KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Regionális tudomány és területi kohézió

 konferencia

 Budapest, 2014. november 20.

 MTA Székház, Felolvasóterem

 

MTA Regionális Tudományi Bizottsága – MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

Az európai kontinens számos nehézséggel küszködik. Jelentős problémát jelentenek a történelmi fejlődésben is gyökerező területi egyenlőtlenségek. Az egyes nemzetek, majd az Európai Unió kohéziós politikája a regionális egyenlőtlenségek mérséklésére, a kohézió erősítésére irányul a méltányosság, és a versenyképesség jegyében.

A fejlesztési stratégiák kidolgozásában a társadalomtudományokra fontos szerep hárul. A területi folyamatokra irányuló elméleti és empirikus kutatások önálló tudományágazattá – a regionális tudománnyá – teljesedtek ki. Magyarországon a regionális tudomány intenzív fejlődése három évtizeddel ezelőtt kezdődött, amikor 1984-ben megalapították az MTA Regionális Kutatások Központját. A regionális tudomány európai intézményeire a jövőben is sok feladat hárul.

A magyar regionális tudomány feladata segíteni Magyarország térszerkezetének fejlesztését, és aktívan részt venni az európai regionális tudomány művelésében.

A tudományos ülés, megemlékezve az RKK megalapításáról, összegzést ad az európai regionális tudomány helyzetéről, kutatási irányzatairól, bemutatja a magyar regionális tudomány eredményeit és pozícióját az európai tudományos térben, kitérve a regionális tudomány felsőoktatási pozícióira, határon túli műhelyeinek eredményeire is.

Tekintse meg az intézet 1984–2014 közötti könyvkatalógusából készült válogatást!

 

A konferencia programja (az előadások a címekre kattintva letölthetők)

9:30–12:00

Levezető elnök: Bélyácz Iván akadémikus, osztályelnök

Köszöntő: Török Ádám akadémikus, az MTA főtitkára

Horváth Gyula: A regionális tudomány szerepe a területi egyenlőtlenségek feltárásában és mérséklésében Kelet-Európában

Nemes Nagy József: A területi egyenlőtlenségek változó természetrajza

Szirmai Viktória: Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Timár Judit: Egyenlőtlen térbeli fejlődés az államszocializmus összeomlása után

Faragó László: Az európai területi politika eszközei a kohézió erősítésére

Pálné Kovács Ilona: Területi kormányzás és regionális fejlődés

Rechnitzer János: Városhálózatok és térszerkezet

Kovács Katalin: A társadalmi depriváció területi vetületei Európában és Magyarországon

12:00–13:00 Fogadás

13:00–15:30

Levezető elnök: Nemes Nagy József, az MTA doktora

Csizmadia Zoltán: Társadalmi tőke és együttműködési hálózatok

Gál Zoltán: A pénzintézetek szerepe a helyi és regionális fejlődésben

Lux Gábor: Újraiparosítás és területi átalakulás: A koncentrált fejlesztéspolitika és korlátai

Czirfusz Márton: A munka formái és a területi egyenlőtlenségek

Mezei Cecília: A helyi erőforrások mobilizálásának eszközei és intézményei a piacgazdaságokban

Hajdú Zoltán: A Kárpát-medencei területi együttműködések történelmi meghatározottsága

Vincze Mária: A magyar regionális tudomány Erdélyben

Perger Éva: A Regionális Kutatások Intézetének feladatai a területi kohézió kutatásában


Kapcsolat

Rácz Szilárd  (72) 523 800  szracz@rkk.hu