REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

TIMÁR Judit

Timár Judit
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Timár Judit

Születési hely, idő : Gyoma, 1955. június 1.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (66) 441-801
Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
E-mail timar.judit(kukac)krtk.hu
E-mail timarj(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978József Attila Tudományegyetem TTK, Szeged — matematika-földrajz szakos középiskolai tanár
1980József Attila Tudományegyetem TTK, Szeged — egyetemi doktor
1995MTA, Budapest — a földrajztudomány kandidátusa
2014Debreceni Tudományegyetem — habilitált doktor, a földtudományok területén

Nyelvtudás

Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1978—1982Általános iskola, Pilisvörösvár — tanár
1982—1984MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1984—1995MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos munkatárs
1995—2000MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos osztályvezető
2000—2012MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály — tudományos főmunkatárs
2013—MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Alföldi Tudományos Osztály, Békéscsaba — tudományos főmunkatárs
2013—2014Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék — félállású docens
2016—ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék — félállású docens

Felsőoktatási tevékenység

1985—1989óraadó, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola
1991—1996óraadó, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola
1994óraadó, Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdasági Kar, Szarvas
1995—óraadó, József Attila Tudományegyetem (jelenleg: SZTE) Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék
2002—témavezető oktató (2 fokozatot szerzett doktorandusszal), József Attila Tudományegyetem (jelenleg: SZTE) Földtudományi Doktori Iskola
2012—témakiíró oktató, SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola
2013—2014félállású docens, Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék
2016—félállású docens, ELTE TTK FFI Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
2016—témavezető, ELTE Földtudományi Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1985—1990TIT Békés Megyei Szervezete Földtudományi Szakosztálya, elnökségi tag
1986—Magyar Szociológiai Társaság, tag
1986—1990TIT Békéscsaba Városi Szervezete, elnökségi tag
1995—Magyar Földrajzi Társaság Országos Választmány, tag
1995—Magyar Földrajzi Társaság Kőrösvidéki Osztály, elnök
1997—2002Soros Alapítvány Research Support Scheme (Prága), nemzetközi szakértői bizottság, tag
1997—2004International Geographical Union, Gender and Geography Committee, vezetőségi tag
1999—MTA X. Osztálya Földrajzi. (Társadalomföldrajzi) Bizottság, tag
1999—2001Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszter által működtetett Terület- és Településrendezési Tervtanács, tag
2002—2015International Group of Critical Geographers, vezetőségi tag
2003—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2004—2005FVM Nemzeti Vidékfejlesztési terv Monitoring Bizottsága, tag
2005—2008MTA Műszaki Tudományok Osztálya Településtudományi Bizottság, tag
2013—MTA KRTK RKI Tudományos Tanács, tag
2016—MTA Közgyűlési képviselő,
2016—NKFIH Földtudományok2 Szakértői csoport (zsűri), tag

Díjak, elismerések

1989A Magyar Földrajzi Társaság elismerő oklevele
1990—1991Soros Foundation Fellowship, Rutgers University, New Brunswick, NJ, USA
1990Az MTA RKK ifjúsági díja
1998A “Pro regione – Alföldért” egyik díjazottja az RKK Békéscsabai Osztálya kollektívájának tagjaként
2000Fulbright visiting research scholar fellowship, Davis, CA, USA
2004Visiting researcher fellowship, National Institute for Regional and Spatial Analysis, Ireland
2005Pro Régió Díj
2017Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

1986—1989Regional Research Support Series (MTA RKK), tag
1988—Alföldi Tanulmányok, társszerkesztő
1992—Tér és Társadalom, tag, 2 szám szerkesztője, 2011-től szerkesztő
1994—2010European Urban and Regional Studies (Sage, Nagy-Britannia), szerkesztői tanácsadó testület tag, 2007– szerkesztő
2001—2008Bárka Társadalomtudományi és Irodalmi Folyóirat, tag
2002—2004International E-Journal for Critical Geographies (Kanada; http://www.acme-journal.org), szerkesztői tanácsadó testület, tag
2004—2007Feminisms in geography: space, place and environment c. antológia, nemzetközi tanácsadó testület tagja
2006—Terepmunkák c. könyvsorozat (Ú.M.K. Jelenkutató Alapítvány), szerkesztőbizottság tag
2006—2010Gender, Place and Culture (Routledege), szerkesztőbizottsági tag
2007—Földrajzi Közlemények, tag
2012—Társadalomkutatás, szerkesztői tanácsadó testület, tag
2015—New Geographies of Europe, Palgrave Macmillan, könyvsorozat, sorozatszerkesztő
2016—Metszetek - Társadalomtudományi folyóirat Tanácsadó Testület, tag

Oktatott tárgyak

A dzsentrifikáció és a szuburbanizáció társadalmi viszonyai (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)
Nemek földrajza (SZIE Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola)
Approaches to Human Geography (ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék)
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok földrajza (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)
Everyday practices of adaption and resistance to peripheralisation at household scale (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)
A társadalmi nemek szerepe a térfolyamatokban (SZTE Földtudományi Doktori Iskola)
A vidékföldrajz irányzatai (ELTE Földtudományi Doktori Iskola)
Urbanisztika és városfejlesztés (DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék)
Településpolitika és társadalomismeret (Juhász Gyula Tanárképző Főiskola)
Településpolitika és társadalomismeret (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Nők és férfiak a térben és a társadalomban (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Az urbanizáció sajátosságai (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Introduction into Hungarian Society (Kőrösi Csoma Sándor Főiskola)
Településszociológia (Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdasági Kar, Szarvas)
Urbanizáció (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)
Radikális irányzatok a geográfiában – feminista földrajz (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)
Bevezetés a földrajzba (SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék)

Kutatási területek

A nemek, a fogyatékkal élők, marginalizált társadalmi csoportok földrajza, a társadalomföldrajz gondolatrendszerei
A város-vidék peremzóna, tanya-város, falu-város kapcsolatok átalakulásának társadalom-földrajzi jellemzői, területfejlesztési vonatkozásai
Szuburbanizáció, dzsentrifikáció, a városszerkezet átalakulásának elméleti kérdései, alföldi sajátosságai

Tanulmányutak

1988tanulmányút — India
1989tanulmányút — Hollandia
1990—1991tanulmányút (a Soros Alapítvány ösztöndíja) — Egyesült Államok
2000tanulmányút (Fulbright lecturship) — Egyesült Államok
2004tanulmányút (NIRSA vendégkutatói ösztöndíj) — Írország
2009tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

Könyvek:

 • Momsen J H, Kukorelli Szörényiné I., Timár J 2005: Gender at the Border. Entrepreneurship in Rural Post-socialist Hungary. London: Ashgate.
 • Barta Gy, G.Fekete É, Kukorelli Szörényiné I. Timár J (eds.) 2005: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies.
 •  Timár J, Velkey G (szerk.) 2003: Várossiker alföldi nézőpontból. Békéscsaba–Budapest: MTA RKK ATI, MTA Társadalomkutató Központ.
 • Csatári B, Timár J (szerk.) 2002: Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása) Budapest: MTA Társadalomkutató Központ.

 
Folyóiratcikkek, könyvfejezetek:

 • Fabula Sz, Timár J 2018: Violations of the right to the city for women with disabilities in peripheral rural communities in Hungary. Cities: The International Journal of Urban Policy and Planning 76: (June): 52–57.
 • Nagy E, Timár J 2017: The (re)production of peripherality in Central and Eastern Europe. European Spatial Research And Policy 24 (2): 5–16.
 • Timár J, Velkey G 2016: The relevance of the political economic approach: The interpretations of the rural in the migration decision of young women and men in an economically backward region. Journal of Rural Studies 43: (February): 311–322.
 • Nagy E, Timár J, Nagy G, Velkey G. 2015: The Everyday Practices of the Reproduction of Peripherality and Marginality in Hungary. In: Lang T, Henn S, Sgibnev W, Ehrlich K (eds.) Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond. 352 p. Basingstoke:Palgrave Macmillan, pp. 135–155. (New Geographies of Europe)
 • Timár J, Fabula Sz 2013: Whose identity politics? – Lessons for emerging critical disability geography in Hungary. Geographica Helvetica 68:(3): 171−179.
 • Nagy E, Timár J 2012: Urban restructuring in the grip of capital and politics: Gentrification in East-Central Europe. In: Csapó T, Balogh A (szerk.) Development of the Settlement Network in the Central European Countries: Past, Present, and Future. 314 p. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, pp. 121−135.
 • Nagy G, Nagy E, Timár J 2012: The changing meaning of core–periphery relations of a non-metropolitan “urban region” at the Hungarian–Romanian border. DISP: The Planning Review 48: (2). 93−105.
 • Smith A, Timár J 2010: Uneven transformations: Space, economy and society 20 years after the collapse of state socialism. European Urban and Regional Studies 17:(2): 115−125.
 • Timár J 2010: Van-e posztszocialista urbanizáció? In: Barta Gy, Beluszky P, Földi Zs, Kovács K (szerk.) A területi kutatások csomópontjai. 531 p. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 121−140.
 • Timár J, G Fekete É. 2001: Fighting for recognition: feminist geography in East-Central Europe. Gender Place and Culture 17:(6): 775−790.
 • Timár J 2009: Communist and post-communist geographies. In: Kitchin R, Thrift N (eds.) The International Encyclopedia of Human Geography. Vol. 2.Oxford:Elsevier, pp. 214-220.
 • Timár J 2007: Gender studies in the gender-blind post-socialist geographies of East-Central Europe, Reuve Belge de Geographie, BELGEO (3): 349−369.
 • Timár J, Nagy E 2007: A középvárosi dzsentrifikáció és társadalmi hatásai a posztszocialista Magyarországon. In: Enyedi Gy.(szerk.) A történelmi városközpontok átalakulásának társadalmi hatásai. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok, Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, pp. 293–317.
 • Timár J 2006: The transformation of social and cultural geography during the transition period (1989 to present time) in Hungary. A társadalom- és kulturális földrajz átalakulása Magyarországon az átmenet korszakában (1989-től napjainkig), Social & Cultural Geography 7 (4): 649–667.
 • Timár J, Enyedi, Gy. 2004:  Applied Human Geography and Ethics from an East Central European Perspective, Ethics, Place and Environment. 7 (3): 173–184.
 • Timár J 2004: More than ’Anglo-American’, it is ’Western’: hegemony in geography from a Hungarian perspective, Geoforum 35 (5): 533–538.
 • Timár J 2004: What Convergence between what Geographies in Europe? A Hungarian perspective, European Urban and Regional Studies 11 (4): 371–375.
 • Timár J, Jelenszkyné Fábián I. 2004: Female Representation in the Higher Education of Geography in Hungary, Journal of Geography in Higher Education 28 (1): 101–110.
 • Timár J 2003: Problémák és perspektívák: „Mi a teendő” a kialakulóban lévő kritikai geográfia számára Magyarországon?, Tér és Társadalom 2003. (2): 53–65.
 • Timár J 2003: Lessons from Postsocialism: „What’s Left for Emerging Critical Geography to Do in Hungary?”, Antipode 35 (1): 24–33.
 • Timár J 2003:’Reform or revolution?’ Soft critical geography in Hungary, with hard issues, Environment and Planning D: Society and Space 21 (2): 154–160.
 • Timár J 2002: Restructuring labour markets on the frontier of the European Union: Gendered uneven development in Hungary. In: Rainnie, A., Smith, A., Swain, A. (eds.) Work, Employment and Transition: Restructuring livelihoods in post-communism. London and New York: Routledge. pp. 134–154.
 • Timár J, Váradi M. M. 2001: The Uneven Development of Suburbanization during Transition in Hungary, European Urban and Regional Studies (4): 349–360.
 • Timár J 1999: Elméleti kérdések a szuburbanizációról, Földrajzi Értesítő (1–2): 7–32.
 • Timár J 1998: Recent Changes and Governmental Problems in Urban-Rural Fringes in the Great Hungarian Plain In: Barlow M, Lengyel I, Welch R(eds.)  Local Development and Public Administration in Transition. Szeged: JATEPress. pp 150-157.
 • Timár J 1998: Feminista földrajz In: Tóth J., Vuics T (szerk.) Általános társadalomföldrajz I. Budapest – Pécs: Dialog Campus. pp. 266–283.
Kutatási programok (társ)vezetése (projekt- vagy alvállalkozói szinten)
 • Intézményes és egyéni válaszok az állam átstrukturálódására különböző földrajzi kontextusokban – OTKA K 109269, 2013–2018
 • RegPol² – Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe (607022 sz.) – Marie Curie FP7-PEOPLE-2013-ITN (Multi-Partner ITN), 2013–2017
 • Társadalmi konfliktusok – társadalmi jól-lét és biztonság – versenyképesség és társadalmi fejlődés – Új Széchenyi Terv TÁMOP (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069), 2013–2015
 • Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions – EU ESPON 2013 Programme, 2010−2012
 • Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése a regionális fejlesztés operatív programban − NFÜ, 2007
 • Békéscsaba város területfejlesztési koncepciója − Békéscsaba Megyei Jogú Város, 2004–2005
 • Hist.Urban − Integrated revitalization of historical towns to promote a polycentric and sustainable development (5d201) – INTERREG III. B CADSES, 2006−2008
 • Városfejlődés Erdélyben, a Partiumban és a Bánátban, 1867–1940 − OTKA T034103, 2001–2004
 • Women in local governments and policy-making, Slovenia and Hungary compared − Open Society Institute, Local Government and Public Service Initiative, Hungary, 2001–2002
 • Magyar–Román határrégió területfejlesztési koncepciójának és programjának kidolgozása (Békés megyei kapcsolatok) − TERRA STÚDIÓ Kft. Területi Kutató, Tervező, Tanácsadó Iroda, 2000
 • Fókusz-csoportok szervezése munkanélküli, továbbá vállalkozó nőknek Békés és Győr-Moson-Sopron megyében (egy nemzetközi kutatás kiegészítése, módszertani kísérlet) – CEU Small Grant Program, 1999
 • A Dél-Alföldi Régió területfejlesztési koncepciója − DARFT Területfejlesztési Kht., 1998–1999
 • Csongrád megye területfejlesztési koncepciója − Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács, 1998–1999
 • The situation of women in different regions in Hungary − German Research Foundation, 1997–1999.
 • Békés megye területfejlesztési koncepciója − Békés Megyei Területfejlesztési Tanács, 1997
 • A nemek sajátos szerepe a falusi „túlélési stratégiáinak” kialakításában eltérő adottságú régiókban − OTKA (T020443), 1996–1998
 • A humán infrastruktúra fontosabb elemei − Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 1996.
 • Az urbanizáció sajátosságai és településrendezési vonatkozásai a „város–vidék peremzónában” az Alföldön −  OKTK (789/95. III.b), 1994–1996.
 • A szuburbanizáció hatása az Alföld településhálózatának átalakulására − OTKA, (I/3 370), 1991–1993.
 • Békés megye térszerkezete − Békés Megye Önkormányzata, 1991