KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

James W. Scott – Regionalista az MTA új tagjai között

 

James Wesley Scott 1956. április 20-án született a kaliforniai Oaklandben. 1979-ben szerzett biológus BA diplomát Berkeley-ben, 1986-ben geográfus MA diplomát Berlinben (Freie Universität), s ugyanott védte meg PhD disszertációját, majd habilitált 2006-ban. Három „anyanyelve” (angol, spanyol, német) mellett több nyelven (finn, magyar, francia, orosz) beszél magas fokon. 2008-tól a Kelet-Finnországi Egyetem (University of Eastern Finland) egyetemi tanára Joensuuban. 2013-tól az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének külső munkatársa, az MTA elnök támogatásával megalakult Határkutató Csoport vezetője.

1992-től 2008-ig Berlinben főállású tudományos kutató és egyetemi oktató. Első nemzetközi figyelmet és elismerést kivívó tudományos kutatásai a területi és várostervezésre irányultak, melynek keretében elméleti és alapkutatásokat egyaránt végzett, s a témakörben széleskörű publikációs tevékenységet fejtett ki. A tudományos kutatások és a berlini egyetemi oktatás mellett 1998–2007 között több hónapos (Tampere, Joensuu, Barcelona), illetve egy éves (Guadalajara, Berkeley) oktató, kutató tevékenységet végzett több országban.

A 2000-es évek elejétől fokozatosan az államhatár-kutatások egyik meghatározó nemzetközi szereplőjévé vált. Az elméleti alapkutatások mellett – melyben iskolateremtőként tartja számon a nemzetközi szakmai közvélemény – munkacsoportjával a finn–orosz határ elsőrendű kutatójává, a bonyolult problematika megbecsült szakértőjévé vált. Széles körben hivatkozott tanulmányok és kötetek szerzője, szerkesztője.

Az Európai Unió határokon átnyúló kutatási projektjeinek egyik legelismertebb vezetője. Brüsszelben prominens helyet vívott ki a témakör magas szintű kutatásával és publikációs tevékenységével. Eredményei egyebek közt a Cities, European Planning Studies, European Urban and Regional Studies, Geopolitics, Political Geography, Regional and Federal Studies, Regional Studies, Urban Studies c. lapokban jelentek meg. Mintegy 130 tudományos közlemény szerzője (ebből Scopus rendszerben 75 db), idézettsége tudományterületén kiemelkedő (Scopusban 1020 db, Google Scholarban 3200 db). A Journal of Borderlands Studies szerkesztőségi tagja, a Routledge Borderlands Studies sorozatszerkesztője.

A magyar regionális tudomány szempontjából kimagasló jelentősége volt annak, hogy 2012–2013-ban 10 hónapos ösztöndíjat (Distinguished Scientist Fellowship) kapott az MTA-tól „border studies” témakörében, melyet elsősorban a RKI keretei között töltött, de szinte teljesen megismerte az ország összes határszakaszát, s más határkutató intézményeit is. A hazai kiadású lapok közül szerkesztőbizottsági tagja lett a Tér és Társadalomnak, a Hungarian Geographical Bulletinnek, főszerkesztője a Cross-Border Review-nak. Külső munkatársa a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálatának (CESCI), tagja az MTA PAB Történeti és Politikai Földrajzi Munkabizottságának, és a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak is. Több OTKA projekt (NN, K, FK) aktív résztvevője. Az elmúlt évtizedben kéthavi rendszerességgel „fordult meg” Magyarországon, Pécsett lakást tart fenn. Kutatási teljesítménye, emberi habitusa, korrektsége okán a szélesen értelmezett szakma (regionalisták, határkutatók, geográfusok) megbecsülését élvezi.

 

Önéletrajz

Bemutatkozó az MTA új tagjai között