REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

VELKEY Gábor

Dr. Velkey Gábor Dániel
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Dr. Velkey Gábor Dániel

Születési hely, idő : Miskolc, 1963. január 22.

Családi állapot : házas

Elérhetőségek

Munkahelyi Központi +36 (66) 441-801
E-mail velkey.gabor(kukac)krtk.hu
E-mail velkeygabor(kukac)gmail.com

Végzettség, minősítés

1987József Attila Tudományegyetem, Természettudományi Kar (Szeged) — Középiskolai tanár (matematika, földrajz, filozófia),
1991Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szociológiai és szociálpolitikai Intézet — Szociológus,
2011Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és Gazdaság Doktori Iskola — Közgazdaságtudomány doktora (PhD)

Nyelvtudás

Orosz
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1987—2002Magyar Tudományos Akadémia, Regionális Kutatások Központja — tudományos segédmunkatárs
2002—2006Békéscsaba Megyei Jogú Város — alpolgármester
2006—2007Tessedik Sámuel Főiskola, Rektori Hivatal — Ügyvivő szakértő
2007—2010Magyar Parlament — parlamenti képviselő
2010—Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1993—2011címzetes docens (óraadó), Tessedik Sámuel Főiskola
2011—2018főiskolai docens (részmunkaidős foglalkoztatás), Szent István Egyetem, Gazdaság- , Agrár- és Egészségtudományi Kar
2018—főiskolai docens (részmunkaidős foglalkoztatás), Gál Ferenc Főiskola, Gazdasági Kar

Oktatott tárgyak

Filozófia történet, politológia ()
Kutatásmódszertan ()
Általános szociológia, gazdaságszociológia ()

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények


Velkey G (2017): Az állam és az önkormányzatok In: Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika (1990-2015). 510 p. Budapest: Osiris Kiadó, 2017. (A mai Magyarország), pp. 125-160.

Timár J, Velkey G (2016): The relevance of the political economic approach: The interpretations of the rural in the migration decision of young women and men in an economically backward region Journal of Rural Studies 43: (February) pp. 311-322.

Nagy E, Timár J, Nagy G, Velkey G (2015): The Everyday Practices of the Reproduction of Peripherality and Marginality in Hungary. In: Lang T , Henn S , Sgibnev W , Ehrlich K (eds.) Understanding Geographies of Polarization and Peripheralization: Perspectives from Central and Eastern Europe and Beyond . 352 p. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. pp. 135-155.

Nagy E, Timár J, Nagy G, Velkey G (2015): A társadalmi-térbeli marginalizáció folyamatai a leszakadó vidéki térségekben. TÉR ÉS TÁRSADALOM 29:(1) pp. 35-52.

Velkey G. (2014): A tanulás szerepe a marginalizálódó térségek fejlesztésében. EDUCATIO 23:(3) pp. 415-423.

Velkey G (2013): Dinamikus egyensúlytalanság (A hazai közoktatási rendszer szétesése, felforgatása és a konszolidáció esélye) MTA KRTK Budapest-Pécs-Békéscsaba, pp. 213.

Velkey G (2011): A középfokú képzés területi rendszerének változása és továbbfejlesztése. TÉR ÉS TÁRSADALOM 25:(3) pp. 60-78.

Timár J, Velkey G (edited) (2003): Várossiker alföldi nézőpontból. Békéscsaba; Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja - MTA Társadalomkutató Központ, 253 p.

Timár J, Velkey G (1998): The question marks of the relatively favourable rate of female unemployment in Hungary. – In: Bassa L, Kertész Á (eds.): Windows on Hungarian geography: contribution to the Regional Geographical Conference. Lisbon, Portugália, Budapest, Geographical Research Institute of Hungarian Academy of Sciences, pp. 199-209. (Studies in geography in Hungary 29.)

G. Fekete É, Velkey G (2002): Tartós munkanélküliség és kezelése vidéki térségekben: Kutatási zárótanulmány. In: G Fekete É (szerk.) A tartós munkanélküliség kezelése vidéki térségekben. 317 p. Pécs; Miskolc: MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 9-60.

Hazai/nemzetközi kutatási programokban való részvétel:

A szakképzés munkapiaci illeszkedésének területi és ágazati jellemzői, kiemelt figyelemmel a periférikus térségekre és a korai iskolaelhagyás problémájára) NKFI-6 K-125110 – vezető kutató (2017–2020)

Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontextusokban) OTKA K-109269 – társ kutató (2013–2017)

EU ERC/FP7 Marie Curie ITN programme (Pr. n: 607022) Socio-economic and political responses to polarisation processes in Central and Estern Europe (Reg Pol²) – társ kutató (2014–2017)