KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Köszöntjük a Regionális Kutatások Központja honlapján!

A Társadalmi Megújulás Operatív Programból
támogatott projekt

 

 

 

 
 
A nyitórendezvényről készült összefoglaló a Pécs TV honlapján.

 

Projektszám: TÁMOP 4.2.3-08/1-2008-0010
Futamidő: 2010. augusztus 1. – 2011. július 31.
Elnyert támogatás: 22,6 millió Ft (Európai Szociális Alap)
A projekt célja:
Az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos eredményeinek terjesztése és társadalmi népszerűsítése.
Projekttevékenységek:
        9 előadásból álló sorozat a PTE Janus Pannonius Szakkollégiuma regionális tudománnyal foglalkozó tagjainak, a PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolája doktoran­duszainak és érdeklődő társadalomtudományi szakos hallgatóknak a kelet- és közép-európai regionális átalakulás eredményeiről, a Kárpát-medencei területi kohézió fejlesztésének kon­cepcionális kérdéseiről;
        Multidiszciplináris nemzetközi konferencia Regionális átalakulási folyamatok a nyugat-balkáni országokban címmel. A konferencia délkelet-európai és magyar résztvevőket az OECD-vel végzett közös kutatás eredményeiről tájékoztat. Helyszíne a Pécsi Tudományegyetem. Időpont: 2010. december 9–10.;
        Az MTA Regionális Kutatások Központja tudományos és tudományos ismeretterjesztő célokat szolgáló internetes portáljának fejlesztése, a meglévő portál funkcióinak bővítése, eszközfejlesztés.
A projekt várható eredményei:
         150 fős nemzetközi konferencia szervezése;
         A magyar regionális tudomány délkelet-európai kapcsolatrendszerének fejlesztése;
         A Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Regionális Tudományi Társaság és az MTA Regionális Kutatások Központja együttműködésének mélyítése a regionális tudományi képzésben;
         A regionális tudomány intézményrendszerének bővítése, szakkollégiumi alapjainak kiépítése;
         Modern, működőképes és a látogatókat vonzó, új funkciókkal gazdagodó internetes portál;
         Az MTA RKK-portált látogatók számának fokozatos növekedése;
         A Pécs 2010 EKF programsorozat gazdagítása.
Projektvezető:    Dr. Mezei Cecília PhD tudományos munkatárs, MTA Regionális Kutatások Központja, Pécs.
E-mail: mezeic@rkk.hu
Projekttitkár:       Páger Balázs PhD-hallgató, PTE Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs.
E-mail: pagerb@rkk.hu