REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

ALFÖLDI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Fontosabb kutatási megbízások és azok eredményei

Kutatási feladat címe, leírása Témafelelős/kutatásvezető Kutatás/projekt kezdete (év) Kutatás/projekt lezárása (év)

Tanyakollégium 2002-2003. A tanyai átalakulás főbb jellegzetességei. (összefoglaló vázlat) (zárónyilatkozatok és ajánlások) (tanulmánykötet tartalomjegyzéke)

Csatári Bálint

2002

2003

A Bács-Kiskun megyei aprófalvak helyzete és lehetőségei

Tóth Krisztina

2003

2003

Cigányok a szociális földprogramban (tanulmánykötet tartalomjegyzéke)

Szoboszlai Zsolt

2003

2003

Hungarian–Romanian and Hungarian–Ukrainian border regions as areas of cooperation
along the external borders of Europe (EXLINEA)

Baranyi Béla

2003

2005

A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején - A szociális földprogramot működtetők tapasztalata (publikáció) (szinopszis)

Szoboszlai Zsolt

2004

2004

A területfejlesztés és a vidékfejlesztés kapcsolata

Csatári Bálint

2004

2004

A periféria-képződés területi, települési típusai Magyarországon (OKTK A/0015/2004) 
(tanulmánykötet tartalomjegyzéke)

Csatári Bálint

2004

2005

Tanyakutatás (Homokhátság) (honlap)

Csatári Bálint

2004

2006

A vidéki térségek munkaerőpiacának aktuális kérdései

Baranyi Béla

2005

2005

Az Észak-Alföld Régió fejlesztésének lehetséges tértípusai

Csatári Bálint

2005

2006

A Dél-Alföld régió városhálózata közös fejlesztésének megalapozása

Csatári Bálint

2006

2006

A kohéziós politika változásai és hatásai a magyar város-vidék kapcsolatokra

Csatári Bálint

2006

2006

Az alapfokú oktatási intézmények sajátosságai Jász-Nagykun-Szolnok megyében
(különös tekintettel a kistelepülések óvodáira, iskoláira)

Jász Krisztina

2006

2006

Az emberi erőforrások fejlesztésének lehetőségei a kistérségekben az
Európai Szociális Modell alapértékeinek tükrében

Szarvák Tibor

2006

2006

Jellemző területi folyamatok Bács-Kiskun megyében

Csatári Bálint

2006

2006

INTERREG IIIB CADSES – Hist Urban – Történelmi városok integrált megújítása a CADSES térségben (5D201) (transnational manual)

Timár Judit, Nagy Erika

2007

2008

A képzési és keresleti struktúra eltéréseinek szerepe az Észak-alföldi régió munkaerő-piaci feszültségeinek kialakulásában és fenntartásában c. téma (OFA 7341/0013 – OFA K–2007/A)

Baranyi Béla

2007

2008

A természet új kihívásainak, különösen a klímaváltozás és energia árrobbanás
hatásainak értékelése a terület- és településfejlesztésben, rendezésben (tanulmány)

Duray Balázs

2008

2008

Térbeli problémák, területi modellek és elhatárolások (konklúziók)

Csatári Bálint

2008

2008

Az ukrán állampolgárok munkavállalásának sajátosságai Északkelet-Magyarország
határ menti térségében c. téma (OFA K–2008/B.)

Baranyi Béla

2008

2009

A roma szegregációs és integrációs folyamatok, valamint az ingatlanpiac alakulása Hajdúböszörményben az ezredforduló után c. téma

Baranyi Béla

2009

2009

Duna–Tisza csatorna (Víziók és valóság) (tudományos tanácskozás) (vezetői összefoglaló)

Csatári Bálint

2009

2009

Kecskemét-Méntelek egy "szuburbán" lakófalu" jellegzetességei és fejlesztési lehetőségei (tanulmány)

Csatári Bálint

2009

2009

Határtalan várostérségek. Az országhatárokon átívelő várostérségi kapcsolatok a Kárpát-medencében (pályázat)

Nagy Gábor

2009

2010 

Integrated Urban Development of Vital Historic Towns as Regional Centres is
South East Europe (EU INTERREG IV. SEE VITO -
)

Nagy Erika

2009

2011

INNOAXIS – A határ, mint innovációs megújulási tengely  (HU-SRB IPA https://www.rkk.hu/hu/vezeto_hirek/innoaxis-a-hatar-mint-innovacios-megujulasi-tengely.html

Petrás Ede, Perger Éva

2010

2011

Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions (ESPON)
https://www.espon.eu/programme/projects/espon-2013/targeted-analyses/semigra-selective-migration-and-unbalanced-sex-ratio)

Tímár Judit

2010

2012

Environmental cadastre and ecological actiom plan of the Rivers Fehér-,
Fekete- and Kettős-Körös (HU-RO CBC)

Duray Balázs, Perger Éva

2011

2012

Analysis of challenges, needs and potentials of the Central Europe area and
strategic orientations in view of the transnational cooperation for the period 2014-2020
(CENT 2014)

Nagy Erika

2012

2012

Komplex vidékkutatási program (https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2698)

Perger Éva

2012

2013

A hazai vidéki térségek az európai térben- differenciálódási folyamatok, vidéki térségtípusok (A Komplex vidékkutatási program keretében megvalósult projekt)
https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2674 )

Perger Éva

2012

2013

A "vidékiségből" adódó marginalizálódás társadalmi, gazdasági, települési/ térségi összetevői, konfliktusai, okai és a feloldás, kezelés lehetőségei (A komplex vidékkutatási program
keretében megvalósult projekt https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2680)

Velkey Gábor

2012

2013

Klímaváltozás és vidékfejlesztés - a globális felmelegedés hatása a föld- és
tájhasználat-változásra
(A Komplex vidékkutatási program keretében megvalósult
projekt https://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2675

Farkas Jenő

2012

2013

A helyi munkaerő-piaci politika lehetséges irányai a határon átnyúló régiók esetében
(HU-SRB IPA  http://www.lolamar.eu )

Perger Éva

2013

2014

Az állam strukturális átalakulásaira adott intézményi és egyéni válaszok különböző földrajzi kontexusokban (NKIF K 109269)

Tímár Judit

2013

2019

RegPol2 - Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in
Central and Eastern Europe (Marie Curie Program - http://www.regpol2.eu/ )

Tímár Judit

2014

2018

A szakképzés munkapiaci illeszkedésének területi és ágazati jellemzői, kiemelt
figyelemmel a periférikus térségekre és a korai iskolaelhagyás problémájára (NKFIH)

Velkey Gábor

2017

2020