Magyar Tudományos Akadémia
 

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos tevékenység

Magyarország uniós tagsága következtében a decentralizáció az ország gazdasági hatékonyságának, a demokratikus hatalomgyakorlásnak és a modernizációnak elengedhetetlen feltételévé vált. A területi kohézió céljait és megvalósításuk stratégiáját tudományosan rendszerezett elméleti és empirikus kutatásoknak kell megalapozniuk.

Az európai integrációhoz való csatlakozás során meghirdetett új regionális politikai modell lényege a helyi erőforrásokra alapozott, alulról építkező stratégiaformálás. A regionális struktúrák szervezeti rendszerének megteremtése, a terület- és vidékfejlesztés működési mechanizmusainak kidolgozása, az innováció, a versenyképesség és a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatásának elősegítése kiemelt stratégiai feladat.

Az 1984-ben alapított, hálózati formában működő, komplex társadalomtudományi intézet a hazai területfejlesztési kutatások bázisa, a regionális tudomány megteremtésének, művelésének és oktatásának meghatározó, az európai tudományos rendszerrel kompatíbilis, azzal együttműködő intézményeként a fentebb megfogalmazott kihívásoknak tesz eleget tudományos kutatásaival.

Küldetés, stratégiai célok

Küldetés, stratégiai célok

TOVÁBB >>>
Tervek, beszámolók

Tervek, beszámolók

TOVÁBB >>>
Kutatási programok

Kutatási programok

TOVÁBB >>>
Projekt aloldalak

TOVÁBB >>>
Felsőoktatás

Felsőoktatás

TOVÁBB >>>
Konferenciák, rendezvények

Konferenciák, rendezvények

TOVÁBB >>>