INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

HAS CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

ZSIBÓK Zsuzsanna

Zsibók Zsuzsanna
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Zsibók Zsuzsanna

Place and date of birth : Pécs, February 7th,1981

Marital status :

Contact

landline Centre +36 (72) 523-800
fax Centre +36 (72) 523-803
landline Work +36 (72) 523-800
E-mail zsibok(at)rkk.hu
E-mail zsibok.zsuzsanna(at)krtk.hu

Education and training

2005University of Pécs Faculty of Business and Economics — MSc in Economics - Financial Instruments and Institutions Specialization
2005University of Pécs Faculty of Business and Economics — English-Hungarian specialized translator
2005University of Pécs Faculty of Business and Economics — Chartered accountant
2009Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola, Pécs — abszolutórium
2013Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola, Pécs — doktori fokozat

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2005—2008University of Pécs Faculty of Business and Economics — PhD student
2007—2008University of Pécs Faculty of Business and Economics Centre for Economic Policy Researches — research assistant
2007National Bank of Hungary — visitor researcher
2008—2012Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute — Junior Research Fellow
2012—MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály, Pécs — tudományos munkatárs

Teaching activities

2006—2013lecturer, University of Pécs Faculty of Business and Economics
2010—2013óraadó, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar, Szekszárd

Scientific activity

2006—Association for Economic Modeling, member
2007—Hungarian Society of Economics, member
2008—Hungarian Regional Science Association, member

Awards

2008—2011MTA RKK Fiatal kutatói ösztöndíj
2003OTDK, 4th place
2005OTDK, 4th place

Subjects taught

Bankmenedzsment (PTE Közgazdaságtudományi Kar, felsőfokú szakképzés)
Introductory Banking and Finance (University of Pécs Faculty of Business and Economics)
Financial Markets (University of Pécs Faculty of Business and Economics)

Research fields

International finance, macro modeling
Területi folyamatok és területpolitika az Egyesült Királyságban
Spatial differences in monetary processes in Hungary and in the European Union

Presentations

Territorial Cohesion in Europe. International Conference for the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute, Pécs — Hungary
The 5th International Conference on Regional Disparities, Kolozsvár — Romania
RSA Annual Conference, Pécs — Hungary
58th ERSA Congress, Cork — Ireland
49th ERSA Congress, Lódz — Poland
56th ERSA Congress, Bécs — Austria
5th Global Conference on Economic Geography, Köln — Germany
2nd Workshop on Evolutionary Economic Geography, Szeged — Hungary
RSA Central and Eastern Europena Conference, Kolozsvár — Romania
Socio-Economic, Environmental and Regional Aspects of a Circular Economy, Pécs — Hungary
Regional disparities in Central and Eastern Europe. International conference, Smolenice — Slovakia
Evolutionary Economic Geography in Central and Eastern Europe, Budapest — Hungary

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications
 

Zsibók Zs. (2010): Beszámoló a „Területi egyenlőtlenségek Kelet-Közép-Európában” konferenciáról. [Report on the conference titled „Regional Disparities in Central and Eastern Europe”] Tér és Társadalom. 2010/4. pp. 311-313.

Zsibók Zs. (2010): Regional inflation rate differentials: potential causes, and evidences from the euro area and Hungary. In: Workie Tiruneh, M. – Radvanský, M. (eds.): Regional Disparities in Central and Eastern Europe. Theoretical models and empirical analyses. Peer-reviewed proceedings of the conference held on 17-19 November, 2010, in Smolenice, Slovakia, (ISBN 978-80-7144-180-9) pp. 241-258.

Zsibók Zs. (2010): Pénzügyi piacok a globális térben. A válság szabdalta pénzügyi tér. Könyvismertető Gál Zoltán könyvéről. [„Financial Markets in the Global Space. Crisis distorted financial space.” Review of Zoltán Gál’s book.] Tér és Társadalom. 2010/4. pp. 327-331.

Zsibók, Zs. (2010): Regional monetary heterogeneities within currency unions – Challenges for the EMU and selected EU countries in the financial crisis. In: Regional Responses and Global Shifts: Actors, Institutions and Organisations, Annual International Conference of the Regional Studies Association, 24-26 May, Pécs, Hungary. Abstract book, p. 217.

Zsibók Zs. (2009): Beszámoló az Európai Regionális Tudományi Társaság 49. kongresszusáról. [Report on the 49th Congress of the European Regional Science Association.] Tér és Társadalom, XXIII. évf. 4. szám, pp. 233-235.

Zsibók Zs. – Varga B. (2009): Spatial differences in inflation persistence in Hungary, 49th ERSA Congress, Lodz, Poland, USB-drive

Zsibók Zs. - Schepp Z. (2009): Az inflációs perzisztencia regionális eltérései Magyarországon [Spatial disparities in inflation persistence in Hungary], in: "Az iskolateremtő. Tanulmánykötet Bélyácz Iván 60. születésnapja tiszteletére", PTE KTK, pp. 317-333.

Reiff Á. – Zsibók Zs. (2008): Az infláció és az árazási magatartás regionális jellemzői Magyarországon, mikroszintű adatok alapján [Regional characteristics of price-setting and inflation in Hungary: A micro-level analysis], PTE KTK Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Műhelytanulmányok, 2008/1
http://www.krti.ktk.pte.hu/files/tiny_mce/File/MT/mt_2008_1.pdf 48 p.

Zsibók Zs. (2007): „Micro Behaviour and Monetary Policy”, konferenciabeszámoló a Magyar Nemzeti Bank 5. kutatási munkaértekezletéről [„Micro Behaviour and Monetary Policy” conference report on the 5th policy research workshop of the National Bank of Hungary] - Acta Oeconomica, Vol. 57. 2007/2. pp. 209-213.

Zsibók Zs. (2005): A humán tőke szerepe az endogén növekedéselméletekben [The role of human capital in endogenous growth theory], University of Pécs Faculty of Business and Economics, diploma thesis