KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

CSIZMADIA Zoltán

Csizmadia Zoltán
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Csizmadia Zoltán

Születési hely, idő : Győr, 1976. november 22.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail cszoltan(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2000Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged — Szociológia (MSc)
2002Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged — történelem szakos bölcsész (MSc)
2008ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociológia Doktori Iskola, Budapest — PhD (szociológia)

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2000—2008MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos segédmunkatárs
2009—Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2000—2007megbízott óraadó, Nyugat-magyarországi Egyetem, Apáczai Csere János Kar, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Intézet
2002—2009megbízott óraadó, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Település-gazdaságtan Tanszék, Győr
2007—egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék
2009—megbízott óraadó, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2000—Veszprémi Akadémiai Bizottság Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
2000—Magyar Szociológiai Társaság, tag
2001—MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottság, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2005—MSZT Kapcsolatháló Elemzők Szakosztálya, tag
2008—MSZT Társadalomelméleti és Szociológiaelméleti Szakosztály, titkár
2008—MTA Köztestülete, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, tag

Díjak, elismerések

2002—2003Universitas-Győr Alapítvány PhD ösztöndíja
2006—2009MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj
2001—2004MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíj
2001OTDK, 1. . helyezés
2006Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Ösztöndíja, MTA
2008Erdei Ferenc-díj, Magyar Szociológiai Társaság
2009Akadémiai Ifjúsági Díj
2009Széchenyi István Egyetem Publikációs Nívódíj
2010—2012Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Oktatott tárgyak

Településszociológia (NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar)
Területi adatok elemzése (Széchenyi István Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Regionális és Településgazdaságtan Tanszék)
Többváltozós módszerek (Széchenyi István Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Regionális és Településgazdaságtan Tanszék)
Társadalmi innováció (Széchenyi István Egyetem, Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Regionális és Településgazdaságtan Tanszék)
Szociológia (Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr)
Empirikus kutatás módszertana (Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr)
Modern társadalmak (Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr)

Kutatási területek

Társadalmi tőke
Innovációs együttműködések, innovációs rendszerek, kutatás-fejlesztés
Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés módszerei

Tanulmányutak

2003European Academy for Sustainable Rural Development program II. Summer Academy. Information Society and Sustainable Rural Development. Greece, Ioannina —
2005European Academy for Sustainable Rural Development program IV. Summer Academy. The problem of social capital in East and Central Europe before and after the Transition. Finland, Seinajoki. —
2006Széchenyi István Egyetem, Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Tanulmányútja. Chisinau-Odessa —
2007Summer Academy on Culture and Sustainable Rural Development V. Chania, Crete, Greec —

Publikációk

4 önálló kiadvány, 15 tanulmánykötet, vagy könyvfejezet, 13 folyóiratcikk (Tér és Társadalom, Szociológiai Szemle, Területi Statisztika), 8 konferenciakötet tanulmány, 5 idegen nyelvű publikáció.
Hivatkozásainak száma: 77

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
A legfontosabb 20 publikáció
 
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Regional Innovation System in West Transdanubia. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2008. (Discussion Papers, 67.) 55. p.
Csizmadia Zoltán: Kapcsolathálózatok és társadalmi „tőkék”. A társadalmi viszonyok felértékelődése a szociológia legújabb szakaszában. In: Némedi Dénes (szerk.): Modern szociológiai paradigmák. Budapest: Napvilág Kiadó. 2008. 265–321. p.
Csizmadia Zoltán: Együttműködés és újítóképesség: az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai. – Szociológiai Szemle, 2008/2. 22–57. p.
Csizmadia Zoltán: Társadalmi kapcsolatok a szlovák-magyar határtérségben. – Tér és Társadalom, 2008/3. 27–51. p.
Csizmadia Zoltán – Erdős Ferenc – Grosz András – Smahó Melinda – Tilinger Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2008. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 70. p.
Csizmadia, Zoltán: Társadalmi struktúra, mobilitás és életvitel. In: Rechnitzer, J. (szerk.): Nyugat-Dunántúl. Pécs–Budapest: MTA RKK – Dialóg Campus Kiadó, 2007. 317–355. p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András – Tilinger Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 72. p.

Csizmadia, Zoltán: Innovation and cooperation: The network structure of the Hungarian regional innovation system (West-Transdanubia). Conference Paper, 2nd Annual South East European Doctoral Student Conference SEERC - South East European Research Centre Thessaloniki, Greece

Csizmadia Zoltán – Grosz András: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2006. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2006. 64. p.

Grosz András – Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán: Knowledge-based Innovation Potential of the Hungarian Urban Network at the Turn of the Millennium. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds.: Gy. Barta, É. G.Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Tímár. Pécs: Centre for Regional Studies. 2005. 397–415. p.

Csizmadia, Zoltán – Rechnitzer, János: A magyar városhálózat innovációs potenciálja. In: Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. (szerk.): Grosz A., Rechnitzer J. Pécs-Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 147-181. p.

Grosz András – Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán: The Hungarian Urban Network’s Structure Based on the Information and Communication Infrastructure at the Turn of the Millennium. In: The Region – Regional Development, Policy, Administration and E-Government. Eds.: Gy. Enyedi, I. Tózsa. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. 80–100. p.

Csizmadia, Zoltán: Társadalmi kapcsolatok – struktúra – rétegződés: a szerkezet és az egyenlőtlenség kérdése a társadalmi tőkeelméletekben. In: Kötő-Jelek 2003. (szerk.): Némedi, D. – Szabari, V. Budapest: ELTE Szociológiai Doktori Iskola Évkönyve, 2004. 119–145. p.

Csizmadia, Zoltán: Struktúra és cselekvés: Nan Lin társadalmitőke-elmélete a mikro-makro problematika tükrében. In: Kötő-jelek. (szerk.): Némedi DénesSzabari Vera – Fonyó Attila. Budapest: ELTE Szociológiai Doktori Iskola Évkönyve, 2003. 9–29. p.

Csizmadia, Zoltán: Az önkormányzati társulások hálózati struktúrái. In: A helyi társadalom szociológiai dimenziói. (szerk.): Szretykó György. Pécs: Comenius Bt, 2003. 163–184. p.

Grosz András – Csizmadia Zoltán: Szervezet központú hálózatok: az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolat rendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői. – Tér és Társadalom, 16. 2002. 2. 53–80. p.
Rechnitzer, János – Dőry, Tibor – Csizmadia, Zoltán: Az ipari parkok innovációs szolgáltatásait segítő intézmény- és informatikai rendszerek jellemzői. – Területi Statisztika 5. (42.) évfolyam 4. Szám, 2002. 342–358. p.