KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

A megújuló energia szerepe a regionális fejlesztésben – Spa-ce.net konferenciaThe Role of Renewable Energy for Regional Development

Kecskemét, 2012. október 25–26.

 

Az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete és a drezdai székhelyű Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development az idén közösen rendezte meg a nemzetközi Spa-ce.net hálózat tudományos konferenciáját; – „A megújuló energia szerepe a regionális fejlesztésben” címmel. A Spa-ce.net szervezet tagjai Közép-, Kelet- és Délkelet Európában működő területi kutatásokkal foglalkozó intézmények, amelyek – az érintett térségekre vonatkozóan – célul tűzték ki a területfejlesztéssel, területpolitikával kapcsolatos elméleti és módszertani aspektusok vizsgálatát, új kutatási projektek kidolgozását, valamint a területi kutatás és tervezés partnerségi kapcsolatainak megerősítését. A network esedékes konferenciájára ez év októberében, az Alföldi Tudományos Osztály kecskeméti könyvtártermében került sor, Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából, Németországból, Szerbiából és Magyarországról érkezett szakemberek részvételével. Az előadásokban és az azt követő kerekasztal-beszélgetésekben – a téma megjelölésének megfelelően – a kutatók a megújuló energiaforrásokban rejlő térségi fejlesztési lehetőségekre fókuszáltak, a panelviták pedig a helyi megújuló erőforrások kiaknázásával kapcsolatos nehézségekre és problémákra világítottak rá. Valamennyien egyetértettek azzal, hogy – a politikai paradigmák kiszámíthatatlanságától függetlenül – az energiaválság csak közös, határokon átnyúló, regionális tervezéssel enyhíthető. Megállapították, hogy a jövőben az energiák „kizöldítésének” jóval nagyobb szerepük lesz a regionális fejlődésben, mint ahogyan azt korábban vélni lehetett. Ezen túl a társadalmi közösségek szemléletének megújítása lesz az a kulcsmozzanat, amely szintén meghatározó lesz az adott térségek energiahasznosításában és fenntarthatóságában – tette hozzá Prof. Bernhard Müller igazgató, regionális tervező. Az esemény a színvonalas szakmai tartalom mellett nagyon jó, kollegiális hangulatban telt, az elhangzott előadások a Spa-ce.net honlapján elérhetők. A két rendező intézet kinyilvánította, hogy mindenképp szeretné folytatni a tudományos eszmecserét és a közös szemináriumok megszervezését, amire legközelebb 2013-ban Drezdában nyílik majd alkalom.


Előadások

Session 1 – Hungary, Poland and Slovakia
Chair: Borislav Stojkov

András Donát Kovács, Imre Nagy
Territorial Potentials of the Green Economy in Rural Areas of Hungary Balázs Duray (PDF 3,8 MB)

Marek Degórski
Wind Energy as a Regional Development Factor or Source of Spatial Problems (PDF 5 MB)

Matej Jaššo, Peter Gezik
Public Perception of Renewable Energy in Slovakia (PDF 6,7 MB)

Session 2 – Serbia
Chair: Bernhard Müller

Mila Pucar
Building and Regulations in the Field of Energy Efficiency and Renewable Energy Sources in Serbia, Regional Countries and EU (PDF 2,5 MB)

Miodrag Vujošević, Tamara Maričić
The Role of Renewable Energy in the Spatial Plan of the Republic of Serbia: Implementation Aspects (PDF 335 kB)

Borislav Stojkov
Renewable Energy in Serbia – Regional Dimension (the Case of Vojvodina) (PDF 1,3 MB)

Danijela Obradović-Arsić
Possibilities and limitations of locating wind farms in Serbia (PDF 3 MB)

Session 3 – Germany and Czech Republic
Chair: Marek Degórski

Bernhard Müller, Andreas Ortner
Transformation of the Energy System in Germany – Challenges and Opportunities for Regional Development (PDF 2,7 MB)

Gerold Janssen
Underground Spatial Planning – Legal and Planning Settings for Managing Underground Projects (PDF 1 MB)

Igor Kyselka
Equipment for the Production of Energy from Renewable Sources – The Pros and Cons from the Perspective of Spatial Planning in the Czech Republic (PDF 1,2 MB)

Tomáš Peltan
On Commuting-related Energy Consumption and its Spatial Distribution (PDF 375 kB)