CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

KOÓS Bálint

Koós Bálint
Central and North Hungarian Research Institute
Regional Development Research Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Koós Bálint

Place and date of birth : Budapest, January 14th,1974

Marital status : married, three children

Contact

landline Work +36 (1) 3092600 / 1444
fax Work +36 (1) 309-2688
landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail koos.balint(at)krtk.hu

Education and training

1997University of Economics and Public Administration, Faculty and Department of Economics, Budapest — MSc. in Economics
2009Corvinus University of Budapest — PhD in Management and Business Administration

Language skills

German (reads)
English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

1999—2001Budapest Department of the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — junior research fellow
2002—2009Department for Regional Development Research of the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — junior research fellow
2010—2011Department for Regional Development Research of the Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences — research fellow
2011—MTA KRTK RKI —

Teaching activities

2012—2013megbízott előadó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Scientific activity

2002—Hungarian Regional Science Association, member
2003—Hungarian Economic Association, member
2003—2009Hungarian Sociological Association, member
2010—Hungarian Academy of Sciences (HAS), Scientific Committee of Regional Science, member

Subjects taught

Regionális politika (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)

Research fields

Regional policy
Local and Regional Development
Quality of life, well-being
Settlement Economics

Presentations

XXVII. ESRS Congress, Kraków — Poland
XXV. ESRS Congress, Florence — Italy
MRTT, Győr — Hungary
EUROGEO, Valletta — Malta

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications
 

Koós Bálint–Lados Mihály: Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok. (The issues of local governmental measure and scale of public services: European models and domestic experiences) In. Kovács Katalin-Somlyodyné Pfeil Edit (szerk): Függőben, Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában, Magyar Közigazgatási Intézet, Budapest, 2008, pp. 45-97.
 
Koós Bálint: A szuburbanizációs folyamat a magyar gazdaságban. (The suburban process in the Hungarian economy) -Közgazdasági Szemle, 2007. 4. pp. 334-349.

Koós Bálint: Pest megye gazdasága. (The economy of Pest county)In: Beluszky Pál (szerk): A Közép-Magyarországi Régió.

Koós Bálint–Rácz Katalin–Neumark Tamás: Hátrányos helyzetű térségek társadalmi-gazdasági viszonyai. (The socio-economic conditions of disadvantaged areas)- Tér és Társadalom, 2006. 2. pp. 115–141.

Koós Bálint: The Spatial Aspects of Logistic Revolution in East-Central Europe. In: The Economic Sub-urbanization – the Emergence of Logostical Providers in Former Socialist Countries. Europe, XXI. 13 (2005). pp. 111-119.

Koós Bálint: Uniós csatlakozásunk és az Alföld logisztikai potenciálja. (The relation of Eu accession process and the logistic potential of Alföld) In.: Nagy Erika - Nagy Gábor (szerk.): Az Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián. Békéscsaba, 2005, Nagyalföld Alapítvány, 260–266. p.

Koós Bálint: Kelet–Közép Európa logisztikai helyzete az uniós csatlakozás küszöbén. (The situation of logistics of East-Central Europe during the EU accession process) In: Magyar Logisztikai Évkönyv, 2004, pp. 59–74.

Koós Bálint: Adalékok a gazdasági szuburbanizáció kérdésköréhez. (Additions to the issue of economic suburbanisation) - Tér és Társadalom, 2004. 1. pp. 59–71.

Koós Bálint: Gazdasági szuburbanizáció a ’90-es évek Magyarországán. (Economic suburbanisation in the Hungary of the '90s)In: Kovács Teréz (szerk.): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI. Falukonferencia. Pécs, 2003, MTA Regionális Kutatások Központja–Magyar Regionális Tudományi Társaság, pp. 151–160.

Koós Bálint: Kiegyenlítődés és specializáció. Pest megye idegenforgalmi jellemzőinek változása a kilencvenes években. (Equilibration, and specialization. The Changes of Pest county’s touristical characteristics in the nineties)- Tér és Társadalom, 2002. 1. pp. 116–134.