KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

INNOAXIS – A határ mint innovációs megújulási tengelyIPA INNOAXIS projekt

Magyarország–Szerbia
határon átnyúló együttműködési program
2007–2013

 

ZÁRÓKONFERENCIA összefoglaló

Az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete – mint projektvezető partner – a szabadkai Regionális Tudományi Társaság és Mórahalom Város Önkormányzata közreműködésével rendezte meg az INNOAXIS – A határ, mint innovációs megújulási tengely c. szerb–magyar IPA-projekt zárókonferenciáját. A projekt e fontos eseményére 2011. július 19-én, Baján került sor. A konferencia fő célja az elkészült legfontosabb dokumentumok – a Gazdasági és a Humán Operatív Program – összegző bemutatása volt. Emellett az elhangzott szakmai előadások az érintett határ menti régió fejlesztési és együttműködési lehetőségeinek különböző aspektusait is kiválóan érzékeltették.

A nyitó plenáris ülésen Rausch Sándor, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket, majd Kudlik Erika – Szabadka Város regionális kapcsolatokkal megbízott tanácstagja – tartotta meg előadását a vajdasági gazdaságfejlesztési stratégiák megvalósulásának témakörében. Ezt követően Dudás Kószó Katalin a Mórahalmi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be a határ menti konkrét területi együttműködésekben szerzett tapasztalatokat, majd a CESCI munkatársai; Ocskay Gyula főtitkár és Jaschitz Mátyás tervező, az intézményesített határon átnyúló kooperációt megtestesítő EGTC-k realitását körvonalazták a magyar–szerb határ mentén.

A konferencia második szakaszában Perger Éva az MTA RKK ATI intézetvezetője, Ricz András RTT elnök és Kovács András Donát az MTA RKK ATI munkatársa előadásaikban áttekintő képet adtak, mintegy összegezték a projekt legfontosabb eredményeit, és bemutatták az elkészült átfogó stratégiai elgondolásokat, valamint az operatív programok prioritásait, beavatkozásait.

A konferencia kiváló szakmai légkörben zajlott. A résztvevők egyöntetűen állást foglaltak amellett, hogy a tervezett beavatkozások megvalósulásával kibővülhet a határ két oldalán fekvő régiók, települések közötti együttműködés, az államhatár összekötő jellege megerősödhet, javulhat a határok mentén lakók életminősége. Mindez – az elválasztó jellegű határokhoz képest – új minőséget jelenthet, s számos közös fejlesztési lehetőséget kínálhat az egész programrégió számára. Remélhetően a szerb–magyar határnak tehát igen fontos és specifikus térbeli szerepe lesz a jövőben, s végső soron a projekt keretében kidolgozott tervdokumentumok hozzájárulhatnak majd a helyi társadalmak életszínvonalának növekedéséhez, az érintett térségek, települések környezeti fenntarthatóságának megteremtéséhez és a projekt célterületének gazdasági felzárkózásához.

 

Látogassa meg az INNOAXIS projekt honlapját!


 

INNOAXIS PROJECT IPA HUSRB/0901/2.1.3
The borderline as an axis of innovation – INNOAXIS
A határ, mint innovációs megújulási tengely
Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme 2011
Application ID: HU-SRB/0901/213/028