KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem 2010. július 26–30.

 

A nagy múltú Debreceni Nyári Egyetem keretei között, a hagyományteremtés szándékával, a Magyar Regionális Tudományi Társaság (MRTT) első alkalommal rendezte meg a Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem tematikus kurzusát 2010. július végén. A területi kohézió jövője címmel meghirdetett programon a szomszédos országokban magyar nyelven felsőoktatást végző intézmények, tudományos kutatóműhelyek, az MRTT határon túli tagozatai, valamint a területfejlesztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó intézményhálózatok képviseletében a regionális (területi) tudományok iránt elkötelezett harminc fiatal szakember vett részt a magyarlakta történelmi régiókból, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Kárpátaljáról.
 
A nemzetpolitikai szempontból is fontos rendezvény szervezői elsősorban abból a valós igényből indultak ki, hogy az európai kohéziós politika jövőbeli céljait és a szomszédsági partnerség követelményeit figyelembe véve folyamatos dialógust célszerű folytatni a regionális együttműködés egyes részterületeinek alapos feltárására, a fejlesztési együttműködések lehetőségeinek megvitatására, a regionális érdekek egyeztetésére, s minél több régiónak kell kiépítenie az együttműködésen alapuló fejlesztéspolitika szakmai és szellemi bázisait, amelyek szervezésében a képzett magyar szakemberek kezdeményező szerepet kívánnak játszani. A hallgatóknak a Kárpát-medencei regionális területi politikát és a területfejlesztést, valamint az európai integrációs folyamatok jelenét és jövőjét érintő kérdésekről tekintélyes hazai és külföldi szakemberek tartottak előadásokat és konzultációkat. Az elméleti programokhoz kapcsolódva a résztvevők kerekasztal-beszélgetés keretében a magyar–román határon átnyúló kapcsolatok helyzetéről, a szomszédos megyék, valamint Debrecen és Nagyvárad együttműködéséről meghívott vezető szakemberek közreműködésével kaptak áttekintést.
 
A nyári egyetemi kurzus zárásaként a hallgatók ünnepélyes keretek között vehették át a részvételt igazoló tanúsítványt, amelyet Baranyi Béla, a rendezvény programigazgatója, Horváth Gyula, az MRTT elnöke és Szaffkó Péter, a Nyári Egyetem igazgatója nyújtott át. A program sikeréhez jelentősen hozzájárult a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumának támogatása is.
 

 

 
 

 


 

A RENDEZVÉNY CÉLJA
Közép- és Délkelet-Európa uniós tagállamaiban és a csatlakozásra váró országokban a strukturális és kohéziós politika iránt fokozott érdeklődés tapasztalható. A nemzeti fejlesztési tervek regionális megalapozásában a regionális együttműködési célkitűzések fontos szempontot jelentettek. A kooperáció gazdaság- és térségfejlesztő szerepének megítélésében azonban bizonytalanság figyelhető meg. A regionális fejlesztési stratégiákban nem sikerült azonosítani azokat a konkrét elemeket, amelyek operatív programokká fejlesztve a régiók együttműködésének alapját jelenthetnék.
2005 novemberében Magyarország, Románia, Szlovákia és a Vajdaság területfejlesztési miniszterei Sopronban nyilatkozatot adtak ki a regionális együttműködés kohéziós szerepéről és a regionális tudomány kapcsolatairól Közép-Európában. Az elmúlt évtizedben megalakultak a Kárpát-medencei magyar regionális tudományi műhelyek, sok magyar fiatal szerzett mesteri diplomát és PhD-fokozatot területfejlesztési jellegű témakörökben.
Az európai kohéziós politika jövőbeli céljait és a szomszédsági partnerség követelményeit figyelembe véve folyamatos dialógust célszerű folytatni a regionális együttműködés egyes részterületeinek alapos feltárására, a fejlesztési együttműködések lehetőségeinek megvitatására, a regionális érdekek egyeztetésére. Minél több régiónak kell az együttműködésen alapuló fejlesztéspolitika szakmai és szellemi bázisait kiépítenie. Ezek szervezésében a képzett magyar szakembereknek kezdeményező szerepet kell játszaniuk
A nyári egyetemi rendezvény célja az, hogy a határon túli fiatal magyar területfejlesztési kutatók, szakértők és gyakorlati szakemberek:
         Áttekintsék az Európai Unió strukturális és kohéziós politikájának stratégiai kérdéseit, a 2013 után
         várható változásokat;
         Képet kapjanak a környező országok fejlesztéspolitikájának irányairól, eredményeiről;
         Tájékozódjanak a területi fejlődést befolyásoló új tényezőkről;
         Megvitassák az együttműködések hatékonyságát elősegítő eszközöket és módszereket;
         Véleményt cseréljenek új kutatási programok kidolgozásának lehetőségeiről.
  
PROGRAM
2010. július 26. Hétfő
9,00–10,00  Megnyitó
10,00–11,30  Kádár Béla: Kelet-Közép-Európa gazdasága a válság után
11,30–13,00  Hámory Jenő: A határ menti kapcsolatok jövője
15,30–17,00  Vincze Mária: Romániai régiók fejlődési potenciálja
2010. július 27. Kedd
9,00–10,00  Novotny Gábor: Területi kohézió és a városok
11,00–12,00  Hajdú Zoltán: Kelet-Közép-Európa politikai földrajza
12,00–13,00  Lelkes Gábor: Szlovákia területfejlesztési stratégiája
15,30–17,00  Szakáli István Lóránd: Határ menti együttműködések a Kárpát-medencében
2010. július 28. Szerda
11,30–13,00  Buday-Sántha Attila: A korszerű vidékpolitika
2010. július 29. Csütörtök
11,30–13,00  Nagy János – Rőfi Mónika: A Debreceni Egyetem térségfejlesztő hatása
14,00–15,30  Horkay Nándor: A magyar területpolitika jövője
15,30–17,00  Témajavaslatok a Kárpát-medencei területfejlesztési kutatási hálózat kutatási programjához
2010. július 30. Péntek
10,00–12,00  A Bihar–Bihor eurorégió működése, fejlesztési projektek, a szomszédsági partnerség eredményei (Kerekasztal-beszélgetés magyarországi és romániai önkormányzati szakemberek részvételével)
 
PROGRAMIRÁNYÍTÁS
Programigazgató
Prof. dr. Baranyi Béla, az MTA doktora, tudományos osztályvezető MTA Regionális Kutatások Központja, a Magyar Regionális Tudományi Társaság észak-alföldi tagozatának elnöke, Debrecen
Programtitkár
Rajhóczky László, MTA Regionális Kutatások Központja, Debrecen