KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tények és adatok

1. Cím

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete
7621 Pécs, Papnövelde u. 22.
Postacím: 7601 Pécs, Postafiók 199.
Telefon: 72 523 800

 

2. Kutatói állomány

A kutatói létszám korcsoportonkénti összetétele, 2021. április


Tudományos munkakör megnevezése

30 év
alatt

31–35
év

36–40
év

41–45
év

46–50
év

51–60
év

61 év
felett

Összesen


Kutatóprofesszor

1

1

Tudományos tanácsadó

1

1

Kutató professor emeritus/emerita

6

6

Tudományos főmunkatárs

2

3

3

4

2

14

Tudományos munkatárs

6

7

4

5

2

24

Tudományos segédmunkatárs

6

5

1

3

15


Összesen

6

11

10

10

8

6

10

61


 

A tudományos minősítéssel rendelkező 70 év alatti kutatók száma, 2021. április


Megnevezés

Az összes aktív kutató százalékában


MTA tagja

1

1,9

MTA doktora

1

1,9

Tudomány kandidátusa, PhD

40

72,7


Összesen

42

74,5


  

3. Alaptevékenységi feladatok

Alapkutatási feladatok

 • A regionális fejlődés hajtóerői Európában
 • A kelet-európai regionális átalakulás elemzése
 • A Kárpát-medence régióinak vizsgálata
 • Az Európai Unió regionális politikájának várható irányai
 • A policentrikus városfejlődés megalapozása
 • A magyar településhálózat és térszerkezet fejlődésének tendenciái
 • Regionális versenyképességi vizsgálatok
 • A magyar ipar területi szerkezetének elemzése
 • A tercier szektor térszervező ereje
 • A rurális terek szerkezeti jellemzői
 • A hátrányos helyzetű térségek és a leszakadó rétegek helyzetének feltárása
 • Decentralizáció és regionalizmus
 • A magyar területi közigazgatási rendszer kutatása
 • A határ menti kapcsolatok elemzése
 • A kelet-európai bilaterális (orosz, román, bolgár, szerb, lengyel, ukrán) akadémiai együttműködési programok megvalósítása

 

A kutatási eredmények terjesztéséhez kapcsolódó feladatok

 

a) A magyar regionális tudomány vezető tudományos orgánumainak gondozása

 • A Tér és Társadalom című folyóirat kiadása (negyedévente megjelenő folyóirat, alapítva 1987-ben)
 • Alföldi Tanulmányok c. sorozat (évente egy kötet)
 • Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek c. sorozat
 • A Területi Települési Kutatások című monográfiasorozat gondozása (a Dialóg Campus Kiadóval közösen, megjelent 32 kötet)
 • A Kárpát-medence régiói című monográfiasorozat (tervezett kötetszáma 15, megjelent 9 kötet)
 • A Régiók Európája című sorozat (megjelent 3 kötet)
 • A Határ menti kutatások című sorozat (megjelent 6 kötet)
 • A Discussion Papers című angol nyelvű sorozat megjelentetése (megjelent 72 kötet +8 különszám)
 • Konferencia sorozatok szervezése (Falukonferencia, Régió konferencia, Alföld kongresszus)
 • 2010 Pécs – Regional Studies Association európai kongresszusa

b) Felsőoktatási tevékenység

 • Irányító feladatok regionális tudományi tematikájú doktori iskolákban (Győr, Pécs, Debrecen)
 • Irányító feladatok a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszakok működtetésében (Győr, Pécs)
 • Részvétel mesterszakok és PhD-iskolák működtetésében (Budapest, Miskolc, Szeged, Kaposvár, Debrecen, Székesfehérvár)
 • A Kárpát-medencei regionális tudományi műhelyek szervezése és működtetése (Magyar Egyetemi Intézet: Kolozsvár, Erdélyi Magyar Tudományegyetem: Csíkszereda, Regionális Tudományi Társaság: Szabadka, Selye János Egyetem: Komárom)

c) A regionális tudomány közéleti jellegű szervezeteinek működtetése

 • MTA Regionális Tudományi Bizottsága
 • Magyar Regionális Tudományi Társaság
 • A területi akadémiai bizottságok terület- és településfejlesztési szakbizottságai

 

A kutatási infrastruktúra fenntartása

 

a) Könyvtári tevékenység (1 főkönyvtár, 2 alkönyvtár, összesen 60 ezer könyvtári egység, 45 külföldi és 60 hazai megrendelt folyóirat)

b) Informatikai központ (15 adatbázis fenntartása, hálózati feladatok)

c) Határ menti kutatási és dokumentációs központ működtetése

 • Győrben (Magyar–szlovák–osztrák)
 • Békéscsabán (Magyar–szerb–román)

 

4. Kiegészítő tevékenységek

 • Az EU 5–7, H2020 keretprogramjaiban való közreműködés
 • Az EU egyéb kutatási programjaiban való részvétel (DGs Regio, Research, Enlargement, Espon megbízásai)
 • Phare, Interreg, Cadses, IPA programokban való közreműködés
 • Kistérségek komplex vizsgálata, és fejlesztési stratégiáinak kidolgozása, regionális, innovációs koncepciók összeállítása
 • Regionális környezetvédelmi kutatások
 • Várossá nyilvánítási dokumentumok összeállítása
 • Kistérségi és regionális szociális térképek készítése
 • Több évre szóló kutatási megállapodás gazdasági szereplőkkel (pl. Paksi Atomerőmű)

 

5. Könyvtárak


Megnevezés

Könyvek száma, ezer db

Folyóiratok
száma

Könyvtári
alkalmazottak száma, fő


Pécs

31

190

2

Győr

3

27

Békéscsaba

15

75

Kecskemét

5

22

1

Egyéb

3

16


Összesen

57

330

3