KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Komplex vidékkutatási program

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködésben több tudományágat átfogó vidékkutatási programot indított 2012-ben, amelynek eredményeit 2014. június 24-én Kecskeméten mutatták be. A kormány vidékstratégiáját is támogató komplex kutatás koordinációját az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete látta el. Az intézet hat kutatási projekt gazdája volt, így békéscsabai, budapesti, győri, kecskeméti és pécsi kutatóhelye is önálló témát vezetett. A csaknem százmillió forintos támogatással lezajlott kutatásba bevonásra került az MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézete, az MTA Ökológiai Kutatóközpontja, valamint a MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézete is önálló projekttel. Mintegy 60 kutató közreműködésével 13 területen összesen 29 tudományos tanulmány, 10 résztanulmány, 24 esettanulmány, 1 szakbibliográfia, 5 adatbázis és 21 térkép készült. A program fontos hozadéka, hogy létrejött egy virtuális vidékkutató hálózat, amely felválthatja az eddig jellemzően elszigetelt kutatásokat.

 

A 2014. június 24-én Kecskeméten a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által megrendezett konferencia arra is alkalmat adott, hogy véleményeket, javaslatokat fogalmazzanak meg és megvitassák a felmerülő kérdéseket. Kutatási alapokon nyugvó vidékfejlesztésre van szükség, hangsúlyozta Medgyasszay László, az MNVH elnöke. Kiemelte, hogy nem önmagáért való, hanem valóságos alapokon nyugvó tudományos érvanyagra van szükség a politikusoknak, a közéletnek és a vidékfejlesztőknek a munkájukhoz. Már az MNVH 2011-es megújulásakor konkrét célként tűzték ki, hogy kutatásokat indítsanak, mondta a program előzményeiről Csatári Bálint, az MNVH elnökségi tagja, mivel „a modern korban nem lehet elképzelni semmilyen vidéki probléma megoldását anélkül, hogy szakértői intézetek ezzel ne foglalkozzanak tudományosan”. Mezőszentgyörgyi Dávid, az MNVH főtitkára rámutatott, hogy igen pontos helyzetjelentések és ajánlások készültek, amelyek tartósan időszerűek maradnak, és reményét fejezte ki, hogy a döntéshozók is felismerik, erre az anyagra lehet és kell is figyelni. Mint ismertette, a programmal kapcsolatos egyeztetések 2011 végén kezdődtek, a munka „dandárját” pedig 2012–2013 között végezték el csaknem százmillió forintos támogatással. Perger Éva, az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézetének igazgatója szerint ezzel végre olyan pénzügyi és szervezeti kereteket kaptak, amelyben elmélyült, terepmunkára, a problémák mélyebb megértésére lehetőséget adó kutatást végezhettek. Mint közölte, az egyik fő céljuk az volt, hogy a következő európai uniós programalkotási időszakra segítsék a felkészülést és tudományos alapot adjanak neki, ám emellett végre teljesebb körűen vizsgálhatták a vidéket a legkülönbözőbb területek bevonásával, valóban több tudományágat átfogva. (Forrás: NAKVI)

A komplex vidékkutatási program eredményei elérhetők az MNVH oldalán az Átfogó vidékkutatási program menüpont alatt, illetve az alábbi címeken.

A konferencia előadásai az alábbi címekre kattintva letölthetők.