CENTRE FOR ECONOMIC AND REGIONAL STUDIES

INSTITUTE FOR REGIONAL STUDIES

Magyarul | Sitemap | Login

VIRÁG Tünde

Virág Tünde
Central and North Hungarian Research Institute
Regional Development Research Department

ÚSZT PROJECTS

Curriculum Vitae

Personal data

Name : Virág Tünde

Place and date of birth : , November 1st,1970

Marital status :

Contact

fax Centre +36 (1) 309-2684
landline Work +36 (1) 224-6700 / 6684
landline Centre +36 (1) 309-2684
E-mail virag.tunde(at)krtk.hu

Education and training

1998Institute of Sociology and Social Politics, Eötvös Loránd University, Budapest — MA in Sociology
2006Institute of Sociology and Social Politics, Eötvös Loránd University, Budapest — PhD in Sociology

Language skills

English (writes, reads, lectures)

Places of work and employment

2002—2003Hungarian Academy of Sciences, Research Institute of Ethnic and National Minorities — external expert
2005—2006Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Department for Regional Development Research — junior research fellow
2007—2014Hungarian Academy of Sciences, Centre for Regional Studies, Department for Regional Development Research — research fellow
2009—2013Eszterházy Károly College — Associate Professor
2014—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete KÉTO — tudományos főmunkatárs

Teaching activities

2009—Associate Professor, Eszterházy Károly College
2009—guest lecturer, ELTE Sociology and Social Policy PhD Program
2010—2013megbízott előadó, SZIE Regionális Tudományi Doktori Iskola

Scientific activity

2002—Magyar Szociológiai Társaság, tag
2017—MTA Szociológiai Tudományos Bizottság, tag

Awards

2007—2010Bolyai János Research Scholarship, Hungarian Academy of Science
2009Award of Charles Polanyi

Editorial Membership

2017—Szociológiai Szemle

Subjects taught

Sociology, Social Structure and stratification (Eszterházy Károly College)
Research methodology (ELTE Sociology and Social Policy Ph.D. Program)

Research fields

Social and spatial inequalities

Trips abroad

2017Centre for Advanced Studies, Sofia, research fellow —

Presentations

ENHR Conference, Tirana —
Újragondolt szegénység. Konferencia Kemény István emlékére, OSA Budapest —
Extreme Geographies Cohesion and Spatial Justice in Europe: What Role for Places, Localities and Communities, Joensuu, Finnland —
A modernitások pluralitása – módszertani megközelítések Modernitások - MSZT - KRE BTK konferencia, Budapest —
Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése Lokális gyakorlatok és területi sajátosságok a társadalmi különbségteremtésben plenáris szekció, Pécs —

Publications


Complete list of publications and citations (MTMT Hungarian Scientific Bibliography)


Selected list of scientific publications

 
Book:
Virág Tünde (edited) (2015): Törésvonalak Szegénység és etnicités a vidéki terekben Argumentum 362p. (Poverty and ethnicity in Rural Peripehry)
 
Kovács Éva – Vidra Zsuzsanna – Virág Tünde (2013): Kint és bent – határ, lokalitás és etnicitás a peremvidékeken. l’Harmattan 2013. [Outside and inside – border, locality and ethnicity in marginalized regions
 
Journal article:
Tünde Virág – Monika Váradi (2018): Spatial Exclusion and Boundary-Making in Different Roma Neighbourhoods in Hungarian Rural Small Towns Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie / Journal Of Economic And Social Geography 2017: p. Article in Press. (2018) https://doi.org/10.1111/tesg.12300

Virág Tünde (2017): A közösségi narratíva szerepe az eltakart valóság megismerésében SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27:(2) pp. 54-67.

Virág Tünde (2017): A cigányfalu mint jelenség és értelmezési keret
REPLIKA 104:(4) pp. 45-62.  

Krisztina Keresztély - James W. Scott - Tünde Virág (2017): Roma Communities, Urban Development and Social Bordering in the Inner City of Budapest Ethnic and Racial Studies 40:(7) pp. 1077-1095.2017. https://doi.org/0.1080/01419870.2017.1267376
 
Virág Tünde (2016): Spatial consequences of urban policies: forming a Roma ghetto SOCIO.HU: Társadalomtudományi Szemle (4 Special issue) pp. 3-21. (2016)
DOI: 10.18030/socio.hu.2016en.3
 
Vincze Enikő - Bartha Attila -  Virág Tünde: Theoretical Potential of Addressing Production of Marginality at the Crossroads of Spatial Exclusion and Development Intersections. East European Journal of Society and Politics (4) pp. 4-13. (2015)
https://doi.org/10.17356/ieejsp.v1i4.174
 
Fehér Katalin – Keller Judit – Vidra Zsuzsanna– Virág Tünde (2015): Developmental programs in local communities Intersections. East European Journal of Society and Politics (4) pp. 78-97. (2015)  https://doi.org/10.17356/ieejsp.v1i4.89
 
Váradi Monika - Virág Tünde: (2015) A térbeli kirekesztés változó mintái vidéki terekben (Changing Patterns od Spatial Exclusion in Rural Periphery) Szociológiai Szemle 25:(1) pp. 89-113. 
 
Fehér Katalin - Virág Tünde: (2014): Élet egy kisváros peremén (Life at the Edge of the City) Tér és Társadalom 28:(3) pp. 50-65. 
 
Book chapter:
Váradi Monika - Virág Tünde (2014): Faces and Causes of Roma Marginalization: Experiences from Hungary n: Szalai J, Zentai V (szerk.) Faces and Causes of Roma Marginalization in Local Contexts: Hungary, Romania, Serbia. 176 p.  2014. pp. 35-66. CEU-CPS http://cps.ceu.edu/publications/books/roma-marginalization-hungary
 
Zsuzsanna Vidra - Tünde Virág (2013): Some hypotheses and questions on the new wave of Hungarian Roma migration to and from Canada In: Roma migration to and from Canada CEU-CPS 2013. 129-162.  https://cps.ceu.hu/sites/default/files/publications/cps-book-roma-migration-2013.pdf