KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

A környezetipar szerepe a régiók újraiparosításában Magyarországon

 

 

Edited by
Béla Baranyi
István Fodor
 
Hungarian Academy of Sciences
Centre for Regional Studies
 
Debrecen–Pécs
2009
 
232 p.

 
A kötet teljes terjedelmében letölthető (5 Mb, pdf)!
 

A világban zajló és Magyarországot is hátrányosan érintő gazdasági válságfolyamatok ismételten a tudományos és a szakmai érdeklődés homlokterébe helyezték az újraiparosítás kérdéseit, különös tekintettel a kelet-közép-európai térség rendszerváltó országaira. Ez ugyanis az a térség, amelynek országaiban a korábbi politikai és gazdasági-társadalmi rendszerváltó folyamat eredményeként különösen intenzív dezindusztrializációs folyamat zajlott le. Az ipar erőteljes leépülése komoly gazdasági-társadalmi és szociális problémákat eredményezett az Európai Unióhoz nemrég csatlakozott országokban, köztük hazánkban is.
A fölöttébb aktuálissá vált újraiparosítás kérdéskörén belül – a globális klímaváltozás folyamataival összefüggésben – különös hangsúlyt kapnak napjainkban a környezetipar szerepével kapcsolatos kérdések. Egyre markánsabbak azok a szakmai álláspontok, hogy az újraiparosításban, köztük a régiók újraiparosításában kiemelt jelentőséggel bír a környezetipar, amely – a tudomány eredményeire támaszkodva – nemzetközi szinten és hazai körülmények között is várhatóan a legdinamikusabban bővülő piaccal rendelkező iparág. Az egyre erősödő ágazat igen nagy lehetőségeket rejt magában a magyar környezetipari tevékenységet végző vállalatok versenyképességének növelésében is.
A könyv tanulmányai a környezetipar magyarországi sajátosságait és lehetőségeit mutatják be, egy-egy fejezettel kitérve az iparág különböző szegmenseire. A fejezetek tárgykörei abból a felismerésből indultak ki, hogy a környezetipar valószerű lehetőséget nyújt az innovatív ipar alapú regionális fejlesztéshez. A könyv igyekszik nemzetközi kitekintéssel is elősegíteni a Magyarországra vonatkozó következtetések levonását. A magyar jellegzetességeket figyelembe véve a tanulmánykötet hangsúlyos szerepet szán a biomassza alapú megújuló energiatermelésnek, valamint a hulladékkezelés kapcsolódó kérdéseinek is. A jelenleg a környezetvédelmi viták homlokterében álló klímaváltozással és annak környezetipari aspektusaival ugyancsak több fejezet foglalkozik.
A környezetipar kérdéseivel összefüggő legújabb kutatási eredményeket összegző tanulmánykötet angol nyelven jelent meg, az MTA Regionális Kutatások Központja fennállásának 25 éves jubileuma, valamint a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. Bízunk benne, hogy a neves szakemberek közreműködésével, a Baranyi Béla és Fodor István professzorok által szerkesztett tanulmánykötet jelentős mértékben hozzájárul a magyar régiók újraiparosításával kapcsolatban felmerülő feladatok szakmai megalapozásához és megvalósításához, nem utolsó sorban pedig a hazai tudományos közönség érdeklődése mellett, a környezetiparral kapcsolatos magyar tudományos eredmények határon túli megismertetéséhez is. A fentiek előrebocsátásával ajánljuk a tanulmánykötetet az érdeklődők, különösképpen pedig a téma elméleti és gyakorlati kérdéseivel egyaránt foglalkozó szakemberek figyelmébe.

 

Kapcsolódó fileok