KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

HARDI Tamás

Hardi Tamás
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Hardi Tamás

Születési hely, idő : Pápa, 1968. április 11.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Munkahelyi Munkahelyi +36 (96) 516-578
Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail hardi.tamas(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

1994Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző, Budapest — Felsőfokú idegenforgalmi menedzser szakképesítés
1994Janus Pannonius Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs — Földrajz szakos középiskolai tanár, turizmus specializációval
1995Janus Pannonius Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs — Felnőttképzési és közművelődési menedzser egyetemi oklevél
2002Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs — PhD. fokozat
2018Eszterházy Károly Egyetem — Biológia szakos középiskolai tanár

Nyelvtudás

Német (olvas, előad)
Francia (olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1994—1997Goldmark Károly Művelődési Központ, Keszthely — rendezvényszervező
1997—1999PTE KTK Agrár- és Környezetgazdaságtan Tanszék, Pécs — PhD. hallgató
1999—2002MTA RKK NYUTI, Győr — tudományos segédmunkatárs
2002—MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1998—2007óraadó, Széchenyi István Egyetem, Győr
2004óraadó, Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
2005—2008főiskolai docens, Tomori Pál Főiskola, Kalocsa
2007—egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1998—2005Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, tag
2000—Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi osztály, titkár
2002—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
2005—Veszprémi Akadémiai Bizottság (VEAB) Regionális és Területfejlesztési Munkabizottság, alelnök
2005—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2006—MTA Regionális Tudományos Bizottság, bizottsági tag

Díjak, elismerések

2005—2007Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

Szerkesztőbizottsági tagság

1998—2010Tér és Társadalom, szerkesztő, szerkesztőbizottsági tag
2009—Journal of Urban and Regional Studies, Universitatea din Bucureşti folyóirata, szerkesztőbizottsági tag
2016—Problems of Geography (Problemi na Geografijata) a Bolgár Tudományos Akadémia földrajztudományi folyóirata, „International Advisory Board” tagja

Oktatott tárgyak

Területfejlesztés (Tomori Pál Főiskola)
Gazdasági földrajz (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar)
Regionális gazdaságtan (Tomori Pál Főiskola)
Globális problémák (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar)
Regionális elemzések módszertana (Tomori Pál Főiskola)
Településföldrajz (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar)
Térinformatika (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
Geopolitika (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar)
Regionális politika (Tomori Pál Főiskola)
Közép-Európa térszerkezete (Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
Városökológia (Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)
Politikai földrajz (SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi kar)

Kutatási területek

Városok fejlődési folyamatai Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában
Az államhatárok, állami terek átalakulása Közép-, Kelet- és Délkelet-Európában
Politikai földrajz; gazdaságföldrajz; településföldrajz

Tanulmányutak

1998tanulmányút — Franciaország
2001tanulmányút — Németország

Publikációk


 Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények


(szerk.) Transborder Movements and Relations in the Slovakian–Hungarian Border Regions. – Discussion papers. No. 68. Pécs, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences. 2008. 42 oldal.
Településállomány. In: Rechnitzer J. (szerk.) Nyugat-Dunántúl monográfia. Pécs–Budapest, Dialóg Campus Kiadó – MTA RKK. 2007. 80–101. oldal.
The Transformation of the Urban Network in the Balkans. In: Glatz F. (ed.) The European Union, the Balkan Region and Hungary. Jahresbericht des Europa Institutes. Budapest, Europa Institut – Social Research Center of HAS. 2007. 145–155. oldal.
Euroregions in Hungary – Moravian Geographical Reports. 2007. 1. 32–42. oldal.
A gazdaság és a társadalom földrajza. Felsőoktatási elektronikus jegyzetcsomag. Győr, Széchenyi István Egyetem. 2006. Társszerző: Szörényiné Kukorelli Irén. 223 oldal.
 Borders and regional co-operations. In: Györgyi Barta – Éva G. Fekete – Irén Kukorelli Szörényiné – Judit Timár (eds.) Hungarian Spaces and Places:Patterns of Transition. Pécs, MTA RKK. 2005. 503–525. oldal.
(szerk.) A Széchenyi István Egyetem hatása a régió fejlődésére. Győr, Széchenyi István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet. 2004. Társszerkesztő: Rechnitzer János.
Az államhatáron átnyúló régiók formálódása. – Magyar Tudomány. 2004. 9. 991–1001. oldal.
Regionalzentren in Westungarn – Gewinner der Transformation? Struktureller Wandel in Györ und Pécs während der 1990er Jahre Europa Regional. 2002. 4. 154–165. oldal. Társszerzők: Robert Rudolph, Anna Terpitz.
Az államhatárok és regionális együttműködések. In: Horváth Gy.– Rechnitzer J. (szerk.) Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, MTA RKK. 2000. 595–615. oldal.