KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

GROSZ András

Grosz András
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Grosz András

Születési hely, idő : Tata, 1975. május 17.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Munkahelyi +36 (96) 516-578
Fax Központi +36 (96) 516-579
Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
E-mail grosza(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1996Széchenyi István Főiskola, Közgazdasági Fakultás, Győr — közgazda (BA)
1998Janus Pannonius Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs — okleveles közgazda (MA)
2006Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaság-tudományi Kar, Regionáls Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs — PhD (regionális tudomány)

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1998—2005MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos segédmunkatárs
2005—2011MTA Regionális Kutatások Központja, Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2000—2005megbízott óraadó, Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, Tatabánya
2000—2006megbízott óraadó, Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Település-gazdaságtan Tanszék, Győr
2006—2007tudományos munkatárs, Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr
2007—egyetemi adjunktus, Széchenyi István Egyetem, Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1996—Magyar Közgazdasági Társaság, tag
1998—Veszprémi Akadémiai Bizottság, Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2006—MTA Köztestülete, IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya, Regionális Tudományos Bizottság, tag

Díjak, elismerések

2000—2001Universitas-Győr Alapítvány PhD ösztöndíja
2002MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Díja, 2. . helyezés
2006Harsányi István Díj, Magyar Innovációs Szövetség-Manager Képzés Alapítvány, Budapest
2007Akadémiai Ifjúsági Díj, MTA
2007Pannon Autóipari Klaszter díja

Oktatott tárgyak

Regionális politika (Széchenyi István Egyetem)
Regionális gazdaságfejlesztés (Széchenyi István Egyetem)
()
Helyi és térségi fejlesztés (Széchenyi István Egyetem)
Regionális gazdaságtan (Széchenyi István Egyetem)

Kutatási területek

innováció, kutatás-fejlesztés, versenyképesség,
gazdaság-, vállalkozás- és területfejlesztés
regionális és iparági klaszterek,
gazdasági folyamatok térbeli koncentrációja,

Tanulmányutak

1998TEMPUS Program, Paris 8 University, Párizs — Franciaország

Publikációk

10 önálló kiadvány, 28 tanulmánykötet, vagy könyv fejezet, 13 folyóiratcikk, 6 konferenciakötet tanulmány, 3 fordítás, 10 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, Gazdasági Tükörkép Magazin, European Spatial Research and Policy
 Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
A legfontosabb 20 publikáció
 
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Regional Innovation System in West Transdanubia. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2008. (Discussion Papers, 67.) 55 p.
Grosz András: Regionális Case Study: West Transdanubia. In: Interregional Innovaiton Policy: Opportunities and Challenges in the Alps-Adriatic Region. Klagenfurt, Wieser Verlag, 2008. 331–353. p.
Csizmadia Zoltán – Erdősi Ferenc – Grosz András – Smahó Melinda – Tilinger Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2008. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 70 p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András – Tilinger Attila: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2007. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2007. 72 p.
Grosz András: A Pannon Autóipari Klaszter szellemi tőke jelentése 2006. Győr: Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, 2007. 40 p.
Grosz András: A régió gazdasága. In: Nyugat-Dunántúl. A Kárpát-medence régiói. Szerk.: Rechnitzer J. Pécs-Budapest, MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus, 2007. 171–202. p.
Grosz András: Potenciális autóipari klaszter Magyarországon. In: Évkönyv 2006. Szerk.: Buday-Sántha A. – Lux G. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2007. 197–216. p.
Grosz András: Clusterisation Processes in the Hungarian Automotive Industry. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2006. (Discussion Papers, 52.) 76 p.
Csizmadia Zoltán – Grosz András: Innováció a Nyugat-Dunántúlon, 2006. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2006. 64 p.
Grosz András: Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon. In: Kihívások és válaszok. A magyar építőipari vállalkozások lehetőségei az Európai Uniós csatlakozás utáni időszakban. Szerk.: Lengyel I. – Rechnitzer J. Győr: Novadat Kiadó, 2006. 159–187. p.
Grosz András: Klaszteresedés és klaszterorientált politika Magyarországon - potenciális autóipari klaszter az észak-dunántúli térségben. Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, 2005. 210 p.
Grosz András – Rechnitzer János (szerk.): Régiók és nagyvárosok innovációs potenciálja Magyarországon. Pécs–Győr: MTA Regionális Kutatások Központja, 2005.
Grosz András – Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán: Knowledge-based Innovation Potential of the Hungarian Urban Network at the Turn of the Millennium. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Eds.: Gy. Barta, É. G.Fekete, I. Kukorelli Szörényiné, J. Tímár. Pécs: Centre for Regional Studies. 2005. 397–415. p.
Grosz András: Unternehmenskooperationen entlang der Grenze aus ungarischer Perspektive. – Tér és Társadalom, 19. 2005. 2. 163–179. p.
Grosz András – Rechnitzer János – Csizmadia Zoltán: The Hungarian Urban Network’s Structure Based on the Information and Communication Infrastructure at the Turn of the Millennium. In: The Region – Regional Development, Policy, Administration and E-Government. Eds.: Gy. Enyedi, I. Tózsa. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004. 80–100. p.
Grosz András: Cluster Initiatives in Hungary – the Case Study of Pannon Automotive Cluster (PANAC). – European Spatial Research and Policy, 10. 2003. 1. 47–70. p.
Grosz András – Hardi Tamás – Fekete Mátyás: Győr gazdasági élete. In: Győr a XXI. század küszöbén. Szerk.: Bunovácz D., Tuba L. Budapest: CEBA Kiadó, 2002. 119–155. p.
Grosz András – Csizmadia Zoltán: Szervezet központú hálózatok: az ipari parkok térségi-intézményi kapcsolat rendszerének és együttműködési aktivitásának szerkezeti jellemzői. – Tér és Társadalom, 16. 2002. 2. 53–80. p.
Grosz András: A decentralizált területfejlesztési támogatások felhasználásának tapasztalatai a Nyugat-dunántúli régióban. – Tér és Társadalom, 15. 2001. 2. 131–146. p.
Grosz András: A gépjárműipari klaszterek külföldi tapasztalatai és a Pannon Autóklaszter lehetőségei. – Tér és Társadalom, 14. 2000. 4. 125–145. p.