KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

BODOR Ákos

Bodor Ákos
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Bodor Ákos

Születési hely, idő : Szigetvár, 1974. május 18.

Családi állapot : nős

Elérhetőségek

E-mail bodor(kukac)rkk.hu
E-mail bodor.akos(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2000Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs — szociológus (MSc)
2001Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pécs — szociálpolitikus (MSc)
2015Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar — PhD (politikatudomány)

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2001—2002Szigetvári Térség és a Dél-Zselic Területfejlesztési Társulása — projektmenedzser
2002—2009Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület — projektmenedzser
2010—2015MTA Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézet — tudományos segédmunkatárs
2010Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség — projektmenedzser
2012—2013Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal — tervező-elemző
2015—2021MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos munkatárs
2016—2017Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalom- és Médiatudományi Intézet Szociológia Tanszék — tanársegéd
2021—KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2004—2008Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület, titkár
2009—2010Szinergia LEADER Egyesület, elnök
2012—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Díjak, elismerések

2013—2014Jedlik Ányos doktorjelölti ösztöndíj (Nemzeti Kiválóság Program) – Társadalmi tőke és innovációs fejlesztéspolitika

Kutatási területek

Társadalmi tőke és területfejlődés
Bizalom
Területi tőke

Tanulmányutak

2009Kronoby Folkhögskola — Finnország
2014The Israel Democracy Institute, Jerusalem Institute for Israel Studies, Neaman Institute — Izrael

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

 

Bodor Á.: A Regionális Fejlesztés Operatív Program megvalósulása a Dél-Dunántúli Régióban. In: Pálné Kovács I. (témavezető) A regionalizáció eredményei, esélyei a strukturális alapok menedzsmentje és a dél-dunántúli regionális társulás működési tapasztalatai alapján. Kutatási Zárótanulmány. MTA RKK DTI. Pécs.2006. 39-55.o.
 
Bodor Á. – Dobosi C.: Innovatív és alulról építkező megoldások a humánerőforrás fejlesztésben és a közösségi szolgáltatások területén. Szinergia Egyesület. 2009.
 
Bodor Á.: Projektosztály és fejlesztéspolitika. Kézirat. 2010.

Bodor Á. (2011): Fejlesztő együttműködések a társadalmi értékek tükrében. In: Pálvölgyi K., Reisinger A., Szabados E., Tóth T. (szerk.) Fiatal Regionalisták VII. Konferenciája, Győr, 2011: Tanulmánykötet. Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, 53-64. o.

Bodor Á. (2012): Kapcsolatrendszerek és együttműködés a városi térségekben. In: Somlyódyné Pfeil E (szerk.) Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései: Három magyar nagyvárosi térség az átalakuló térben.  IDResearch Kft. - Publikon, Pécs. 109-134. o.

Bodor Á. (2013): „Mivel van baj?” – A társadalmi kontextus megjelenése az innovációs szakemberek problémaérzékelésében. In Gál Z. (szerk.)  Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs. 127-142.o.

Bodor Á. (2013): Az innovációt körülvevő társadalmi kontextus néhány elemének vizsgálata. In Gál Z. (szerk.)  Innovációbarát kormányzás Magyarországon: a regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Pécs. 143-165.o.


Fontosabb kutatási projektek

Folyamatban:
•    Bizalom és a kormányzás összefüggései helyi szinten, NKFIH/OTKA

•    REPAiR – Resource Management in Peri-urban Areas: Going Beyond Urban Metabolism, Horizon 2020

Lezárva:
•    Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World. EUBorderscapes, FP7
•    A kormányzati decentralizáció biztosítékai Magyarországon, OTKA
•    Innovációbarát kormányzás Magyarországon, OTKA
•    Az agglomerációk intézményesítésének sajátos kérdései a közigazgatási struktúrán innen és túl, OTKA EoRpa-research – European Policies Research Centre, EPRC, Glasgow (All in Moving, Regionalism out of Fashion. Regional Policy Developments in Hungary; Comparative Study on the Visions and Options for Cohesion Policy After 2013)