KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

LADOS Mihály

Lados Mihály
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Győri Osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Lados Mihály

Születési hely, idő : Mosonmagyaróvár, 1961. július 27.

Családi állapot : nős, kettő gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (96) 516-570
Fax Központi +36 (96) 516-579
E-mail lados.mihaly(kukac)krtk.hu
E-mail ladosm(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1984Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara — okleveles közgazda
1994Urban Management Centre (Erasmus University, Institute for Housing and Urban Studies), Rotterdam, Hollandia — M.Sc. on Urban Management (városigazgatás magisztere)
1995MTA, Budapest — közgazdaságtudomány kandidátusa

Nyelvtudás

Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1984—1986„Zöld Mező” Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, Bogád — üzemgazdász
1986Győr-Moson-Sopron Megyei Tanács Pénzügyi Osztály, Győr — előadó
1986—1993MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos segédmunkatárs
1994—1995MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos munkatárs
1996—2007MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — tudományos főmunkatárs, igazgató-helyettes
2008—2011MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Győr — igazgató
2012—2016MTA Közgadaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály — osztályvezető
2017—MTA Közgadaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztály — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1993—2005óraadó tanár, Széchenyi István Egyetem (és jogelődje a Széchenyi István Főiskola) Regionális és Településgazdaságtan Tanszék, Győr
1996—meghívott előadó, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar Urbanisztikai Tanszék (és jogelődje)
1996—2001meghívott előadó, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tájépítészeti, -védelmi és fejlesztési Kar
2004—2008külső tag, Széchenyi István Egyetem Társadalomtudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola, Győr
2006—2007tudományos főmunkatárs, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr
2007—egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr
2008—alapító tag, Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr
2018—tanszékvezető, Széchenyi István Egyetem Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék, Győr

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1986—Magyar Közgazdasági Társaság, tag, Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet: ifjúsági titkár 1986-1992, titkár 1999-től,
1994—Regional Science Assosiation Internetional (RSA), tag
1995—HUNGARNET Egyesület, MTA RKK NYUTI képviselője
1995—The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), MTA RKK NYUTI képviselője
1995—Magyar Urbanisztikai Társaság, tag, Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet: alelnök 2015-2017, elnök 2017-től
1996—VEAB Közgazdaságtudományi Bizottság, tag
1996—MTA Regionális Tudományi Bizottság, tag
1998—Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, állandó meghívott
1999—Magyar Közgazdasági Társaság – Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet, titkár
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2008—2009MTA Akadémia Kutatók Tanácsa, tag
2008—Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Doktori Tanácsa, tag
2014—MTA Környezettudományi Elnöki Bizottsága (KÖTEB) Future Earth Albizottság, tag
2015—International Property Tax Institute (IPTI), IPTIpedia magyar képviselője

Díjak, elismerések

1985OTDK, 1. . helyezés
1987MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság fiatal kutatói díja, 2. . helyezés
1997OTDK, különdíj
2002—2004Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2011Pro Régió Díj

Szerkesztőbizottsági tagság

1998—2002Győri Tanulmányok sorozat, főszerkesztő

Oktatott tárgyak

Local Government Finance (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Várostervezés és fejlesztés (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Településgazdaságtan (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Önkormányzati gazdálkodás (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest)
Térségi stratégia (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regionális tervezés (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Önkormányzati gazdálkodás (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Regionális menedzsment (Széchenyi István Egyetem, Győr)

Kutatási területek

Határ-menti együttműködések
Területfejlesztési stratégiák és programok
Smart Cities - Okos városok
Önkormányzati gazdálkodás
Nemzeti és helyi adózás
Helyi gazdaságfejlesztés
Közszolgáltató szervezetek menedzsmentje
Regionális konjunktúrakutatás
Területfejlesztési információs rendszerek
Közszolgáltatások és közüzemek gazdaságtana
Területi programok értékelési módszerei

Tanulmányutak

1990tanulmányút — Svédország
1994tanulmányút — Hollandia
1995tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)
1998tanulmányút — Spanyolország
1999tanulmányút — Írország
2001tanulmányút — Spanyolország

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)Válogatott tudományos közlemények

 

Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülési környezetben. In: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. (szerk.): Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási olvasmányok. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2008. 9-44. oldal. Társszerzők: Kovács K. - Somlyódiné Pfeil E.
Az önkormányzati méretnagyság és a közszolgáltatások méretgazdaságossági kérdései: európai modellek és hazai tapasztalatok. In: Kovács K. és Somlyódiné Pfeil E. (szerk.): Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. Közigazgatási olvasmányok. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2008. 45-96. oldal. Társszerző: Koós B.
A településfejlesztés finanszírozási rendszere, pénzügyi szabályozása. In: Rechnitzer J. (szerk.): Település és Fejlesztés. A közszolgáltatások hatékonyságának növelése a településfejlesztésben. Közigazgatási olvasmányok. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2007. 143-162. oldal. Társszerző: Kovács G.
A régió fejlesztési rendszere. In: Rechnitzer J. (szerk.) Nyugat-Dunántúl. A kárpát-medence régiói 5. Pécs-Budapest, MTA RKK – Dialóg Campus,. 2007. 401-439. oldal
Az INTERREG-PHARE CBC projektek típusai és tapasztalatai. In: Kaiser T. (szerk.): Hidak vagy sorompók? A határokon átívelő együttműködések szerepe az integrációs folyamatban. Stratégiai Kutatások – Magyarország 2015, 1. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó. 2006. 205–230. oldal.
Von einer grenznahen Lage zur integrierten Grenzregion. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 129-134. oldal
Programmevaluirung Anhand des Beispieles des Ungarn-Österreich Phare CBC Kleinprojektfonds 2000. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 239-268. oldal
Programértékelés a 2000. évi Magyarország-Ausztria Phare CBC Kisprojekt Alap példáján. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 101-126. oldal
A határmentiségtől az integrált határrégióig. – Tér és Társadalom. 2005. 2. 1-5. oldal
A területfejlesztési koncepciótól a monitoringig. Budapest-Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2004. 364 oldal. Társszerző: Rechnitzer J.
Size of Local Governments, Local Democracy and Local Service Delivery in Hungary. In: Swianiewicz, P. (ed.): Consolidation or Fragmantation – Tha Scale of Local Governments in Central and Eastern Europe. Budapest, LGI-OSI. 2003. 31-100. oldal. Társszerzők: Fekete, É. - Pfeil, E. - Szoboszlai Zs.)
Impacts of the Enlargement on Spatial Planning in Hungary. – FORUM Raumplanung. 2001. 2. 26-31. oldal
A területi tervezés kihívásai a kilencvenes években Magyarországon: a területfejlesztési stratégiák kialakításától a programozásig és az értékelésig.Tér és Társadalom. 2001. 2. 25-69. oldal
Zusammenarbeit über die Grenzen: der sanfte Druck der EU. – RAUM – Österreichische Zeitschrift für Raumplannung und Regionalpolitik. No. 37. 2000 März. 18-21. oldal
A regionális szintű területfejlesztés finanszírozási rendszerének megalapozása. In: Horváth, Gy. – Rechnitzer, J. (szerk.): Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs, MTA RKK. 2000. 575-594. oldal. Társszerző: Rechnitzer J.
Local Property Taxation in Hungary. In: McCluskey, W. (ed.): Property Tax: An International Review. Aldershot-Brookfield USA-Singapore-Sydney, Ashgate. 1999. 419-439. oldal. Társszerző: Péteri, G.
Bevételi alternatívák. A magyar önkormányzatok pénzügyi gazdálkodásának modernizálása. Oktatási kézikönyv 3. kötet. Budapest, The Urban Institute Washington-Metropolitan Research Institute Budapest-US AID. 1999. 20 oldal. Társszerző: Rosenberg, P.
Alternative Revenues – The Modernisation of Budgeting of Hungarian Local Governments. (Traning Material 3). Budapest, The Urban Institute Washington-Metropolitan Research Institute Budapest-US AID. 1999. 20 oldal. Társszerző: Rosenberg, P.
Future Perspectives for Local Government Finance in Hungary. Discussion Papers No. 25. Pécs, Centre for Regional Studies. 1998. 51. oldal
Az önkormányzati finanszírozás lehetséges jövőbeli irányai. – Tér és Társadalom. 1998. 1. 59-86. oldal
A területfejlesztés erőforrásai az Északnyugat-Dunántúlon. – Tér és Társadalom. 1997. 1. 197-217. oldal
Az ingatlanadóztatás gyakorlata Hollandiában. – Pénzügyi Szemle. 1995. 4. 275-296. oldal
Enterprises of Local Town Councils in Hungary. In: Dúró Annamária (szerk.): Spatial Research and Social-Political Changes. Discussion Papers Special. Pécs, Centre for Regional Studies. 1993. 109-115. oldal
Önkormányzat és vállalkozás. (Áttekintő tanulmány) In: Csefkó Ferenc (szerk.): Helyi Társadalom Gazdaság Politika – Tanulmányok az önkormányzatokról. Budapest, Alapítvány a Magyarországi Önkormányzatokért Titkársági és Kiadói Iroda. 1992. 104-129. oldal
Change in the Economic Operation of the Local Authorities in the City of Győr. In: Péteri, G. (ed.): Events and Changes - The First Steps of Local Transition in East-Central Europe. Budapest, Local Democracy and Innovation Foundation. 1991. 172-184. oldal
A tanácsi kötvénykibocsátás tapasztalatai (1981-1988) I-II. – COMITATUS. 1991. 8-9. 16-20. oldal és 1991. 10. 13-15. oldal
Osztrák-magyar gazdasági együttműködés.In: Rechnitzer J. (szerk.): A nyitott határ. Wien-Győr, MTA Regionális Kutatások Központja. 1990. 73-96. oldal
Rábaköz népesedésének és foglalkoztatási viszonyainak vizsgálata 1960-1987 között.In: Rechnitzer J. - Sas, B. (szerk.): A Rábaköz térszerkezete. Csorna-Kapuvár, MTA Regionális Kutatások Központja. 1988. 42-64. oldal
A Szigetköz népesedésének és foglalkozási viszonyainak alakulása 1960 és 1986 között. In: Rechnitzer J. - Sas, B. (szerk.): Térszerkezeti vizsgálatok az Észak-Dunántúlon. MTA Regionális Kutatások Központja Kutatási Eredményei 6. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja. 1987. 75-111. oldal