KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

JÁSZ Krisztina

Jász Krisztina
ATI
Kecskeméti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Jász Krisztina

Születési hely, idő : Szolnok, 1972. április 1.

Családi állapot : férjezett

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (76) 502-840
Fax Központi +36 (76) 502-849
E-mail jaszk(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1998ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet — szociológus-változás-menedzser
2006Pécsi Tudományegyetem-Földtudományok Doktori Iskola — PhD

Nyelvtudás

Orosz (olvas)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1998—1999JNSZ Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezete, Szolnok — területfejlesztési menedzser
1999—2001FVM Területfejlesztési Főosztály — ügyintéző
2001—2002Pannon Fejlesztő Kft. — területfejlesztési és önkormányzati tanácsadó
2001Első Magyar Ipari Park Szervező Kft. — területfejlesztési és önkormányzati tanácsadó
2002—2006MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport — tudományos segédmunkatárs
2007—2008MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Csoport — tudományos munkatárs
2008—MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet, Kecskemét — tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2010—egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar

Díjak, elismerések

2004In Memoriam P. Táll Éva fiatal kutatói pályázat díja, Politikatörténeti Alapítvány, 1. . helyezés
2004Magyar Tudomány Napja pályázati első helyezés, Belügyminisztérium, 1. . helyezés
2005MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Díja
2006Szádeczky-Kardoss Elemér-díj, MTA, 2. . helyezés

Kutatási területek

Társadalmi kirekesztődés
Területfejlesztés
Kisebbségpolitika
Szociálpolitika

Tanulmányutak

1996—1997TEMPUS ösztöndíj — Görögország
1999Európa Tanács- Hosszú Távú Képzési Program — Franciaország
2000Kis- és középvállalkozások támogatási lehetőségei képzési program — Görögország
2000Európa Tanács- Hosszú Távú Képzési Program — Málta
2001A Strukturális Alapok felhasználása-tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2001Részvétel a Köztisztviselő Képző Központ képzési programján — Hollandia
2001Az Európai Bizottság működésének tanulmányozása — Belgium
2007konferencia — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
2009konferencia — Lengyelország

Előadások

Warsaw Regional Forum, Varsó — Lengyelország
University of Wolverhampton, Wolverhampton — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk

13 könyvfejezet, 3 idegen nyelvű publikáció, 5 tudományos közlemény
Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Politikatudományi Szemle, Tér és Társadalom, Comitatus
Hivatkozásainak száma: 6
 
Legfontosabb publikációk
 
A szociális intézményrendszer kiépülése a rendszerváltás utáni Magyarországon. A régió szociális helyzetét befolyásoló körülmények. Régióspecifikus társadalmi problémák és az ellátórendszer ezekre adott válaszai. In: Nagy G. (szerk.) Dél-Alföld. Budapest–Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2009. 342–350. p. (A Kárpát-medence régiói, 12.)
 
A civil szféra jellemzői a Dél-alföldi régióban. In: Nagy G. (szerk). Dél-Alföld. Budapest–Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja – Dialóg Campus Kiadó, 2009. 389–396. p. (A Kárpát-medence régiói, 12.)
A szociális ellátórendszer. In: Baranyi B.(szerk.): Észak-Alföld. Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2008. 330-338. oldal.
Társadalmi kirekesztődés. In: Baranyi B.(szerk.): Észak-Alföld. Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2008. 469-478. oldal.
Társadalmi kirekesztettség. In: (Kanalas I.-Kiss A. szerk.):A periféria-képződés típusai és megjelenési formái Magyarországon. MTA Regionális Kutatások Központja. 2006. 132-145. oldal.
-Szoboszlai Zs. Socially Excluded Groups is Hungary and a Spatial Reintegration Programme. In:(Barta Gy.-G.Fekete É.-Szörényiné Kukorelli I.-Timár J. szerk. ):Hungarian Spaces and Places:Patterns of Transition. MTA Regionális Kutatások Központja. 2005. 274-289. oldal.
-Szarvák T.-Szoboszlai Zs.-T.Hargitai J. A szociális tervezés regionális aspektusai. – Tér és Társadalom. 2005/1.65-80.oldal.
- Szarvák T. Az esélyegyenlőségi politikák Janus-arca. Kistelepülések, társadalmak, konfliktusok. – Politikatudományi Szemle. 2005/2. 135-155. oldal.
A társadalmi kirekesztettség. A perifériára szorult társadalmi csoportok az átmenet időszakában. - Tér és Társadalom. 2004/3. 43-56.oldal.
- Szarvák T.-Szoboszlai Zs. A szociális földprogram vidékfejlesztési hatásai. In: Kovács T. (szerk.): A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás előtt. VI: Falukonferencia kötet. MTA Regionális Tudományok Központja-Magyar Regionális Tudományi Társaság. Pécs. 2003. 471-478. oldal.
Társadalmi kirekesztettség a szociális földprogramok tükrében. In:Szoboszlai Zs. (szerk.) Budapest, Gondolat Kiadó. 2003.79-95. oldal.
A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön. Recenzió. – Comitatus, XIII. évf. 6. szám. 2002. 72-76. oldal.