KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

CSATÁRI Bálint

Csatári Bálint
ATI
Kecskeméti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Csatári Bálint

Születési hely, idő : Karcag, 1949. augusztus 13.

Családi állapot : nős, három gyermek

Elérhetőségek

E-mail csatbal(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1973Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara — matematika – földrajz szakos középiskolai tanár
1975Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara — egyetemi doktor
1984MTA Tudományos Minősítő Bizottság — a földrajztudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1973—1975Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Kara Gazdasági földrajz Tanszék — egyetemi gyakornok
1975—1980Berettyóújfalui Arany János Gimnázium — középiskolai tanár
1980—1983MTA TMB — aspiráns
1984—1992MTA Földrajztudományi Kutató Intézet majd az MTA Regionális Kutatások Központja kecskeméti Településkutató Csoportja — tudományos munkatárs, majd tudományos osztályvezető
1992—2008MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet — intézetigazgató
2008—2010MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét — osztályvezető
2011—MTA RKK ATI — nyugalmazott tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1986—címzetes, majd félállású egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kara, Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék
2006—címzetes és tanszékvezető főiskolai tanár, Kecskeméti Főiskola Kertészeti kara

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

Regionális Tudományi Társaság, tag
Új Magyarország Fejlesztési Program Regionális Programjai Országos Monitoring Bizottság, tag
Kecskemét Kultúrájért Alapítvány, elnök
Párbeszéd a Vidékért Egyesület, alelnök
Magyar Tudományos Akadémia, X. osztálya, Földrajztudomány I, Bizottság, tag
Magyar Tudományos Akadémia IX. osztály Településtudományi Bizottság, tag
Magyar Nemzeti Vidék Hálózat Tanácsa, tag, elnökségének alelnöke
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Országos Monitoring Bizottaság, tag
Magyar Urbanisztikai Társaság, a falutagozat tagja
1973—Magyar Földrajzi Társaság, tag, a Kiskunsági Osztálya elnöke
1990—Bács-Kiskun Megyei Környezetvédelmi Alapítvány, elnök

Díjak, elismerések

1977Oktatásügy kiváló dolgozója
1984Bács-Kiskun Megye Településfejlesztéséért
1990Bács-Kiskun Megye Alkotói Díja
1993Pro Régió Alföldért Díj, Nagyalföld Alapítvány
1994Pro Régió Díj
1995Pro Geográfia, Magyar Földrajzi Társaság
1996Bács-Kiskun Megye Tudományos Díja
1997Akadémiai Díj
1999—2002Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1998Fülöpjakabért emlékérem
2002Kecskemét Felsőoktatásáért és Tudományos Életéért Díj, Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatal
2002Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje
2008Bács-Kiskun Megye Príma Díja
2008Bács-Kiskun Megye Építészetéért Díj
2010Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje

Szerkesztőbizottsági tagság

European Countryside (Brno)
Europa XXI. (A Lengyel Tudományos Akadémia Földrajzi és Térszervezési Intézete könyvsorozata)
Alföldi tanulmányok
A Falu

Oktatott tárgyak

Területfejlesztés alapjai (Szegedi Tudományegyetem TTIK)
Japán kulturföldrajza (Szegedi Tudományegyetem TTIK)
Településfejlesztés alapjai (Szegedi Tudományegyetem TTIK)
A vidékkutatás módszertana (Szegedi Tudományegyetem TTIK)
Faluföldrajz és vidékfejlesztés (Szegedi Tudományegyetem TTIK)
Vidékfejlesztés (Kecskeméti Főiskola Kertészeti kara)
Az Alföld regionális problémái (Szegedi Tudományegyetem TTIK)

Kutatási területek

Terek minősítése és tipizálása
Vidékföldrajz (vidéktudományok)
Az Alföld regionális problémái
Szórványtelepülések (tanyák) környezeti, gazdasági, társadalmi konfliktusai
Népesség- és településföldrajz

Tanulmányutak

1985tanulmányút — Lengyelország
1986tanulmányút — Kuba
1987tanulmányút — Lengyelország
1989tanulmányút — Finnország
1990tanulmányút — Hollandia
1991tanulmányút — Belgium
1994tanulmányút — Japán
1998tanulmányút — Lengyelország
1998tanulmányút — Japán
2002tanulmányút — Japán
2004tanulmányút — Lengyelország
2005tanulmányút — Románia
2006tanulmányút — Lengyelország
2006tanulmányút — Bulgária
2007tanulmányút — Oroszország

Publikációk

 

A legfontosabb 30 publikáció

Saját közleményeinek száma összesen  352

 

1. Csatári B, G Fekete É, Farkas J, Osgyáni G, Baksa S

A környezet és a kultúra szerepe a vidéki változásokban

In: Banczerowski Jné, Koncz I, Baranyainé SzP, Szentpéteri J, Szemenyei I (szerk.) Stratégiai kutatások 2006-2007 : kutatási jelentések: a Miniszterelnöki Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia közötti megállapodás keretében végzett stratégiai kutatások főbb eredményei.

Budapest: MTA, 2007. pp. 303-327.


2. Csatári B

Változások az Észak-Alföld településeinek átalakulási dinamikájában

A FALU 21:(1) 51-62 (2006)


3. Csatári B

Települési és társadalmi változások a Duna–Tisza közi tanyákon

In: Győri R, Hajdú Z (szerk.) Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák.

Budapest ; Pécs: Dialóg Campus Kiadó - MTA RKK, 2006. pp. 123-137.


4. Csatári B
, Farkas JZs

A magyar vidékies kistérségek új kategorizálása, különös tekintettel a városi hatásokra és a földhasznosítás változásaira

TÉR ÉS TÁRSADALOM 20:(4) 97-109 (2006)


5. Csatári B

Spatial conflicts in rural in rural areas of Hungary

In: Komornicki T, Czapiewski K Ł (szerk.)
Central and Eastern Europe: Changing Spatial Patterns of Human Activity: Changing Spatial Patterns of Human Activity.

Warsawa: Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, 2005. pp. 33-38.(Europa XXI; 12.)


6. Csatári B

Major changes in the Hungarian micro-regions

In: Floriańczyk Z, Czapiewski K (szerk.) Rural Development Capacity in Carpathian.

Warsaw: European Rural Development Network, 2005. pp. 79-94. (Rural Areas and Development; 3.

7. Csatári B

Egy magyar vidékfejlesztési stratégia készítésének kísérlete

A FALU 20:(2) 61-72 (2005)


8. Csatári B

Criteria of rurality for the hungarian micro-regions: Major problems facing rural areas in Hungary

In: Barta Gy, Fekete G É, Kukorelli Szörényiné I, Timár J (szerk.) Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2005. pp. 466-482.


9. Csatári B

A magyar falusi és tanyás térségek néhány területi konfliktusa

In: Bognár L, Csizmady A, Tamás P, Tibori T (szerk.)Nemzetfelfogások, Falupolitikák.

Budapest: Új Mandátum Kiadó - MTA Szociológiai Kutató Intézet, 2005. pp. 99-106. (Nemzetfelfogások; 3.)


10. Csatári B

Territorial conflicts in rural areas in Hungary

In: Czapiewski K, Komornicki T (szerk.) Warsaw Regional Forum 2004: Central and Easter Europe. Changing Spatial Patterns of Human Activity. Polish Academy of Sciences, Institute of Geography and Spatial Organization, 2004. pp. 13 -16.


11. Csatári B
, Kanalas I, Nagy G, Szarvák T Gál Z (szerk.)

Regions in Information Society – a Hungarian Case-Study

Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 2004. 113 p.(Discussion Papers; 42.)


12. Csatári B

A tanya, mint rendszer

In: Bárth D, Laczkó J (szerk.) Halmok és havasok: Tanulmányok a hatvan esztendős Bárth János tiszteletére.Kecskemét: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, 2004. pp. 117-126.


13. Csatári B

A magyarországi vidékiségről, annak kritériumairól és krízisjelenségeiről

TERÜLETI STATISZTIKA 7(44):(6) 532-543 (2004)


14.
Csatári B

Az alföldi városok átalakulásának összetevői

In: Timár J, Velkey G (szerk.) Várossiker alföldi nézőpontból. Békéscsaba ; Budapest: MTA regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Társadalomkutató, 2003. pp. 55-77.


15.
Csatári B

Az Alföld környezeti konfliktusai

In: Glatz F, Baukó T, Nagy I (szerk.) A fenntartható fejlődés és az Alföld.

Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2003. pp. 7-8. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok)


16. Csatári B

Vidékkutatások Európában

A FALU 17:(4) 31-38 (2002)


17.
Csatári B

Tézisek az Alföldről In: Csatári B, Timár J (szerk.)Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld.

Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2002. pp. 204-212. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása)


18. Csatári B, Timár J (szerk.)
Területfejlesztés, rendszerváltás és az Alföld.

Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2002. pp. 7-10. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. IV. A területfejlesztési program tudományos megalapozása)


19. Csatári B

Az európai vidékiség és az Alföld

ALFÖLDI TANULMÁNYOK XVIII(2000/2001): 44-62 (2001)


20.
Csatári B

A magyarországi kistérségek vidékiség-kritériumai

In: Horváth Gy, Rechnitzer J (szerk.)
Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón.

Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. pp. 193-217.


21.
Csatári B, Minamizuka S (szerk.)

The Transformation of the Systems of East-Central Europe Rural Societies Before and After 1989

Kecskemét: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences - Chiba University, 1996. 124 p.


22. Csatári B

Indemnisation d une famille bourgeoise rurale de Karcag

In: * (szerk.) Mutation et transition des modeles de production agricole en Europe de l’Ouest et de l’Est: Programme Copernicus.Paris: Commission Europeenne DG XII. Groupe de Recherches sur les Mutations des Sociétés Européennes, 1996. pp. 70-75.


23.
Csatári B

A magyarországi kistérségek néhány jellegzetessége: Kistérségi folyamatok és a területfejlesztési politika lehetséges beavatkozási térségtípusai

Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 1996. 32 p.


24. Csatári B

Az Alföld tünetcsoport újraéledése 1990-1994

TÉR ÉS TÁRSADALOM 7:(3-4) 1-12 (1993)


25.
Csatári B, Paul L, Simon I, Keresztes Nagy Cs, Groen R, Visser A

The Changing Function and Position of Rural Areas in Europe

In: Huigen P, Paul L, Volkers K (szerk.) The Changing Function and Position of Rural Areas in Europe. Utrecht: Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap, 1992. pp. 153-168. (Nederlandsee geografische studies; 153.)


26.
Csatári B

Tétova települések a térben

A FALU 7:(3) 5-10 (1991)


27.
Csatári B (szerk.)

Tanakodás a tanyákról: Országos Tudományos Tanyakonferencia: Kecskemét, 1989. május 18–19 Kecskemét, Magyarország, 1989.05.18-1989.05.19. MTA RKK Településkutató Csoport, 1990. 168 p.


28.
Tóth J, Csatári B

Az urbanizálódás területi különbségei

STATISZTIKAI SZEMLE 66:(3) 158-244 (1988)


29.
Enyedi Gy, Csatári B

The formation of new, clustered, rural settlements in Hungary

In: Enyedi Gy, Veldman J (szerk.) Rural Develpoment Issues in Indrustrialized Countries.

Pécs: Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, 1986. pp. 96-105. (Regional Research Reports; 1.)


30. Csatári B

A községek népességmegtartó képességének fő tényezői az Alföldön

In: Novák L, Selmeczi L (szerk.) Falvak, mezővárosok az Alföldön.

Nagykörös: Arany Múzeum, 1986. pp. 779-787. (Acta Musei de János Arany nominati, 4.)