REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

DUNÁNTÚLI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

AKTUALITÁSOK

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Vitafórum a Leader-programról az ALDETEC program keretében 2012. május 9.

 

AL DET EC         Action locale et développement territorial en Europe centrale


Projet financé par l'Agence nationale de la recherche
n° ANR-08-BLAN-0270-01

 

Az MTA Regionális Kutatások Központja, a CNRS valamint a Montpellier III-as egyetem évtizedes együttműködése eredményeként intézetünk is részese lehetett az ALDETEC (Action Locale et Développement du Territoire en Europe Centrale) programnak. A projekt az Francia Kutatási Ügynökség (ANR) támogatásával és a prágai CEFRES (később a párizsi székhelyű EHESS) és a Montpellier III-as egyetem koordinálásával, Marie-Claude Maurel és Pascal Chevalier vezetésével öt országban vizsgálta a vidékfejlesztés gyakorlatát, a helyi erőforrásokat és vidékfejlesztési stratégiákat alapvetően az európai Leader-program megvalósításán keresztül.

A nemzetközi kutatói hálózat Csehország, Lengyelország, Litvánia, Németország és Magyarország Leader-gyakorlatát, a helyi akciócsoportok működését, hálózatait, stratégiaalkotási folyamatait hasonlította össze.

A 2008-ban elindított program elsőként a vidékfejlesztés intézményrendszerét mutatta be és hasonlította össze a vizsgált országokban. Ezt követően akciócsoportokban készített kérdőíves felmérések és mélyinterjúk segítségével a Leader-program és vidékfejlesztési stratégiák kialakításának helyi sajátosságait elemezte. A felmérésekben a helyi kapcsolati hálózatok jellegzetességeire is kitérve a társadalmi tőke jellegzetességeire, a hálózatra, mint erőforrásra koncentrált a kutatás. Végezetül a helyi erőforrások és a helyi erőforrásokra épülő vidékfejlesztési stratégiák elemzése volt a projekt feladata. 

Magyarországról intézetünk két kutatója (Kovács Dezső és Póla Péter) vett részt a projektben. A felmérések a Mecsekvidék és a Zengő-Duna Helyi akciócsoportban folytak. A Leader-program megvalósítása e két akciócsoport között is markáns eltéréseket mutatott. Az öt országot összehasonlító kutatás alapján a cseh példa látszik a legsikeresebbnek, s a hazai gyakorlat kapta a legtöbb kritikát.

A 2012. május 9-én rendezett fórumon a kutatók a két vizsgált akciócsoport aktív és érdeklődő tagjainak számoltak be a kutatás eredményeiről. A fórumot jelentős érdeklődés övezte és a szenvedélyeket sem nélkülöző vita jelezte, hogy a vidék szereplői készek és képesek önálló munkára, a helyi fejlesztéspolitikában nagyobb szerepet és a szubszidiaritás érvényesítését követelik.

 

A Fórum előadásai:

 Képek a fórumról
 

 

                  

http://recherche.univ-montp3.fr/artdev/aldetec