Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

  • Magyar Tudományos Akadémia
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatói pályázatai
  • A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

ÚSZT PÁLYÁZATOK

VEZETŐ HÍREINK
Jelinek Csaba sikeres szereplése a "Fiatal kutatók félidőben" című konferencián
Jelinek Csaba sikeres szereplése a "Fiatal kutatók félidőben" című konferencián

2018. szeptember 26-án az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakbizottsága beszámoló konferenciát szervezett „Fiatal kutatók félidőben” címmel a szakterületileg érintett kutatóközpontok és intézetek félidős (2016–2019. ciklus) fiatal kutatóinak részvételével. Az intézetet Jelinek Csaba képviselte. Összesen húsz előadó mutatkozott be idén, igen színvonalas előadásokkal. A szakbizottság értékelése során a legjobb előadás díját Jelinek Csabának ítélte "Városrehabilitáció és társadalmi egyenlőtlenségek: Egy közpolitikai eszköz 40 éve" című előadásáért.

TOVÁBB >>>
Agents of change in old industrial regions in Europe
Agents of change in old industrial regions in Europe

Az MTA KRTK RKI ATO békéscsabai csoportja nemzetközi konzorcium tagjaként sikeresen pályázott egy, a Volkswagen Stiftung által támogatott kutatási projekt támogatására Nagy Erika tudományos főmunkatárs vezetésével. A projekt címe: „Agents of change in old industrial regions in Europe”. A kutatás az ipari térségek kis- és középvárosi centrumainak megújulási folyamataira, elsősorban ezek intézményi kontextusára fókuszál. Minden partner két-két hazai terepen végez kutatásokat, egy-egy fiatal (pályakezdő) kutató bevonásával. A projektvezető intézmény a lipcsei Leibniz Institute für Landerkunde; a partnerek az MTA KRTK mellett: Unviersity of Lund; Jan Evangelista Purkyne Unviersity, Usti nad Labem; University of Cardiff. A kutatás 2019. január 1-én indul, időtartama három év, teljes összege 925.200 euró (ebből az MTA KRTK 100.200 euróval részesedik). Az MTA KRTK feladata a magyarországi terepeken (Tatabánya,Tiszaújváros) végzendő kutatás mellett a projekthez kötődő kommunikációs feladatok ellátása.

Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz
Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz

Megjelent Németh Krisztina monográfiája az Argumentum Kiadónál. Az életvilág eredetileg egy empirikus kutatásoktól távol álló absztrakt fogalom. A gyakorlati alkalmazás nehézségei ellenére is vonzó, mert azt jelöli, ami magától értetődő, és eligazítást nyújt a mindennapi valóságban. A könyv gondolati vázát az életvilág-fogalom empirikus alkalmazhatóságát firtató kérdések alkotják, amelyek két felbomlott világ, egy holokausztban megsemmisített zsidó közösség és egy uradalmi cselédség által lakott puszta múltjának feltárását kísérték. A könyv a letűnt világokhoz vezető utakra hívja az olvasót: a társadalomtudományi elmélet és módszertan, valamint az empirikus eredmények kölcsönhatásainak értelmezésére, miközben reflektál a kutató megismerői pozíciójára és az emlékezet sajátos torzításaira. A megjelenést az MTA támogatta.

TOVÁBB >>>
A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság
A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság

Megjelent Kovai Cecília monográfiája a L'Harmattan Kiadónál. A könyv egy magyarországi falu cigány közösségének mindennapjain keresztül mutatja be a cigány–magyar megkülönböztetés működését. Hogyan fonódik össze etnikai hovatartozás és osztályhelyzet? Milyen hatással van ez a helyiek identitására, rokonsági viszonyaikra és nemi szerepeikre? Milyen stratégiákat választanak hétköznapjaikban a könyv szereplői? És hogyan hatnak életükre a szélesebb társadalmi folyamatok, mint például az oktatási rendszer és a munkaerőpiac változásai? A kötet „cigány” perspektívából tárja fel az etnikai megkülönböztetés működését, de nem marad egyoldalú, mert ugyanolyan érzékenységgel mutatja be a „magyar” nézőpontot is. Amellett, hogy a könyv izgalmas és magával ragadó olvasmány, hozzájárul egy jellegzetesen közép-kelet-európai kisebbségi helyzet, a cigányság társadalomtudományi értelmezéséhez. A megjelenést az MTA és az NKA támogatta. A könyv teljes terjedelmében olvasható a tovább feliratra kattintva.

TOVÁBB >>>
DTI75 nemzetközi konferencia – Pécs, 2018. április 19–20.
DTI75 nemzetközi konferencia – Pécs, 2018. április 19–20.

Az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya (Pécs) kétnapos nemzetközi konferenciát szervezett a Dunántúli Tudományos Intézet alapításának 75. évfordulóján A körforgásos gazdaság társadalmi-gazdasági, környezeti és regionális szempontjai címmel. Részletek a konferencia honlapján olvashatók.

TOVÁBB >>>
Burgenland – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 14. kötete
Burgenland – Megjelent a Kárpát-medence régiói sorozat 14. kötete

Nincsenek könnyű helyzetben a kortárs szerkesztők, akik összefoglaló tanulmánykötetet kívánnak összeállítani Burgenlandról, s talán Ausztriában sem egyszerű feladat monografikus szintű kötettel előrukkolni a témával összefüggésben. Habár a Geographisches Jahrbuch Burgenland 33 kötetében számos elemzést olvashattunk a határ menti tartományról, egységes tematikus szerkezetben újdonságnak, szakmai kuriózumnak minősül itthon és Ausztriában is ez a grandiózus munka. A Jankó Ferenc, Fábián Attila és Hardi Tamás szerkesztetésében megjelent kötet jelentőségéhez nem férhet kétség, hiszen Ausztria és Magyarország szempontjából is kiemelten jelentős régióról van szó. A könyv egy olyan tartományt mutat be tárgyszerűen és részletesen, amelyik hamarosan 100 éves lesz.

TOVÁBB >>>
AKTUALITÁSOK
Bolyai+ nyertesek

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019. tanévi Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíját az intézet három kutatója nyerte el. Kovács András Donát a Debreceni Egyetemen „Az új környezeti paradigma megjelenése Közép-Európa vidéki térségeiben”; Rácz Szilárd a Széchenyi István Egyetemen "A külföldi működő tőke lenyomata a közép- és délkelet-európai regionális központokban"; Varjú Viktor a Kaposvári Egyetemen „A körforgásos gazdaság - ökoinnovatív megoldások elterjedésének lehetőségei és akadályai” témában végez 10 hónapos témavezetői, oktatási, kutatási és disszeminációs tevékenységet.

New Challenges of Decentralization – Pécs, 2019. május 9–10.

A Nemzetközi Földrajzi Unió és a Regionális Kutatások Intézete workshopot szervez, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Absztrakt leadási határidő: 2019. január 15. Részletek a konferencia honlapján.

TOVÁBB >>>
VI. Alföld Konferencia – Békéscsaba, 2018. december 6.

Téma: Újrakezdők a periférián – Leszakadás, válság és helyi válaszok az Alföldön és azon túl. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30. A részletes program és a jelentkezési lap a tovább feliratra kattintva érhető el.

TOVÁBB >>>
Új tudományos titkár

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos titkári feladatait 2018. szeptember 16-tól Páger Balázs, a Dunántúli Tudományos Osztály kutatója látja el.

TOVÁBB >>>
Határkutató szeminárium - Szófia, 2018. október 1.

Címe: Border research in Bulgaria and Hungary. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Részletek a csatolt meghívóban.

TOVÁBB >>>
Egyetemi elismerések az ATO kutatóinak

A kecskeméti Neumann János Egyetem 2018. június 28-i szenátusi ülésén az MTA KRTK RKI Alföldi Tudományos Osztály munkatársai közül Perger Évának címzetes egyetemi tanári, Farkas Jenő Zsoltnak címzetes egyetemi docensi címet adományozott.

TOVÁBB >>>
Könyvbemutató – Budapest, 2018. szeptember 10.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk Németh Krisztina "Életvilág-értelmezések: Utak felbomlott világokhoz" című könyvének kerekasztal-beszélgetéssel egybekötött bemutatójára. Részletek a meghívóban.

TOVÁBB >>>
NKFIH K_18 nyertesek

Az NKFIH 2018. évi kutatói kezdeményezésű témapályázatán Hardi Tamás „A szuburbanizáció, az urban sprawl hatása a szuburbiák környezeti átalakulására Közép-Európa vidéki várostérségeiben” és Rechnitzer János „A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a közép-kelet-európai regionális központok fejlődésében” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
NKFIH PD_18 nyertesek

Az NKFIH 2018. évi posztdoktori kiválósági pályázatán Dudás Gábor „A magyarországi közösségi szállásadás földrajzi vizsgálata” és Lennert József „Magyarország XXI. századi társadalmi-gazdasági térfolyamatainak komplex modellezési lehetőségei” című kutatása nyert 3 éves támogatást.

TOVÁBB >>>
Megjelent a Tér és Társadalom 2018. évi 3. száma

A tartalomból: tanulmányok, kitekintés, ténykép, könyvszemle, tudományos élet.

TOVÁBB >>>
MTA konferenciatámogatás 2018

Az MTA nemzetközi konferenciaszervezési pályázatán támogatást nyert el az IGU Challenges of Decentralisation in CEE c. konferencia, amelyet az intézet Pécsett szervez meg 2019 májusában.

TOVÁBB >>>
Összekapcsolni a tudományt és a fejlesztést

Interjú a Falu Város Régió legújabb számában Kovács Katalinnal, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének igazgatójával és az intézet vezető munkatársaival.

TOVÁBB >>>