REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Oktatási tevékenység

A Széchenyi István Főiskola és az MTA RKK a Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet győri bázisán Regionális és Településgazdaságtan Tanszéket hozott létre 1991-ben, hogy a graduális közgazdász képzés részeként a hallgatók a regionális gazdasági folyamatokkal és elemzésekkel is megismerkedjenek. A főiskola egyetemmé válását követően a Regionális és Településgazdaságtan Tanszék továbbra is a Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kara Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézetéhez kapcsolódott, mint az Intézetre telepített külső tanszék. Az oktatási és minden egyéb feladatait az Intézet munkatársai látták el. A Tanszék önálló szakirányt gondozott főiskolai gazdálkodási szakon Településgazdasági szakirány néven.

2006-tól a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar szervezeti rendszerének átszervezése következtében a tanszék az újonnan megalakuló Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszékbe olvadt. Az Intézet munkatársai félállásban és külső óraadóként továbbra is résztvesznek az új tanszék oktatási tevékenységében, mely önálló BSc szak (közszolgálati menedzser) és MSc szak (regionális és környezeti gazdaságtan) gondozását is ellátja. Az Intézet munkatársai emellett aktív szerepet vállalnak a kar gondozásában 2003-ban elindult Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskolában is. Az Intézet az egyetemi hallgatók és az érdeklődök számára a tudományos diákköri konferenciákon való sikeres részvételhez, a diplomamunkák elkészítéséhez és az önálló hallgatói kutatómunkához rendszeresen nyújt szakmai és infrastrukturális támogatást, különösen a meglévő Határ menti Területfejlesztési Szakkönyvtára, Dokumentumtára és Információs Központja segítségével.

A Székesfehérváron működő Közép-dunántúli Kutatócsoport munkatársai külső óradaóként a Szent István Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Karán, a Kodolányi János Főiskolán, valamint a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Karán végeznek oktatási tevékenységet (Településszociológia, Területfejlesztés az Európai Unióban, Magyarországi területfejlesztési irányzatok, Területfejlesztési projektmenedzsment, Területi programozás, Területi finanszírozás, EU költségvetési politika, Decentralizáció és regionalizmus).