CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

PÁMER Zoltán

Pámer Zoltán
Transdanubian Research Institute

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Pámer Zoltán

Place and date of birth : Szekszárd, September 2nd,1977

Marital status : married, two children

Contact

Work phone Centre ++36 (72) 523-800
mobile Personal ++36 (30) 664-4894
E-mail pamer.zoltan(at)krtk.hu
E-mail pamer(at)rkk.hu

Education and training

2001Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — University of Pécs, Faculty of Business and Economics - economist
2006Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — University of Pécs, Faculty of Law - European expert
2012PTE KTK, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — University of Pécs Faculty of Business and Economics Doctoral School in Regional Policy and Economics — PhD absolutorium
2020Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (közgazdaság-tudomány)

Language skills

German (reads, lectures)
Russian (writes, reads, lectures)
Spanish (reads)
Croatian (writes, reads, lectures)
English (writes, reads, lectures)
Slovenian (reads)

Places of work and employment

2001—2002Center for Interethnic Cooperation, Moscow — trainee
2002—2003Town of Paks — administrator (civil service)
2003—2007South Transdanubian Regional Development Agency, Public Nonprofit Ltd. — project manager
2007—2016South Transdanubian Regional Development Agency, Public Nonprofit Ltd. — head of foreign relations unit
2016—Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies, Institute for Regional Studies — junior research fellow

Scientific activity

2012—Hungarian Regional Science Association, member

Research fields

Structural and investment policy of the European Union, EU-integration of the Western Balkans, cross-border cooperation.

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)

 
Selected list of scientific publications

Pámer Zoltán (2007): A nyugat-balkáni országok európai integrációja. In: Hajdú Zoltán – Illés Iván Raffay Zoltán (szerk.): Délkelet-Európa: Államhatárok, határon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák. MTA Regionális Kutatások Központja. Pécs, pp. 121-161;

Pámer, Zoltán (2007): The European integration and regional policy of the West Balkans. In: Hajdú, Zoltán – Illés, Iván – Raffay, Zoltán: Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Pécs, pp. 119-160.

Pámer Zoltán (2009): A dél-dunántúli régió és a horvát önkormányzati középszintek, valamint a területfejlesztési intézményrendszer kapcsolatai. In: Magyarország és a Balkán – Balkán Füzetek Különszám II. PTE TTK FI KMBTK. Pécs, pp. 268-279.

Pámer Zoltán (2010): Pámer Zoltán: A bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság politikai földrajza a daytoni megállapodás revíziójának tükrében. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. II. évfolyam 1. szám (No. 2.); pp. 49-56.

Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2010): Területfejlesztési gyakorlat Délkelet-Európában. In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Évkönyv 2010/3; pp. 183-195.

Dubarle, Patrick – Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2011): Regionális Fejlesztési Programok. In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Pécs; pp. 548-579.

Dubarle, Patrick – Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2011): Regional Development Programmes. In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (eds.): Regional Transformation in the Western Balkan Countries. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Pécs; pp. 570-601.

Pámer Zoltán (2011): Szlovénia demográfiai folyamatainak jövőbe mutató elemzése. In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Évkönyv. Pécs; pp. 225-232.

Pámer Zoltán (2011): The possibilities of implementing the European Grouping of Territorial Cooperation in South Transdanubia. In: Ágh Attila – Kaiser Tamás – Koller Boglárka (eds.): The New Horizons of the Cohesion Policy in the European Union: The Challenge of the Danube Strategy. Blue Ribbon Research Centre King Sigismund College. Budapest; pp. 176-194.

Pámer Zoltán (2012): A Nyugat-Balkán és az európai integráció. In: Magyar Tudomány 2012/4; pp. 432-441.

Pámer Zoltán (2012): Területfejlesztési célú régió-lehatárolások változása Horvátországban. Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Szeged; pp. 50-58..

Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2014): Területfejlesztés és Intézményrendszere. In: Hajdú Zoltán – Nagy Imre: Dél-Pannónia. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. Pécs; pp. 430-454.