REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Nyuti közlemények 1995-2008

 

Az intézet közleményei a kutatási projektek során készült tanulmányok, melyek megtekinthetőek az intézet részeként működődő Szakkönyvtárban.

 

Szám

Cím

Megbízó

Készült

185.

A régiók lehetséges szerepének vizsgálata az innovációban és a kutatás-fejlesztésben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

2008

184.

Alapkutatás a szlovák-magyar határtérség társadalmi gazdasági vizsgálatára

Interreg IIIA - HU-SK Project

2008

183.

Magyarországi felső-Duna szakasz fejlesztési kérdései

 

2008

182.

BELCAR projekt autóipari klaszterek elemzése

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - Pannon Autóipari Klaszter

2008

181.

Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2008

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

2007

180.

ROP monitoring rendszerének elemzése; javaslatok az indikátorok fejlesztésére

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2007

179.

CORINNA – Cooperation of Regions for Innovation (A – Regional Case Study – Innovation System and Policy Framework of West Trasndanubia, B – Innovation Policy Benchmarking of West Transdanubia)

Interreg IIIC – CORINNA Project

2007

178.

Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

2007

177.

Határ menti stratégiai tanulmány

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

2007

176.

RICARDA – Regional Intellectual Capital Reporting Development and Application of a Methodology for European Regions (A – Report on Cluster Approaches within Regional RTD Policy in West Transdanubia, B – Intellectual Capital Report of Pannon Automotive Cluster, C – A Pannon Autóipari Klaszter szellemi tőke jelentése)

EU FP6 – RICARDA Project

2007

175.

Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

2006

174.

Felsőfokú oktatási intézmények, kutatási technológiai együttműködések lehetséges irányai a közép-európai térségbe

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

2006

173.

Magyarország szerepvállalási lehetőségei a kelet-közép- és délkelet-európai területfejlesztési együttműködésekben (A - I. rész, B - Országtanulmányok II. rész)

Országos Területfejlesztési Hivatal

2006

172.

A Duna és a Tisza komplex programjai - Nemzetközi kitekintés

Országos Területfejlesztési Hivatal

2006

171.

Pannon Novum – Nyugat-dunántúli innovációs felmérések (A – Vállalkozások innovációs tevékenysége, B – A régió innovációs potenciálja, C – Innovációs kínálati mátrix, D – Innovációs szolgáltatói szükségleti)

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

2006

170.

A kistérségi krízis-előrejelzés és megelőzés módszerei

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal

2005

169.

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

Győri Többcélú Kistérségi Társulás

2005

168.

Nyugat-dunántúli kistérségek sajátosságai, a régió helyzetelemzése térségi megközelítésben

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2005

167.

Győr város pályázata az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím elnyerésére,

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2004

166.

Budaörs, a fővárosi agglomeráció dinamikus centruma

Budaörs Város Önkormányzata

2004

165.

Győr az innováció városa. II. Nemzeti Fejlesztési Terv Előkészítő Tanulmány

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városépítési Iroda

2004

164.

A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja (+ mellékletek)

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2004

163.

Kis- és középvállalkozások versenyképessége a Nyugat-dunántúli régiókban

KMU Forschung Austria

2004

162.

A tudás- és technológiatranszfer lehetőségeinek jobb kihasználása a regionális különbségek csökkentésére

Miniszterelnöki Hivatal

2004

161.

A Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége társadalmi-gazdasági operatív fejlesztési programja I-II.

Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége

2004

160.

A győri agglomeráció közlekedési szokásainak vizsgálata és tömegközlekedési koncepció készítése

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2003

159.

Projektek megalapozottságának értékelése a Strukturális Alapok fogadására való felkészülés jegyében

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2004

158.

Győr attraktivitásának és regionális szerepköreinek lehetséges változási irányai

AUDI Hungaria Motor Kft.

2004

157.

Integrált regionális fejlesztés finanszírozási modell

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2004

156.

A vezető magyar városok innovációs kapacitása és fejlesztési elképzelései

Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program

2004

155.

Regionális innovációs potenciál

Nemzeti Kutatás-fejlesztési Program

2003

154.

Kínálat oldali felmérés a Közép-dunántúli régió regionális innovációs stratégiájához

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2003

153.

Hungarian Contribution to 8th Observatory of European SMEs

EIM Business and Policy Research

2003

152.

A gazdasági térszerkezet vizsgálatát elősegítő új dimenziók, ill. az ezzel kapcsolatos módszerek kutatása (zárójelentés)

VÁTI Kht.

2003

151.

Szigetközi térség és a Mosoni-Duna területfejlesztési koncepciójának aktualizálása

Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatal

2003

150.

A Közép-dunántúli régió forrás-abszorpciós képességeinek vizsgálata

Győr-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Tanács

2003

149.

Regionális klaszter alprogram a Közép-dunántúli régió számára

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

2003

148.

Győr Stratégiai Program Rendezési Terv felülvizsgálat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2003

147.

Regionális különbségek változása az átmenetben. A kilencvenes évek magyarországi területi folyamatainak értékelő elemzése

OTKA kutatási program

2003

146.

Az Eurorégiók tervezési, programozási és monitoring rendszere

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

2002

145.

A közvetítő (hídképző) intézmények innovációs szerepvállalásának erősítése

Magyar Innovációs Szövetség

2002

144.

Intelligens kistérségek létrehozása Győr-Moson-Sopron megyében a felülvizsgált statisztikai rendszerben

Győr-Moson-Sopron megyei Területfejlesztési Tanács

2002

143.

A helyi gazdaságfejlesztési, vállalkozásélénkítési kezdeményezések (HGVK) program hatásvizsgálata

Országos Foglalkozatási Közalapítvány

2002

142.

Vidéki térségek modernizációs képessége, különös tekintettel a kistérségek innovációs folyamataira

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

2002

141.

Az agglomeráció létező és lehetséges együttműködési rendszerének feltárása

Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata

2002

140.

A magyar vállalkozások várakozásai az EU bővítéssel kapcsolatban

Österreichisches Institute für Gewerb- und Handelsforschung

2002

139.

Zirc város stratégiai programja I-II.

Zirc Város Önkormányzata

2002

138.

Thematic Guide on Developing Sustainable Rural Tourism

Leonardo da Vinchi Programme

2002

137.

Az információhoz való hozzájutás társadalmi és földrajzi különbségei Magyarország városhálózatban

Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztosság

2002

136.

Kommunikációs Terv – Pán-Európai Nyári Akadémia a fenntartható vidékfejlesztésről

Leonardo da Vinci II Program

2002

135.

Komplex határ menti kapcsolatrendszer vizsgálata

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

2001

134.

A PANAC klaszter-súly és -dinamika mutatórendszer kidolgozása

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. - PANAC Divízió

2001

133.

A gazdasági-társadalmi hatásvizsgálatok és értékelések

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

2001

132.

Vas megye területfejlesztési programja

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2001

131.

A Közép-dunántúli régió kísérleti regionális cselekvési terve

NEI

2001

130.

Intelligens Győr város stratégiai és operatív programja

Győr Megyei Jogú város Önkormányzata

2001

129.

Dél-Bakonyalja Önkormányzati Területfejlesztési Társulás stratégiai programvázlata (I-II.)

Dél-Bakonyalja Területfejlesztési Társulás

2001

128.

A Közép-dunántúli régió területfejlesztési programja

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2001

127.

Intelligens Győr város stratégiai és operatív programja (I. Helyzetelemzés)

Győr Megyei Jogú város Önkormányzata

2001

126.

A turizmusfejlesztés és a környezet egyensúlya a Szigetköz példáján (EDEN) - Feltáró tanulmány 1.

EU projekt

2001

125.

Az ipari parkok jelenlegi és tervezett innovációs szolgáltatásai

Magyar Innovációs Szövetség

2001

124.

A területi tervezés és a humánerőforrás-fejlesztés a közoktatásban (1-2. Esettanulmány)

Országos Közoktatási Intézet Kutatási Központ

2001

123.

A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2001

122.

A jövedelmek alakulása, különös tekintettel a vidéki térségekre (Kutatási részjelentés)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési Főosztály

2000

121.

A Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programja (Zárótanulmány)

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2000

120.

Helyzetelemzés a Nyugat-dunántúli régió innovációs stratégiai programjához

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2000

119.

A határ menti regionális együttműködések, mint a területfejlesztés új irányai

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2000

118.

Kistérségi és ágazati koncepciók értékelése a Nyugat-Dunántúlon

West-Midlands Enterprise

2000

117.

Regionális konjunktúra és piacelemzés (Zárótanulmány)

West-Midlands Enterprise

2000

116.

A területfejlesztési koncepciók és programok összehasonlító értékelése

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2000

115.

Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési programja (Egyeztetési változat)

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2000

114.

A Nyugat-dunántúli régió területfejlesztési programja (Egyeztetési változat)

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2000

113.

A Széchenyi István Főiskola egyetemmé válása és hatása az Észak-Dunántúl térségének fejlődésére

Universitas-Győr Alapítvány

2000

112.

A regionális szintű területfejlesztés finanszírozásának megalapozása

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

2000

111.

A térségfejlesztés komplex feltételei az Alsó-Szigetköz településeiben (2. kötet – Koncepció)

Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása

2000

110.

Fejlődési pályák a magyar városhálózatban

MTA Stratégiai kutatások

2000

109.

Regionális innovációs stratégia kidolgozása a Közép-dunántúli régió számára (Végleges változat)

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2000

108.

Regionális innovációs stratégia kidolgozása a Közép-dunántúli régió számára (Munkaváltozat)

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

2000

107.

Regionális konjunktúrajelentés (Lakossági)

West-Midlands Enterprise

2000

106.

Regionális konjunktúrajelentés (Vállalati)

West-Midlands Enterprise

2000

105.

A térségfejlesztés komplex feltételei az Alsó-Szigetköz településeiben

Alsó-Szigetközi Önkormányzatok Területfejlesztési Társulása

2000

104.

A Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás vidékfejlesztési programja II. (Stratégiai program)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1999

103.

A növekedés tényezőinek eloszlása a vidéki térségekben

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1999

102.

Az alulról építkező vidékfejlesztés feltételrendszere és intézményrendszere Magyarországon II/a. A partnerség megjelenése a vidékfejlesztés intézményrendszerében, különös tekintettel a civil szervezetek reprezentációjára

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1999

101.

A regionális szintű területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1999

100.

Az innováció alapú gazdaságfejlesztés modellje a Közép-Dunántúlon. A Regionális Innovációs Stratégiák kidolgozásának mintaprojektje. (Zárótanulmány)

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

1999

99.

Régiók Európája: Stratégiák és jövőképek az Európai Unió közelgő bővítésének szemszögéből – Magyarország esettanulmánya

European Centre for Research of Federalism, Tubingen

1999

98.

A regionális fejlesztési koncepciók elemzése és értékelése a gazdaságfejlesztés szempontjából

Gazdasági Minisztérium

1999

97.

Az innováció alapú gazdaságfejlesztés modellje a Közép-Dunántúlon. A Regionális Innovációs Stratégiák kidolgozásának mintaprojektje. (2. részteljesítés)

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

1999

96.

A Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás vidékfejlesztési programja

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium

1999

95.

Az osztrák-magyar határ képének változása

 

1999

94.

Nyugat-Dunántúli Régió területfejlesztési programja – Előzetes tanulmány (Vitaanyag)

West-Midlands Enterprise

1999

93.

Az innováció alapú gazdaságfejlesztés modellje a Közép-Dunántúlon. A Regionális Innovációs Stratégiák kidolgozásának mintaprojektje. (1. részteljesítés)

Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság

1999

92.

A térségmenedzserek szerepe a kistérségi szerveződések működőképességében

OFA kutatási téma

1999

91.

A Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.

1999

90.

Bérlakásokkal vagy nélkülük? Lehetőségek és igények felmérése Győrött

1999

89.

Fejezetek a Győr-Moson-Sopron megyei vidékfejlesztési koncepcióhoz

KAM-KORD Kht.

1999

88.

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területfejlesztési koncepciója (Végleges anyag)

Balaton Regionális Fejlesztési Rt.

1999

87.

A falusi térségek integrációs képessége az ország társadalmi-gazdasági folyamataiban T007236 számú OTKA kutatási program

OTKA kutatási program

1998

86.

A térségfejlesztés komplex feltételei a Kis-Rábamente településeiben III. (Koncepció)

Kis-Rábamente Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása

1998

85.

A területfejlesztés térségi finanszírozása (Az állami fejlesztési támogatások decentralizációja – a regionális és helyi fejlesztési források bővítési lehetőségei)

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1998

84.

A kistérségi területfejlesztési társulások hatékonyabb működéséért Győr-Moson-Sopron megyében

Kisalföld Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1998

83.

Az OFA által támogatott munkaszervező menedzserek alkalmazásának hatásvizsgálata (pályázati anyag)

OFA megbízásos pályázat

1998

82.

Az OFA által támogatott kistérségi menedzserek alkalmazásának hatásvizsgálata (pályázati anyag)

OFA megbízásos pályázat

1998

81.

Önkormányzatok szerepe és lehetősége a környezet-egészségügyben (A "tét" Győr-Moson-Sopron megyei környezet-egészség nevelési mintaprogram fejezete)

Pedagógiai Intézet, Győr

1998

80.

A Közép-Dunántúl területfejlesztési koncepciója kidolgozásának stratégiai irányai (Munkaközi anyag)

Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt.

1998

79.

A térségfejlesztés komplex feltételei a Kis-Rábamente településeiben I-II. kötet

Kis-Rábamente Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása

1998

78.

A nyugat-dunántúli vállalkozások jövőképe 2005

Institut für Gewerbe Hand-werksforschung

1998

77.

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hosszú távú területfejlesztési koncepciója (Munkaanyag, Egyeztetési változat, Tervezői változat)

Balaton Regionális Fejlesztési Rt.

1998

76.

A privatizáció regionális folyamata Magyarországon 1994-1997 (Országos összehasonlítás)

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

1998

75.

A privatizáció regionális folyamata Magyarországon 1994-1997 (20 kötet – 19 megye + Budapest)

Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

1998

74.

A területfejlesztés új finanszírozási modellje

MTA „Magyarország az ezredfordulón” (Stratégiai kutatási programok)

1998

73.

Sikeres térségek és települések Magyarországon

MTA „Magyarország az ezredfordulón” (Stratégiai kutatási programok)

1998

72.

Veszprém megye területfejlesztési stratégiája VI. (Koncepció)

Veszprém megye Önkormányzata

1998

71.

A térségfejlesztés társadalmi, gazdasági feltételei a Fertőmente Térségfejlesztési Társulás településeiben II. (Koncepció)

Fertőmente Térségfejlesztési Társaság

1997

70.

A térségfejlesztés társadalmi-gazdasági feltételei a Répcemente és Kavicstakaró településeiben II. (Koncepció)

Répcemente és Kavicstakaró Térségfejlesztési Társulás

1997

69.

Sokóróalja II. (Koncepció)

Sokoróalja Térségfejlesztési Társulás

1997

68.

Veszprém megye területfejlesztési stratégiája V. (Észrevételek, vélemények, javaslatok)

Veszprém megye Önkormányzata

1997

67.

A kiegyenlítő támogatások rendszere az önkormányzati gazdálkodásban

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1997

66.

Az ipar, a kereskedelem és az idegenforgalom regionális szintű fejlesztésének hazai feltételrendszere és az alapvető harmonizációs feladatai az EU csatlakozásból adódóan

Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium

1997

65.

„Nyugati Kapu” II. (Koncepció)

Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulás

1997

64.

A térségfejlesztés társadalmi, gazdasági feltételei a Fertőmente Térségfejlesztési Társulás településeiben

Fertőmente Térségfejlesztési Társaság

1997

63.

A térségfejlesztés komplex feltételei a Rábaköz településeiben II.

Rábaköz-Tóköz-Hanságmente Regionális Térségfejlesztési Társulás

1997

62.

Endogén erőforrások a Répcemente és Kavicstakaró Térségfejlesztési Társulás településeiben

Répcemente és Kavicstakaró Térségfejlesztési Társulás

1997

61.

A térségfejlesztés természeti, gazdasági és társadalmi feltételi a Sokoróalja Térségfejlesztési Társulás településeiben

Sokoróalja Térségfejlesztési Társulás

1997

60.

Oroszlány területfejlesztési stratégiája

Regioplán Környezet és Településtervező Kft.

1997

59.

Fejér megye területfejlesztési koncepciója

Fejér Megyei Területfejlesztési Tanácsa

1997

58.

Nyugat-Dunántúl multiregionális szerveződései

 

1997

57.

Területfejlesztési elképzelések Bécs-Budapest tengely mentén

VÁTI Kht.

1997

56.

Oroszlány és kistérsége területfejlesztési stratégiája (Munkaanyag)

Regioplan Környezet és Településtervező Kft.

1997

55.

Fejér megyei területfejlesztési koncepció III. (Prekoncepció)

Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács

1997

54.

A térségfejlesztés társadalmi-gazdasági feltételei a Nyugati Kapu településeiben I.

Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulás

1997

53.

Fejér megye területfejlesztési stratégiája II. – Fejér megye erőforrásai (Az endogén erőforrások)

Fejér Megyei Önkormányzat Képviselőtestülete

1997

52.

Fejér megye területfejlesztési stratégiája (1. kötet – Fejér megye a nemzetközi és a hazai térszerkezetben)

Fejér megyei Önkormányzat Képviselőtestülete

1997

51.

Veszprém megye területfejlesztési stratégiája (4. kötet – Koncepció)

Veszprém megye Önkormányzata

1997

50.

Az osztrák-magyar határ menti együttműködések tapasztalatai

MTA Világgazdasági Kutatóintézet

1997

49.

A Veszprémi KSH kistérség területfejlesztési prekoncepciója

 

1997

48.

Veszprém város fejlesztésének stratégiai terve (3. kötet – Prekoncepció – Munkaanyag)

Veszprém megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

1997

47.

A területfejlesztési tanácsok működésének tapasztalatai a megalakulásukat követő időszakban

Szonda Ipsos

1997

45.

Vas megye falusi turizmus kereslet felmérés

Vas megyei Vállalkozói Központ

1997

44.

Kutatási beszámoló

OKTK Kutatási program

1997

43.

Az osztrák-magyar gazdasági kapcsolatok értékelése (Helyzetfeltáró tanulmány)

1997

42.

Az endogén erőforrások állapota a Rábaköz-Tóköz-Hanságmente Regionális Térségfejlesztési Társulás településeiben

Rábaköz-Tóköz-Hanságmente Regionális Térségfejlesztési Társulás

1996

41.

Az Északnyugat-Dunántúl gazdasági környezete

Dunaholding Sopron Kft.

1996

40.

Az Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája (2-3. ütem – Programjelentés)

Dunaholding Sopron Kft.

1996

39.

Veszprém város fejlesztésének stratégiai terve (Programbeszámoló a Közgyűlés számára)

Veszprém megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

1996

38.

A regionális konjunktúra kutatás megalapozása (4-5. ütem)

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1996

37.

Az Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája (3. – Koncepció)

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1996

36.

Fejér megye területfejlesztési stratégiája (Pályázat)

 

1996

35.

Veszprém város fejlesztésének stratégiai terve (Kliensvizsgálat – Prekoncepció kiegészítés)

Veszprém megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

1996

34.

Veszprém város fejlesztésének stratégiai terve (2. – Humánerőforrások, Műszaki infrastruktúra, Helyi gazdaság, Lakossági vélemények, KSH körzetek)

Veszprém megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

1996

33.

Az osztrák-magyar határ menti térségek új együttműködési dimenziói, egy potenciális eurorégió körvonalai

Magyar Külkereskedelmi Bank

1996

32.

Veszprém megye területfejlesztési stratégiája (3. kötet – Prekoncepció)

Veszprém megye Önkormányzata

1996

31.

Veszprém város fejlesztésének stratégiai terve (1. – Veszprém a nemzetközi és hazai városversenyben)

Veszprém megyei jogú város Polgármesteri Hivatala

1996

30.

Győr-Moson-Sopron megye telephelyi tényezői és területfejlesztési stratégiája a határ menti kapcsolatok tükrében

Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata, Győr és Sopron város Önkormányzata

1996

29.

Veszprém megye területfejlesztési stratégiája (2. – A fejlesztés endogén forrásai)

Veszprém megye Önkormányzata

1996

28.

A regionális konjunktúrakutatás megalapozása (3. – Kutatási részjelentés)

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1996

27.

A regionális konjunktúrakutatás megalapozása (2. – Kutatási részjelentés)

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1996

26.

A magánszektor regionális jellemzői

Állami Vagyonügynökség

1996

25.

Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési stratégiája (5. – Koncepció)

Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata

1996

23.

A regionális konjunktúrakutatás megalapozása (Helyzetfeltáró tanulmány)

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1996

22.

Veszprém város fejlesztésének stratégiai terve (Pályázat)

Pályázat

1996

21.

A helyi gazdaságfejlesztést segítő különféle állami alapok területi felhasználása

1996

20.

Tanulmány a kis- és középvállalkozások alapítását meghatározó tényezőkről (Térségi folyamatok a Nyugat-Dunántúlon)

1996

19.

Vizsgálat a Vas megye és Szombathely város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa Vállalkozói Központ ismertségéről (Térségi folyamatok a Nyugat-Dunántúlon)

Vas megye és Szombathely megyei jogú város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa – Vállalkozói Központ

1996

18.

Tanulmány Vas megye gazdaságfejlesztési lehetőségeiről

Vas megye és Szombathely megyei jogú város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa – Vállalkozói Központ

1996

17.

Vas megye falusi turizmusa (Térségi folyamatok a Nyugat-Dunántúlon)

1996

16.

Üzleti információs adatbank, térségi telephely kataszter számítástechnikai bázison - Település-Telephely Marketing Információs Rendszer (TELE-MARK)

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1995

15.

Regionális iparpolitika a megyei területfejlesztési elképzelések tükrében

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1995

14.

Veszprém megye területfejlesztési stratégiája (1. Kötet - A megye Európában és a magyar térszerkezetben)

Veszprém megye Önkormányzata

1995

13.

Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája (1. A régió Európában és a magyar térszerkezetben, 2. A fejlesztés endogén forrásai)

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1995

12.

Vas megye területfejlesztési koncepciója: Prekoncepció

Vas megye Önkormányzata

1995

11.

A kis- és középvállalkozások részvétele a területfejlesztésben, igényeik bemutatása a Győrben létrehozandó inkubátorházzal szemben

1995

10.

Győr-Moson-Sopron megye területfejlesztési stratégiája (1. A régió Európában és a magyar térszerkezetben, 2. A fejlesztés endogén forrásai, 3. A fejlesztés meghatározói, 4. Prekoncepció)

Győr-Moson-Sopron megye Önkormányzata

1995

9.

A Bécs-Pozsony-Győr régió együttműködési lehetőségei és jövőbeni perspektívái

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1995

8.

Mosonmagyaróvár nemzetközi kapcsolatai a hármas határ térségének hatósugarában

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1995

7.

A helyi adózás és a vállalkozásfejlesztés kapcsolata országos kitekintésben

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

1995

6.

A Pannonhalmi-dombság természeti és humán erőforrásai

Sokoró Érdekszövetség

1995

5.

A Rábcatorok településeinek térségfejlesztési stratégiája (1. A térségfejlesztés társadalmi-gazdasági feltételei, 2. A stratégia)

Rábcatorok Térségfejlesztési Társulás

1995

4.

Északnyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiája (Témavázlat) 0 0000

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1995

3.

Multiregionális együttműködési lehetőségek a Bécs-Pozsony-Győr hármas határ menti térségben (Helyzetelemző tanulmány)

Külügyminisztérium

1995

2.

Vázlatpontok a Nyugat-Dunántúl területfejlesztési stratégiájának kidolgozásához

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

1995

1.

Nemzetközi kereskedelmi és üzleti központ telepítési lehetőségei

Ipari és Kereskedelmi Minisztérium

1995