KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban

A szerzők négy koncepciónyalábba tárgyalják a Kelet-Közép-Európában ma is releváns térkoncepciókat, amelyek a tértudományokban való nemzetközi megjelenésük és megerősödésük alapján kronologikus sorrendet is alkotnak. A kötet bemutatja a

  • a pozitivisztikus tértudományt, amely az empirizmus alapjain állva elsősorban kvantitatív/statisztikai tudományos módszereket alkalmaz (1950-es évek végétől napjainkig),
  • a marxista és feminista földrajzi irányzatokat (1960-as évek végétől napjainkig),
  • a posztmodern kor különféle posztista térfelfogásait (1980-as évektől napjainkig),
  • és az új materialista relacionális térfelfogásokat (2000–es évektől napjainkig).

A szerzők feltárták ezeknek az irányzatoknak az általános elméleti alapjait, paradigmatikus kereteit és egy-egy témát mélyebben is tárgyalnak vagy bemutatják azok gyakorlati alkalmazását. A Dialog Campus Kiadónál megjelent 397 oldalas kötet Magyarországon hiánypótló, amely jól hasznosítható a felsőfokú oktatásban is.