projektje kapott támogatást. A kutatási projektek rövid leírása kattintás után olvasható. Kollégáinknak gratulálunk és további szakmai sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Grünhut Zoltán tanulmánya az Eastern Journal of European Studies folyóiratban
Grünhut Zoltán tanulmánya az Eastern Journal of European Studies folyóiratban

Grünhut Zoltán (tud. munkatárs) „The 'Expertisation' of European Studies. A Critical Perspective on Discursive Institutionalism.” című tanulmánya megjelent az Eastern Journal of European Studies folyóiratban. Az írás áttekintést ad az Európa-tanulmányok koncepcióinak eszmetörténeti fejlődéséről, miközben külön hangsúllyal elemzi a diszciplína egyik legújabb elméleti megközelítését: a diszkurzív institucionalista teóriát. Ezen áttekintés alapján egy olyan kép rajzolódik ki, miszerint az Európa-tanulmányok terén döntő szerephez jutnak a megoldási alternatívákat kereső, válaszokat kutató szakértői értelmezések, s egyre inkább elhanyagolódnak a problémákat feltárni-beazonosítani szándékozó, s ezzel kérdéseket nyitva hagyó intellektuális megközelítések. A tanulmány teljes szövege kattintás után olvasható.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2020/3. lapszáma
Megjelent a Tér és Társadalom 2020/3. lapszáma

A Tér és Társadalom 2020. évi harmadik számában több, a KRTK RKI kutatói által jegyzett tanulmány is olvasható. Erdősi Ferenc (kutatóprofessor emeritus) a kínai gazdaság jövőben várható szerepét tekinti át. Grünhut Zoltán és Bodor Ákos (tud. munkatársak) a fizikai és lelki egészség, továbbá a társas kapcsolatos és a szubjektív jólét bizalommal való összefüggéseit vizsgálja járványidőszakban. Vigvári András (tud. segédmunkatárs) és Kovai Cecília írása a vidéki munkaerő-tartaléksereg megélhetési stratégiáit elemzi. Németh Krisztina (tud. munkatárs) tanulmánya a marginalizáció és (im)mobilitás összefüggéseit vizsgálja egy sajátos térben. Váradi Monika (tud. főmunkatárs) írásában a mobilitás és immobilitás nemzetközi szakirodalmáról nyújt áttekintést. Póla Péter és Finta István (tud. munkatársak) tanulmányukban a periférikus térségekben lévő szociális szövetkezetek sikeres működésének feltételiről és akadályiról értekeznek. A KRTK RKI a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos műhelytanulmányai és elemzései között két új írás is publikálásra került: Baranyai Nóra, Barsi Boglárka és Nárai Márta (tud. munkatársak) a helyi önkormányzatok online kommunikációját, Jóna László (tud. munkatárs) pedig a közösségi terek használatát és jövőjét vizsgálta.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Rácz Szilárd Bolyai+ nyertes

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2020/2021. tanévre meghirdetett Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját Rácz Szilárd, a DTO kutatója a Széchenyi István Egyetemen nyerte el, ahol "Regionális központok innovációs potenciálja Közép- és Délkelet-Európában" témában végez 12 hónapos témavezetői, oktatási, kutatási és disszeminációs tevékenységet.

TOVÁBB >>>
Páger Balázs írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. augusztus 29-én jelent meg Páger Balázs (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO) írása "Lesz-e egy magyar középvállalatból olyan cég, mint egy német Mittelstand?” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Egyed Ildikó Bolyai-ösztöndíjat nyert

A KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos munkatársa „Az integrált iparpolitika lehetőségei és kihívásai az átalakuló európai gazdasági erőtérben” című pályázatával nyerte el az MTA hároméves Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kollégánknak gratulálunk, és további szakmai sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Jóna László írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. augusztus 21-én jelent meg Jóna László (tud. munkatárs, KRTK RKI NYUTO) írása "Többen mozogtak a koronavírus miatt a tereken és parkokban” címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Álláshirdetés a Dunántúli Tudományos Osztálynál

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos munkatárs munkakör betöltésére; teljes munkaidős, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban. A munkavégzés helye: KRTK Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály (Pécs). A kiírás és a pályázati feltételek a KÖZIGÁLLÁS oldalán olvashatók.

TOVÁBB >>>
Kovács Sándor Zsolt írása a KRTK blogban

A Portfolio.hu portál KRTK blogjában 2020. július 10-én jelent meg Kovács Sándor Zsolt (tud. segédmunkatárs, KRTK RKI DTO) írása "Zsugorodó fiókhálózatok, növekvő pénzügyi kirekesztés" címmel. A bejegyzés kattintást követően olvasható.

TOVÁBB >>>
Horeczki Réka megvédte doktori disszertációját

A KRTK RKI tudományos segédmunkatársa, Horeczki Réka 2020. július 3-án „summa cum laude” minősítéssel védte meg „Kisvárosi fejlődési utak. A dél-dunántúli kisvárosok helye és szerepe a térség hosszú távú gazdasági és társadalmi változásaiban” című doktori értekezését a Pécsi Tudományegyetem Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Kollégánknak gratulálunk és további sikereket kívánunk!

TOVÁBB >>>
Uzzoli Annamária írása a Portfolio KRTK blogjában

A KRTK Portfolioval együttműködésben indított új KRTK blogjában megjelent Uzzoli Annamária írása "Miért halnak meg ilyen sokan szívrohamban Magyarországon?" címmel.

TOVÁBB >>>
A koronavírus-járvány területi adatai

A KRTK RKI folyamatosan figyelemmel követi a koronavírus-járvány hivatalos forrásból származó országos és területi adatainak alakulását. Ezek között találhatók az új esetek száma, napi frissítéssel, megyei bontásban. Továbbá folyamatosan frissülő adat-állományunkból visszakereshető az összes eset, valamint a napi új esetek számának időbeli és térbeli vetülete is.

TOVÁBB >>>
Pandémia és pénzügyi digitalizáció

A koronavírus-járvány az egyének napi életvitelét (munka, oktatás, bevásárlás, szabadidő stb.) jelentősen átalakította, az online lehetőségek tárháza kiszélesedett. A személyes pénzügyek területén a digitális átalakulás azonban nem újkeletű, érdekesebb kérdés a lakossági hozzáállás vizsgálata. A Cofidis e kérdéskörre fókuszáló, májusi Hitel Monitor felmérése kapcsán írt Kovács Sándor Zsolt (tud. segédmunkatárs) kollégánk véleménycikket.

TOVÁBB >>>
Interjú Jóna Lászlóval a Kisalföld napilapban

A KRTK RKI tudományos munkatársa, Jóna László, a Kisalföld napilapnak adott interjút az intézetben folyamatban levő COVID-19 kutatásokról, az elkészült elemzésekről, valamint azok Győr-Moson-Sopron megyére vetített eredményeiről. Az interjú online változata kattintás után, a napilap weboldalán érhető el.

TOVÁBB >>>
Álláshirdetés a békéscsabai kutatócsoportnál

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont a ″Közalkalmazottak jogállásáról szóló″ 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs / tudományos munkatárs munkakör betöltésére; teljes munkaidős, határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszonyban. A munkavégzés helye: KRTK Regionális Kutatások Intézete, Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsabai Csoport. Kiírás és pályázati feltételek a KÖZIGÁLLÁS oldalán, a pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 20.

TOVÁBB >>>