KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

KOVAI Cecília

Kovai Cecília
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet
Budapesti Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Kovai Cecília

Születési hely, idő : Budapest,

Családi állapot :

Elérhetőségek

Központi +36 (20) 255-7902
E-mail kovai(kukac)rkk.hu
E-mail kovai.cecilia(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2005 — ELTE Társadalomtudományi Kar-kulturális antropológus
2005 — ELTE Bölcsészettudományi Kar-magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
2015 — Pécsi Tudomány Egyetem- PhD, kultúratudomány, summa cum laude

Nyelvtudás

Munkahelyek

2010—2017Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye — Ifjúságsegítő
2015—2016MTA KRTK RKK — Tudományos segédmunkatárs
2016—MTA KRTK RKK — Tudományos munkatárs

Felsőoktatási tevékenység

2005—2007megbízott előadó, ELTE Társadalomtudományi Kar
2008—2009megbízott előadó, Pécsi Tudomány Egyetem- Kommunikáció szak

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2013—Helyzet Műhely, alapító tag
2017—MTA Köztestület, Tag
2018—European Association of Social Anthropologists, tag

Díjak, elismerések

2005—2008NKFIH Posztdoktori ösztöndíj
2017—Doktori ösztöndíj

Szerkesztőbizottsági tagság

2008—2011Anblokk folyóirat, szerkesztő

Oktatott tárgyak

Terepmunka elméleti problémái (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Nemek kérdése és a cigánykutatás (Pécsi Tudományegyetem-kommunikáció szak)

Kutatási területek

roma közösség kutatás, etnikai és osztály különbségek összefüggései, etnikai viszonyok, hátrányos helyzetű rétegeket érintő fejlesztések

Tanulmányutak

2009St Andrews University —

Előadások

V. IRI Társadalomtudományi Konferencia., Sturovo — Szlovákia
Magyar Szociológiai Társaság, Budapest — Magyarország
XVII European Society for Rural Sociology Congress, Krakkó — Lengyelország
Postsocialist/postcolonial Rural Lifeworlds vs Degrowth, Defuturing, Decoloniality, Telciu — Románia

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

Kovai Cecília (2017) A cigány-magyar különbségtétel és a rokonság (monográfia) L’Harmattan Kiadó, Budapest

Kovai Cecília (2017) Kemény István munkáinak hatása a magyarországi szociológiai cigánykutatásokra egy antropológus nézőpontjából REPLIKA 104:(4) pp. 23-30. 

Kovai Cecília- Vigvári András (2017)  „Találkoztam boldog cigányokkal is.” : Sikerek és küzdelmek a cigányok gazdasági stratégiáiban – antropológiai nézőpontból: Micol Bazzabeni - Manuela Ivone Cuha - Martin Fotta (eds.): Gypsy Economy. Romani livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century.SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 27:(2) pp. 123-127.

Kovai Cecília (2017) Az etnicitás szerepe az egészségegyenlőtlenségek magyarázatában, és a hozzáférés esélyei a magyarországi hátrányos helyzetű csoportoknál. In: Torgyik Judit (szerk) Válogatott tanulmányok a társadalomtudományok köréből .
 
Kovai Cecília (2016) A "magyar" hegemónia és a cigány stigmatizáció:Cigány-magyar különbségtétel hatása a cigány közegek szerveződésére SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 26:(2) pp. 90-117.

Kovai Cecília (2016) Önellátó függőség: A közfoglalkoztatás társadalmi beágyazottságaa egy Tolna megyei faluban In: Kovács K (szerk.) Földből élők: Polarizáció a magyar vidéken. 532 p. Budapest: Argumentum Kiadó, pp. 137-160.
 
Kovai Cecília (2015) Hét év - 1 rész: A szülők, akik a faluban laknak
BESZÉLŐ ONLINE (január 30.) Paper online.
 
Hét év - 2. rész: A házasság útján – KisJutka, a legidősebb lány
BESZÉLŐ ONLINE (február 10.) Paper online.
 
Hét év - 3. rész: A rokonság útján: Betti, a második lány
BESZÉLŐ ONLINE (február 24.) Paper online.
 
Hét év - 4. rész: A cigányság útján az integráció felé: Szintia, a harmadik lány
BESZÉLŐ ONLINE (április 1.) Paper online
 
 
Hét év - 5. rész: A zsákutcák
BESZÉLŐ ONLINE 2015:(október 14.) Paper online.
 
Kovai Cecília (2014) “Without Jesus, it doesn’t work”: Opportunities for Self-organization and Interest-building Advocacy in a Hungarian Village. In Facing the Far-right. Anthropological portrayals of local civil resilience. Zsuzsanna Vidra ed. CEU CPS.
 
Kovai Cecília (2014) “He's got a bit of a Jobbik gene”: Conflicting perspectives and the challenges of reconciliation in a Hungarian town (co-author Gergő Pulay) In Facing the Far-right. Anthropological portrayals of local civil resilience. Zsuzsanna Vidra ed. CEU CPS. 

Kovai Cecília (2013) Azok a „boldog békeidők”. A „magyarság”, mint ideál, „cigányság”, mint analógia. Megjelenés alatt Cigány Néprajzi Tanulmányok 16. kötet. Szerk: Szuhay Péter

Kovai Cecília (2012) Hidden Potential in „Naming Gypsy”: The Transformation of Gypsy Hungarian distinction.  The Gypsy „Menace”. Populism and the New Anti-Gypsy  Politics. szerk. : Michael Stewart. Husrt & Company, London. 281-295

Kovai Cecília (2011) Az otthon szakadatlan keresése. Rövid antropológiai esszé. Magyar Lettre Internatoinale. 81. 41-42
Kovai Cecília (2011) Kié itt a tér? Rövid antropológiai esszé. Magyar Lettre Internationale. 81.64-65

Kovai Cecília (2011) Fény és meleg. Rövid antropológiai esszé. Magyar Lettre Internationale. 81.70-71

Kovai Cecília (2011) A „cigány osztály” és az egyenlőség uralma. Két észak-magyarországi iskola „roma-politikája”. Beszélő. XVIII. Évf. 7-8. szám. 26-37.

Kovai Cecília 2011 Négy futam. Beszélő XVIII. Évf. 1. szám. 80-92.
Horváth Kata-Kovai Cecília (2010) A cigány-magyar különbségtétel alakulása egy észak-magyarországi faluban. AnBlokk 4.szám
Kovai Cecília (2010) A „cigányozásban” rejlő lehetőségek. AnBlokk 4. szám
 
Kovai Cecília (2010) On the Borders of Gender. Mariage and Role of the „child” amongst Hungarian Gypsies. Multi-Disciplinary Approaches to Romany Studies. ed. Michael Stewart and Marton Rovid. CEU. 108-123.

Kovai Cecília (2009) A kém, a gyarmatosító és az ügynök. Egy nyugati tudomány kelet-európai lefordításai. AnBlokk 3.szám

Kovai Cecília (2008) Oly nehéz a választás!” István, a király és az értelmezés kényszerei. AnBlokk 1-2.szám. Térképváltás.

Kovai Cecília (2008) Három metafora és egy történet a transznacionalizmus antropológiájából. Ulf Hannerz Flows, Boundaries and Hybrids: Keywords in Transnational Anthropology című esszéjéről  Anblokk 1-2.szám. Térképváltás.

Kovai Cecília (2008) Az iskola ás a család. Kizáró és megengedő viszonyok. Beszélő. XIII.évf. 5.szám. 80-88

Kovai Cecília (2008)„Élhető volt az a világ, de sok mindenbe leredukált minket. Tehát valamit adtak, valamit elvettek.”  Tükörszilánkok (A Kádár-korszak személyes emlékezetben) Szerk. Kovács Éva. MTA Szociológiai kutatóintézet. 175-231.

Kovai Cecília (2006) Nemek határain. Cigány világok Európában. Szerk.Prónai Csaba Nyitott Könyv kiadó. 196-209

Kovai Cecília (2004) Miért lett Rudi munkanélküli. Motorogia. Szerk.A. Gergely András- Kemény Márton, MTA Politikai Tudományok Intézete Könyv Kiadó Kft. 125-137

Kovai Cecília (2002) Az átokról. Tabula 2002/3 147-163