KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VEZETŐ HÍREK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Megjelent a Régiók Európája sorozat Nyugat-Balkán kötete

 

 

 
REGIONÁLIS ÁTALAKULÁSI FOLYAMATOK
A NYUGAT-BALKÁN ORSZÁGAIBAN

 

 

 
Szerkesztette:
 
Magyar Tudományos Akadémia
Regionális Kutatások Központja
  
Pécs, 2010
614 oldal

 

Az MTA Regionális Kutatások Központjának sorozata az európai regionális fejlődés sajátosságait, a regionális rendszerek, a közigazgatás különböző szintjei és a gazdasági ágazatok kölcsönhatásait, a regionális politika és a fejlesztés intézményeit mutatja be. A sorozat negyedik kötete a Nyugat-Balkán államainak területi szerkezetére, valamint az azt befolyásoló tényezőkre összepontosítja a figyelmet.

Jugoszlávia széthullása a regionális egyenlőtlenségeket új dimenzióba helyezte. A korábbi régiók államosodása területi változásokhoz vezetett. Az új országokon belüli kisebb térségek között megmutatkozó különbségek szemmel láthatóbbá váltak. Komoly gondok mutatkoztak az állami berendezkedés következtében is. Az új államalakulatok szervezésének kezdeti időszakában a területi szempontok értelemszerűen háttérbe szorultak. A régióból állammá alakulás nem tekinthető a szokványos területszervezés gyakorlatának. E tapasztalatokban híján lévő társadalmi gyakorlat következményei érzékelhetőek a Nyugat-Balkán új államai fejlődési pályáinak alakulásán. Az új országok államszervezési prioritásai között szerepel ugyan a területi különbségek mérséklésének az igénye, az új állami identitás megteremtésének a garantálását szolgáló intézmény- és eszközrendszerre összpontosító állami politikák azonban ezt a szempontot kevésbé érvényesítették. Ennek következtében a korábbi tízszeres területi különbségek tovább növekedtek.

Az OECD és az MTA Regionális Kutatások Központjának együttműködésében készült munka összegzi a térség átalakulásának különböző korszakait jellemző sajátosságokat, értékeli a regionális különbségek hatásait, és áttekinti a térség fejlődésének perspektíváit.

A kötetet Horváth Gyula, az MTA doktora, egyetemi tanár, az MTA Regionális Kutatások Központjának Széchenyi-díjas igazgatója és Hajdú Zoltán, az MTA doktora, az MTA Regionális Kutatások Központjának tudományos tanácsadója szerkesztette.

A kötet megjelenését a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogatta.

 

Sajtóvisszhang: MTA honlapMagyar Nemzet OnlineMagyar SzóVajdaság Ma, Vajdaság Ma (könyvismertetés)

Kötetbemutató nemzetközi konferencia a Nyugat-Balkán regionális átalakulásáról.

Kapcsolódó fileok