KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetés Erdősi Ferencnek 80. születésnapja alkalmából

 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Erdősi Ferencnek, az MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztálya kutató professor emeritusának a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén végzett több évtizedes iskolateremtő kutatói, oktatói és szakértői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozták. Az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adta át 2014. augusztus 25-én.

Tekintse meg a díjátadón készült fotóalbumot és hírt az MTA honlapján!


Erdősi Ferenc 1934-ben született Pécsett. 1967 óta a Dunántúli Tudományos Intézet (és jogutódjainak) kutatója. 1989-ben lett a földrajztudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetemen 1993-tól egyetemi tanár, 2011-től kutató professor emeritus.

Tekintse meg Erdősi Ferenc részletes tudományos életrajzát, valamint teljes publikációs és hivatkozásjegyzékét!

Erdősi Ferenc a kortárs magyar földrajz legnagyobb életművel rendelkező alakja. A regionális közlekedési és telematikai kutatások nemzetközileg elismert szakértője, a regionális tudomány eredményeinek gyakorlati hasznosításában élen járó kutató. Életműve keretében megújította a magyar társadalomföldrajz térszemléletét, nemzetközileg elismert iskolát teremtett a közlekedés- és kommunikációföldrajz területén. Tanulmányai, egyetemi jegyzetekben és tankönyvekben megjelent írásai a magyar felsőoktatási intézményekben elismert tananyagok. Tudományos eredményeit többek között 16 önálló monográfiában, 3 társszerzős könyvben és 3 tankönyvben jelentette meg.

Erdősi Ferenc évtizedek óta részt vesz az ország társadalmi, gazdasági helyzetének feltárását, fejlesztési koncepciói megalapozását célzó vizsgálatokban, ilyen tartalmú kormányzati megbízások teljesítésében. Vezető szerepet játszott több régió közlekedéshálózat-fejlesztési koncepciójának újrafogalmazásában, illetve megalapozásában. E munkásságáért 2004-ben Baross Gábor-díjjal tüntették ki.

Erdősi Ferenc fáradhatatlan kutató, munkakedve nyugdíjba vonulását követően sem változott, kutatóintézete aktív munkatársa maradt, az elmúlt egy évtizedben tíz monográfiát jelentetett meg.
 

Erdősi Ferenc: A közeledő Távol-Kelet: A transzeurázsiai közlekedési kapcsolatok jelene és jövője. Pécs, IDResearch Kft. – Publikon, 2013. 282 p.
Erdősi Ferenc: Afrika közlekedése. Pécs, Publikon Kiadó, 2011. 763 p.
Erdősi Ferenc: A Visegrádi országok vasúti közlekedése: Lengyelország, Csehország és Szlovákia. Budapest, MÁV Zrt., 2010. 335 p.
Erdősi Ferenc: Kelet-Európa közlekedése. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2009. 544 p.
Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak vízi közlekedése. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2008. 459 p.
Erdősi Ferenc: Kelet-Európa országainak légi közlekedése. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 384 p.
Erdősi Ferenc: A Baltikum közlekedése és a kapuszerep: OTKA tanulmány. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 216 p.
Erdősi Ferenc: Magyarország közlekedési és távközlési földrajza. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2005. 504 p.
Erdősi Ferenc: A Balkán közlekedésének főbb földrajzi jellemzői. Pécs, PTE TTK Földrajzi Intézet Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2005. 124 p.
Erdősi Ferenc: Európa közlekedése és a regionális fejlődés. Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó, 2004. 640 p.