CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

HAJDÚ Zoltán

Hajdú Zoltán
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Hajdú Zoltán

Place and date of birth : Végardó, May 4th,1952

Marital status : married, three children

Contact

landline Work +36 (72) 523-829
landline Centre +36 (72) 523-800
fax Centre +36 (72) 523-803
E-mail hajdu(at)rkk.hu
E-mail hajdu.zoltan(at)krtk.hu

Education and training

1976KLTE Debrecen — teacher of history and geography
1977KLTE TTK Debrecen — university professor
1986MTA, Budapest — PhD in geography
2002MTA, Budapest — DSc.
2013Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar — habilitáció

Language skills

Russian (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1976—1977University of Miskolc — assistant lecturer
1977—1978Hungarian Academy of Sciences Central Office — junior clerk with research scholarship
1978—2002Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute — senior research fellow
2002—Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute — scientific advisor

Teaching activities

1978part-time reader, Teachers' Training College, Pécs
1986—1992part-time reader, University of Pécs Faculty of Economics
1992—2009part-time associate professor, University of Pécs Faculty of Sciences
2010—2013part-time reader, University of Pécs Faculty of Arts, Department of Politology
2017—2019egyetemi tanár, Szent István Egyetem, Gödöllő

Scientific activity

1976—Hungarian Geographical Society, member
1979—Committee of Settlement and Regional Development Regional Committee of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs, member
1993—1996Hungarian Academy of Sciences. Committee of Regional Science, member
1996—Hungarian Academy of Sciences. Committee of Geographical Science (I.), member
2004—2007Hungarian Academy of Sciences. General Assembly, doctoral representative

Awards

1993Pro Geographia Prize, Hungarian Geographical Society
1998—2001Holder of Széchenyi Prize
2002Scientific Award of Baranya County
2010Pro Regio Award
2013Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
2019Lóczy Lajos-emlékérem

Editorial Membership

1987—Tér és Társadalom, member
2005—Demography, Faculty of Geography, University of Belgrade, member
2008—Föld és Ember, member

Subjects taught

Geography of public administration (St. Stephen University, Gödölló Doctoral School)
Economic geography (University of Pécs. Faculty of Economics Dotoral School)
Geography of elections (University of Pécs. Faculty of Arts Doctoral School)

Research fields

Carpathian Basin
Gegraphy of elections
Social geography
History of regional policy
Southeast-Europe

Trips abroad

1990Study trip — United Kingdom
1990Study trip — India
1991Study trip — India
2005visiting professor — France

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

Zoltán Hajdú – Gábor Lux – Ilona Pálné Kovács –  Edit Somlyódyné Pfeil: Local Dimensions of a Wider European Neighbourhood: Crossborder Relations and Civil Society in the Hungarian-Ukrainian Border Area: The Case of the EUDIMENSIONS Project. Pécs : Centre for Regional Studies HAS, 2009. 60 p. (Discussion Papers 71.)
Hajdú Zoltán: State development, regionalisation and decentralisation processes in Central and Eastern Europe in the time of the systemic changes (1989–2005). In: Regional Decentralization in Central and Eastern Europe. Ed. Pálné Kovács I. Pécs: University of Pécs Department of Political Studies, 2007. 7–30. p. (Political Studies of Pécs, 4.)
Hajdú Zoltán – Illés Iván – Raffay Zoltán (eds.): Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Pécs: Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2007. 160 p.
Hajdú Zoltán – Nagy Imre: Changing border situations within the context of Hungarian geopolitics. In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Ed. J. W. Scott. Aldershot: Ashgate, 2006. 65–80. p. (Border Regions Series).
Hajdú, Zoltán: Carpathian Basin and the Development of the Hungarian Landscape Theory Until 1948. Pécs: Centre for Regional Studies, 2004. 47 p. (Discussion Papers, 44.).
Hajdú, Zoltán: Political geographical issues of Hungary’s accession to the European Union. = Földrajzi Értesítő, 53. 2004. 1–2. 51–76. p.
Hajdú, Zoltán–Pálné Kovács, Ilona (eds.): Portrait of South Transdanubia: A Region in Transition. Pécs: Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies, 2003. 204 p.
Hajdú Zoltán: Az intézményes Balkán-kutatás kialakulásának és fejlődésének problémái Magyarországon 1948-ig, különös tekintettel a földrajzi kutatásokra. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, 2003. 71 p. (Balkán füzetek, 1.)
Hajdú Zoltán–Dövényi Zoltán (összeáll.): A magyarországi Duna-völgy területfejlesztési kérdései I–II. Szerk.: Glatz F. Budapest: MTA, 2002. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos alapozása).
Hajdú Zoltán: A település-, településhálózat- és területfejlesztés hazai múltja. In: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. Szerk.: Beluszky P., Kovács Z., Olessák D. Budapest: CEBA Kiadó, 2001. 18–25. p. (Magyarország kézikönyvtára).
Hajdú Zoltán: Erdély történetileg változó államföldrajzi problematikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam, államrész? In: A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a 2000. április 13–15-i tusnádfürdői konferencián elhangzott előadásokból. Szerk.: Papp Kincses E., Kassay J., Kánya J. Csíkszereda: Székelyföld 2000 Munkacsoport, 2001. 209–222. p.
Hajdú Zoltán: Az Európai Unió fejlődésének és reformjának politikai földrajzi alapkérdései (A hatalom és egyetértés dilemmái). In: Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára. Szerk.: Petrétei J. Pécs: PTE Állam- és Jogtudományi Kar, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete, 2001. 163–178. p. (Studia Iuridica Auctoritate Universitatis Pécs Publicata, 128.).
Hajdú Zoltán: A terület- és településfejlesztés nemzetközi gyakorlata. In: A terület- és településfejlesztés kézikönyve. Szerk.: Beluszky P., Kovács Z., Olessák D. Budapest: CEBA Kiadó, 2001. 11–17. p. (Magyarország kézikönyvtára).
Hajdú Zoltán: Political geographical research of the Balkans in Hungary. = Geographica Slovenica, 34. 2001. 1. 115–129. p.
Hajdú Zoltán: Transformation of the Hungarian public administration system after 1989. In: Hungary Towards the 21st Century – the Human Geography of Transition. Ed.: Z. Kovács. Budapest: Geographical Research Institute HAS, 2000. 99–115. p. (Studies in Geography in Hungary, 31.).