KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

GÁL Zoltán

Gál Zoltán
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Gál Zoltán

Születési hely, idő : Eger, 1967. december 21.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-825
E-mail galz(kukac)rkk.hu
E-mail gal.zoltan(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1992The Queens University, Belfast, Gazdaság és Társadalomtudományi Kar — non-degree MSc.program
1993Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen — BSc., MSc.(földrajz-történelem)
1994Közép-Európai Egyetem (CEU), Budapest — M.A .
1998MTA, Budapest — A földrajztudomány kandidátusa (C.Sc.)
2000SQW & the British Know How Fund — Innovációs menedzser
2009Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — habilitáció

Nyelvtudás

Német (olvas)
Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1993—1996MTA RKK KÉTI, Budapest — MTA TMB ösztöndíjas
1994—1996Miskolci Egyetem, BTK, Egyetemes Történeti Tanszék — egyetemi tanársegéd
1996—1997Pécsi Református Gimnázium — középiskolai tanár
1997—2000Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos munkatárs
2000—Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Dunántúli Tudományos Intézete — tudományos főmunkatárs
2001—PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktoriskola, Pécs — témavezető
2001—2003Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar — tanszéki főmunkatárs
2004—2011Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar — egyetemi docens
2010—2013Kaposvári Egyetem — nemzetközi igazgató, Nemzetközi Titkárság vezetője
2011—2015Kaposvári Egyetem GTK Regionális Gazdasági és Statisztika Tanszék — m.b. tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
2012—MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Dunántúli Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs
2015—2016Kaposvári Egyetem GTK Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék — tanszékvezető, habilitált egyetemi docens
2016—2019Kaposvári Egyetem GTK Regionális Tudományok és Statisztika Tanszék — tanszékvezető egyetemi tanár
2019—Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — egyetemi tanár

Felsőoktatási tevékenység

1994—1996egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Miskolc
1998—2003meghívott előadó, PTE KTK Agrár-, Környezet- és Regionális Gazdaságtan Tanszék
2001—2003tanszéki főmunkatárs, egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
2001—témavezető, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktoriskola, Pécs
2004—egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
2005meghívott előadó, Visegrád Alpítvány Nyári Egyetem, Krakkó
2005—2009meghívott előadó, College for Modern Business Studies, Odorheiu Secuiesc, Romania
2006meghívott előadó, Danube Rectors Conference Summer School, Dubrovnik
2008Kaposvári Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Doktori Iskola, regionális gazdaság és politikai referens
2008meghívott előadó, Georegnet Summer School, University of Maribor
2008meghívott előadó, British Academy, Oxford University, Centre for Environment
2010meghívott előadó, Olomouc, Palacky University
2013Regionális gazdasági és környezetgazdálkodási MSC program vezetője, Kaposvári Egyetem
2013meghívott előadó, Brno, Masaryk University
2013—doktori tanács tagja, Kaposvári Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola
2014meghívott előadó, Trinity College, Dublin

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1900—Regionális Innovációs Stratégia a Dél-Dunántúlon, Irányító Menedzsment Csoport, tag
1993—2004Hajnal István Társadalomtörténeti Egyesület, tag
1998—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Környezetvédelmi, Településtudományi és Területfejlesztési Szakbizottság, tag
1998—Magyar Földrajzi Társaság, tag
1998—MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Településtudományi Munkabizottság, tag
1998—MTA X. Osztálya Földrajztudományi II. Bizottság, tag
1999—MTA IX. Jogi- és Közgazdaságtudományi Osztálya Regionális Tudományos Bizottság, tag
1999—Regional Science Association, European Section, tag
2001—Regional Studies Association, tag
2001—Pécs Baranyai Kereskedelmi Kamara Innovációs Bizottság, tag
2003—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2003—2005Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Regionális Előretekintési Programja, szakértő
2003—2004MTA X. Európai Bizottság DG Research Regionális Előretekintési munkacsoportja, külső szakértő
2004—2010Society for the Advancement Socio-Economics, tag
2006—2007ERAWATCH projekthálózat „Specific Analysis On the Regional Dimensions of Investment In Research”– programme, szakértő
2008—Outsourcing and offshoring Business Services: RSA Research Network, tag
2010—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
2011—2012RSA Research Network “Geographies of finance and post-socialist transformations”, szervező
2011—OTKA Gazdaság- és Jövőkutatási Szekció, zsűri tag
2013ACEU (Alliance of Central and Eastern European Universities), alelnök
2016—Global Network on Financial Geography (http://www,fingeo.net), régiós nagykövet (regional ambassador)
2016—MTA Regionális Tudományi Bizottság, tag
2017—Magyar Regionális Tudományi Társaság, elnök

Díjak, elismerések

1989—1993Köztársasági ösztöndíj
1998Soros Alapítvány doktori ösztöndíjas
1991—1993Universitas ösztöndíj
1999—2002OTKA poszt-doktori ösztöndíjas
1991OTDK
1991Európai Magyarországért és a Politikai Tudományok Intézete Alapítvány tudományos díja
1997Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund Ösztöndíja, MTA
1998MTA Nemzeti Stratégiai Programok Díja
1999Akadémiai Ifjúsági Díj
1999OTKA Posztdoktori ösztöndíj
2001—2004Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2005Eastern European Prize, The Society for the Advancement Socio-Economics
2007Pécsi Akadémiai Bizottság Tudományos Díja

Szerkesztőbizottsági tagság

1998—2009Discussion Papers, sorozatszerkesztő
2010—Tér és Társadalom
2011—Journal of Innovation & Entrepreneurship (Springer Verlag)
2011—Journal of Economic Development, Environment And People

Oktatott tárgyak

Pénzügyi térgazdaságtan (Kaposvári Egyetem)
Pénzügyi szolgáltatások regionális gazdaságtana (PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)
A globális világ és Európa gazdaságföldrajza (Kaposvári Egyetem)
Gazdaságföldrajz (Kaposvári Egyetem)
Regionális és városgazdaságtan (Kaposvári Egyetem)
Regionális gazdaságtan (Kaposvári Egyetem)
Innováció politika és finanszírozás (Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Székelyudvarhely)
Innovációsmenedzsment (Kaposvári Egyetem)
Szolgáltatások regionális gazdaságtana (PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola)
Regionális innovációpolitika és menedzsment (Kaposvári Egyetem)
Nemzetközi összehasonlító gazdaságtan (PTE BTK Politikatudományi Tanszék)
A globalizáció pénzügyi földrajza (Kaposvári Egyetem)

Kutatási területek

Területi pénzügyek, nemzetközi pénzügyek térgazdaságtana, pénzügyi földrajz, pénzügyi és üzleti szolgáltatások.
Innováció regionális gazdaságtana, regionális innováció politika, az innováció területi aspektusainak vizsgálata.
Történeti földrajz, banktörténet, gazdaságtörténet.

Tanulmányutak

1991—1992tanulmányút (TEMPUS ösztöndíj) — Írország
1998tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1998tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1999tanulmányút — Egyesült Államok
1999tanulmányút — Lengyelország
1999tanulmányút — Ausztria
2000tanulmányút — Olaszország
2001tanulmányút (TEMPUS program) — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2004tanulmányút — Írország
2007tanulmányút — Kína
2008tanulmányút — Csehország
2008tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2008tanulmányút — Egyesült Államok
2009tanulmányút — Csehország
2014tanulmányút — Írország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények
 
Önálló könyv, könyvfejezet:
 1. Gál Z.: Pénzügyi piacok a globális térben: A válság szabdalta pénzügyi tér. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010. 775 p. (Pénzügy és számvitel szakkönyvtár) (ISBN:978-963-05-8820-1)
  http://www.asz.hu/penzugyi-szemle/2010/lv-evfolyam-2010-3-szam/pu-szemle-10-3.pdf (p. 699)
  http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/viewFile/1809/3571
 1. Gál Z.: The Golden Age of Local Banking - The Hungarian Banking Network in the Early 20th Century. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 202 p. (Doktori mestermunkák). (ISBN:978-963-693-035-6)
  http://www.rkk.hu/en/topicalities/new_book_of_zoltan_gal.html
  http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/HunGeoBull2011/HunGeoBull_2011_4_401-402.pdf


Szerkesztett szakkönyvek:
 1. Gál Z. (szerk.): Innovációbarát kormányzás Magyarországon: A regionális innovációs fejlesztéspolitika kihívásai. Pécs: MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, 2013. 243 p. (ISBN:978-963-9899-61-2)
   
 2. Pálné Kovács I., Scott, J., Gál Z. (szerk.): Territorial Cohesion in Europe: For the 70th Anniversary of the Transdanubian Research Institute. Pécs: Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences, 2013. 516 p. (ISBN:978-963-9899-69-8) 
  http://www.rkk.hu/hu/kiadvanyok/idegen_nyelvu_kiadvanyok/territorial_cohesion_in_europe.html

 
Könyfejezetek Routledge Kiadónál

 1. Gál Z., Schmidt A. Geoeconomics in Central and Eastern Europe: Implications of FDI In: Munoz J. M. (szerk.) Advances in Geoeconomics . 344 p.
  London; New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2017. pp. 76-93. ( Europa Economic Perspectives )
  (ISBN:978-1-85743-830-7)
   
 2. Pósfai Zs., Gál Z., Nagy E. Financialization and inequalities: The uneven development of the housing market on the eastern periphery of Europe In: Fadda S , Tridico P. (szerk.) Inequality and Uneven Development in the Post-Crisis World . Abingdon; Oxon: Routledge Taylor & Francis Group, 2017. pp. 167-190. (Routledge Advances in Heterodox Economics ) (ISBN:9781138229563)
   
 3. Gál Z., Kovács S. Zs. The role of business and finance services in Central and Eastern Europe In: Lux G., Horváth Gy. (szerk.) The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe . London; New York: Routledge, 2017. pp. 47-65. (ISBN:978-1-47-248571-7) Link(ek): Scopus
  Befoglaló mű link(ek): RKI-ELEKTRA, Amazon, DOI, Scopus

 4. Gál Z., Páger B. The changing role of universities and the innovation performance of regions in Central and Eastern Europe In: Lux G., Horváth Gy. (szerk.) The Routledge Handbook to Regional Development in Central and Eastern Europe . London; New York: Routledge, 2017. pp. 225-239. (ISBN:978-1-47-248571-7)
  Befoglaló mű link(ek): RKI-ELEKTRA, Amazon, DOI, Scopus
   

Fontosabb idegen nyelvű  folyóirat cikkek

 1. Sass M, Gál Z, Juhász B (2018) The impact of FDI on host countries: the analysis of selected service industries in the Visegrad countries, POST-COMMUNIST ECONOMIES 2018: 1 p. 1-23(2018)
   
 2. Gál Z- (2015) Development of international financial centres in Central and Eastern Europe during transition period and crisis: The case of Budapest, REGIONAL AND LOCAL STUDIES/STUDIA REGIONALNE I LOKALNE 2015:(2 (60) pp. 53-80. (2015).
   
 3. Gál Z- (2015) Financial Globalisation and the Spatial Limitations of the Financial-monetary Integration in the Euro Area. PUBLIC FINANCE QUARTERLY. pp.105-124.
   
 4. Gál Z (2014): Relocation of business services into Central and Eastern Europe: (evidence from trade and location statistics). ROMANIAN REVIEW OF REGIONAL STUDIES: 10:(1) pp. 67-78. (2014)
   
 5. Gál Z., Ptacek, P. (2011): The role of mid-range universities in knowledge transfer in non metropolitan regions in Central Eastern Europe. EUROPEAN PLANNING STUDIES 19:(9) pp. 1669-1690. IF: 1.228 DOI, WoS, Scopus
 1. Gál Z., Zsibók Zs. (2012): Regional engagement of mid-range universities: Adopting European models and best practices in Hungary. AUDEM: THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HIGHER EDUCATION AND DEMOCRACY 2:(1) pp. 94-120. 
   
 2. Gál Z. (2000): Challenges of regionalism development and spatial structure of the Hungarian banking systemGEOGRAPHIA POLONICA 73:(1) pp. 95-126. Scopus

 
Fontosabb magyar  nyelvű  folyóirat cikkek

 1. Gál Z, Sass M, Juhász B (2016): A külföldi közvetlentőke-befektetések és a válság hatása a fogadó gazdaságra: a visegrádi országok egyes szolgáltató ágazatainak vizsgálata, KÜLGAZDASÁG 60:(7-8) pp. 51-80. 
 1. Gál Z, Juhász B (2016). A vállalatok nemzetköziesedésének vizsgálata Kelet-Közép-Európában makrogazdasági módszerekkel, VEZETÉSTUDOMÁNY 47:(8) pp. 26-39.
   
 2. Gál Z., Burger Cs. (2013): A vidék bankjai?: A magyar takarékszövetkezeti szektor hitelezési aktivitása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 60:(4) pp. 373-401.
   
 3. Gál Z (2015): A pénzügyi globalizáció és az eurozóna pénzügyi-monetáris integrációjának térbeli korlátai = Financial globalisation and the spatial limitations of the financial-monetary integration in the euro-area. PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY 60:(1) pp. 105-124.
   
 4. Gál Z (2014) A pénzügyi piacok földrajzi dimenziói: A pénzügyi földrajz frontvonalai és vizsgálati területei., FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 138:(3) pp. 181-196. (2014)