KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

GYŐRI Róbert

Győri Róbert
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Győri Róbert

Születési hely, idő : Csorna, 1976. június 10.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (1) 212-9525
Fax Központi +36 (1) 212-9526
E-mail gyorir(kukac)rkkmta.hu

Végzettség, minősítés

1999ELTE TTK, Budapest — földrajz szakos középiskolai tanár
2001ELTE BTK, Budapest — történelem szakos középiskolai tanár
2006ELTE TTK, Budapest — PHD földrajztudomány

Nyelvtudás

Német (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1998—2002MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos segédmunkatárs
2002—2005MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos munkatárs
2005—MTA RKK Budapesti Osztály — tudományos osztályvezető

Felsőoktatási tevékenység

1997—2007megbízott előadó, ELTE TTK
1999—vezető, ELTE Eötvös Collegium Földrajz-Földtudományi Csoportja
2007—másodállású adjunktus, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
2007—tag, témavezető, ELTE TTK Földtudomány Doktori Iskola

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2006—MTA Földrajz I. Tudományos Bizottság, tag
2006—Magyar Földrajzi Társaság, tag

Díjak, elismerések

2008Akadémiai Ifjúsági Díj

Szerkesztőbizottsági tagság

2008—Földrajzi Közlemények, tag

Oktatott tárgyak

Magyarország társadalom- és gazdaságföldrajza (ELTE TTK)
A földrajztudomány története (ELTE TTK)
Történeti földrajz (ELTE TTK Földtudomány Doktori Iskola)
A történeti földrajz módszerei (ELTE TTK)
Történeti földrajzi elemzések (ELTE TTK)

Kutatási területek

Történeti földrajz
Magyarország településföldrajza
A földrajztudomány története

Tanulmányutak

2008tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk

1 társszerzős monográfia, 1 könyvszerkesztés (társzerkesztőként), 2 társszerzős kiadvány, 4 könyvfejezet, 25 tudomá­nyos közlemény, 6 idegen nyelvű publikáció.
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Tér és Társadalom, Földrajzi Közlemények, Korall, Comitatus, Limes
Munkáiról megjelent ismertetés: 2, ebből 1 külföldön.
Független hivatkozásainak száma: 97 (MTA Köztestületi Publikációs Adat­tár).
 
A legfontosabb 30 publikáció
 
A mát formáló múlt – a régió társadalom- és gazdaságtörténete.; A régió települései.In: Beluszky Pál (szerk.) Közép-Magyarország. Pécs-Budapest Dialóg Campus Kiadó, MTA Regionális Kutatások Központja. 2007. A Kárpát medence régiói 6. 38–160.; 434–540. oldal. (Társszerző: Beluszky Pál)
Dunántúl – valóság vagy fikció? A történeti földrajz bizonyítékai. Limes 2007. 3. (XX. évf.) 7–22. oldal.
A határ két oldalán. (Városi vonzáskörzetek és a trianoni határmegvonás a Nyugat-Dunántúlon.)In: Győri Róbert – Hajdú Zoltán (szerk.): Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Pécs-Budapest,Dialóg Campus Kiadó, 2006. 279–292. oldal.
(szerk.): Kárpát-medence: települések, tájak, régiók, térstruktúrák. Pécs-Budapest,Dialóg Campus Kiadó, 2006. 450 oldal Társszerkesztő: Hajdú Zoltán.
A történeti régió fogalma. Comitatus 2006. 5. (XVI. évf.) 5–13. oldal
Rehabilitating the Brownfield Zones of Budapest. Pécs, Centre for Regional Studies, 2006. Discussion Papers, 51. 71 oldal. Társszerzők: Barta Györgyi, Beluszky Pál, Czirfusz Márton, Kukely György.
Ez a falu város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után). – Tér és Társadalom 2006. 2. (XX. évf.) 65–81. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
Bécs kapujában (Területi fejlettségi különbségek a Kisalföld déli részén a XX. század elején). – Korall 2006 június (24.) 231–250. oldal.
Barnamezős területek rehabilitációja Budapesten. – Tér és Társadalom 2006. 1. (XX. évf.) 57–71. oldal. Társszerzők: Barta Györgyi, Beluszky Pál, Kukely György.
Magyar városhálózat a 20. század elején. Pécs-Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 2005. 232 oldal Társszerző: Beluszky Pál.
The Hungarian Urban Network in the Beginning of the 20th Century. Pécs, Centre for Regional Studies, 2005. Discussion Papers, 46. 132 oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
Mendöl Tibor és a magyar történeti földrajz. –Földrajzi Közlemények 2005. (CXXIX. évf.) 1–2. 103–116. oldal.
A magyar városhálózat funkcionális versenyképessége. In: Horváth Gyula (szerk.): Régiók és települések versenyképessége. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 2006. 236–293. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
A történeti régió. In: Nemes Nagy József (szerk.): Régiók távolról és közelről. Budapest, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, 2005. Regionális Tudományi Tanulmányok 12. 63–71. oldal.
A Slow Response System: The Urban Network. In: Barta, Györgyi – G. Fekete, Éva – Szörényiné Kukorelli, Irén – Timár, Judit (eds.): Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja, 2005. 378–397. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
Zum Problem der Regionale Unterschiede der Modernisierung bei den deutschen Bevölkerungsgruppen im Karpatenbecken des 19. Jahrhunderts.– Ungarn Jahrbuch – Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Band 27. 2004. 241–254. oldal. Társszerző: Bottlik Zsolt.
Budapest ipari övezetének kialakulása. In: Barta Györgyi (szerk.): A budapesti barnaövezet megújulási esélyei. Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. (Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián.) 17–34. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
A történeti földrajzi elemzés régi és új útjai. In: "Mi végre a tudomány?" (Fiatal Kutatók Fóruma 1. – 2003) Budapest, MTA Társadalomkutató Központ, 2004. (Fiatal Kutatók Fóruma 1.) 183–198. oldal.
Fel is út, le is út… (Városaink településhierarchiában elfoglalt pozícióinak változásai a 20. században.) – Tér és Társadalom 2004. 1. (XVIII. évf.) 1–41. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
A Kisalföld valódi és elméleti vonzáskörzetei a XX. század elején. In: Frisnyák Sándor – Tóth József (szerk.): A Dunántúl és a Kisalföld történeti földrajza. Nyíregyháza – Pécs, 2003. 315–324. oldal.
“A város a láz, a nyugtalanság, a munka és a fejlődés.” Magyarország városhálózata a 20. század elején. Korall 2003. május (11–12.) 199–238. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.
Enige Aspekte der räumlichen Unterschiede in den von Siebenbürger Sachsen bewohnten Komitaten um 1900. – Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 2003. (Jg. 26.) Heft 1. 74–79. oldal. Társszerző: Bottlik Zsolt.
Kérdések és válaszok a XIX. századi magyarországi modernizáció regionális különbségeiről. In: K. Horváth Zsolt – Lugosi András – Sohajda Ferenc: Léptékváltó társadalomtörténet. (Tanulmányok a 60 éves Benda Gyula tiszteletére.) Budapest, Hermész Kör – Osiris, 2003. 329–344. oldal.
A magyar történeti földrajz a két világháború között. –Földrajzi Közlemények 2002. (CXXVI. évf.) 1–4. 79–92. oldal.
A magyar gazdaságföldrajz a két világháború között. In: Nemes Nagy József (szerk.): Geográfia az ezredfordulón. Budapest, ELTE TTK Regionális Földrajzi Tanszék, 2001. (Regionális Tudományi Tanulmányok. 6.) 61–83. oldal.
Vadvízországtól a fokgazdálkodásig. (Ember és természet viszonyának változó értékelése.) – Korall 2000. 1. 20–26. oldal.
A Kisalföld kereskedelmi vonzáskörzet-rendszere 1925-ben. – Tér és Társadalom 2000. 2–3. (XIV. évf.) 303–309. oldal.
Térszerkezeti változások a polgárosodó Kisalföldön. – Tér és Társadalom 1999. 4. (XIII. évf.) 77–106. oldal.
A magyarországi városhálózat és az EU-csatlakozás. – Tér és Társadalom 1999. 1–2. (XIII. évf.) 1–30. oldal. Társszerző: Beluszky Pál.