INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

HAS CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

SUVÁK Andrea

Suvák Andrea
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Suvák Andrea

Place and date of birth : Pécs, September 10th,1981

Marital status : maid

Contact

landline Work +36 (72) 523-848
landline Centre +36 (72) 523-800
fax Centre +36 (72) 523-803
E-mail suvak(at)rkk.hu
E-mail suvak.andrea(at)krtk.hu

Education and training

2005University of Pécs Faculty of Business and Economics — economist., English-Hungarian translator
2008University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School of Regional Policy — absolutorium

Language skills

German (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2008—Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Sciences Transdanubian Research Institute — junior research fellow

Awards

2005OTDK, special prize

Research fields

sustainable urban development
alternative economic development
short food supply chains
environmental industry

Publications


Complete list of publications and citations  (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Suvák Andrea (2011): Környezeti fenntarthatóság mint az életminőségi stratégia része Európa középvárosaiban. In: Páger B. (szerk): Évkönyv 2011. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs.

Fodor István – Suvák Andrea (2011): The appearance of environment industry in sustainable economic development – Chances of Hungary. In: Halasi-Kun (ed): Pollution and Water Resources. Columbia University Seminar Proceedings. Vol XL 2010-2011. pp. 66-82.

Suvák Andrea (2010): Integrated urban development strategies – comparison of European and Hungarian approaches. Journal of Landscape Studies 3 (2010), 139 – 146 http://www.centrumprokrajinu.cz/files/JLS_Volume%203_pp%20139-146.pdf

Suvák Andrea (2009): A megyék pénzügyi kondíciói, gazdálkodása. Comitatus XIX. Évf. 185. szám (november-december). pp. 54-63.

Suvák Andrea (2009): A helyi élelmiszertermeléshez köthető stratégiák. In: LI Georgikon napok, elektronikus kiadvány ISBN 978-963-9639-35-5 http://www.georgikon.hu/napok/pub.aspx

Fodor István – Suvák Andrea (2009): The role of environmental industry in sustainable economic development. In: Baranyi B., Fodor I. (szerk): The role of environmental industry in the regional reindustrialisation in Hungary pp. 35-51. MTA Debrecen-Pécs

Suvák Andrea (2009): Kisrégiós keretmodell. Biomassza-alapú energia-vertikum kiépülésének modellezése a Szentlőrinci kistérségben. In: Kiss Tibor - Somogyvári Márta (szerk.): A biomassza-alapú energiatermelés pp. 79-87. Interregionális Megújuló Klaszter Egyesület Pécs 2009

Kiss Tibor - Ilosvai Péter - Suvák Andrea (2009): Zöld Völgy kisrégió fejlődési kilátásainak és fejlesztési stratégiáinak vizsgálata In: Bugár Gyöngyi - Farkas Ferenc (szerk): Elkötelezettség és sokoldalúság. Tanulmánykötet Barakonyi Károly tiszteletére pp. 373-387. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar Pécs 2009

Fodor I., Suvák A (szerk.) (2008): A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében. MTA RKK Pécs (ISBN 978 963 9899 05 6)

Pótó Zs. - Suvák A.(2006): Situation analysis in the „Zöld Völgy” micro region – Summer University on European Peripheries. 2006.

Suvák Andrea (2005): Development strategies for peripheral regions – trial and investigation of an alternative theory – Summer University on European Peripheries. 2005.