REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Küldetés, stratégia, célok

 

Az 1943-ban alapított intézet, amelyik az MTA Regionális Kutatások Központjának jogelődje, s jelenleg egyik tagintézete, interdiszciplináris alap és alkalmazott kutatásaival a regionális tudományok nemzetközi színvonalú művelését tekinti alapvető rendeltetésének. Hűen alapításkori missziójához, elméleti kutatásai mellett, a helyi és területi tervezést megalapozó a gazdaságra, társadalomra, épített és természeti környezetre és az irányításra kiterjedő empirikus elemzéseivel, valamint egyéb kezdeményezéseivel és, tudományos közéleti szerepével szolgálni kívánja a Dél-dunántúli régió fejlődését kívánja szolgálni, azét a régióét, amelyiket szokás a magyar regionalizmus bölcsőjének szoktak nevezni.

Az intézet közgazdász, földrajzos, jogász, politológus, szociológus munkatársai az elmúlt évtizedekben hozzájárultak a magyar regionális politika, szabályozásának, intézményrendszerének megalapozásához, az önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséhez, hitet téve a regionális decentralizáció mellett , tevékenységüket a jövőben is ebben a szellemben végzik.

 Az intézet kiterjedt nemzetközi és hazai kapcsolatrendszerének segítségével továbbra is közvetíteni kívánja az európai regionális tudomány és kohéziós politika eredményeit és eszmerendszerét.

A  kutatók a régió felsőoktatási intézményeiben jelentős szerepet játszanak, doktoriskolai és mesterprogramok keretében járulnak hozzá a regionális tudomány és a fejlesztéspolitika szakmai utánpótlásának neveléséhez.