KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

NAGY Imre

Nagy Imre
ATI
Békéscsabai osztály

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Nagy Imre

Születési hely, idő : Újvidék, 1954. szeptember 3.

Családi állapot : nős, egy gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (66) 441-801
Vezetékes Központi +36 (66) 441-801
E-mail nagyi(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1978Újvidéki Egyetem Természettudományi-Matemaikai Kar, Földrajztudományi Tanszék — okleveles geográfus
1983Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Kar — a földrajztudomány magisztere
1990Belgrádi Egyetem Földrajztudományi Kar — a földrajztudomány doktora
1994MTA (TMB) Budapest — a Földrajztudomány kandidátusa
2007Újvidéki Üzleti Akadémia Egyetem — egyetemi tanár
2009Kaposvári Egyetem — egyetemi docens
2010Újvidéki Egyetem, Természettudományi-Matematikai Kar — egyetemi tanár

Nyelvtudás

Szerb (ír, olvas, előad)
Angol (olvas, előad)

Munkahelyek

1977—1993Újvidéki Gimnázium — középiskolai tanár
1993—1994MTA RKK ATI, Szolnok — tudományos munkatárs
1994—2011MTA RKK ATI, Békéscsaba — tudományos főmunkatárs
2002—2009MTA RKK ATI, Békéscsaba — osztályvezető
2010—Újvidéki Egyetem — egyetemi tanár
2011—2015MTA KRTK ATO Kecskemét — tudományos főmunkatárs

Felsőoktatási tevékenység

1998—oktató, Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági, Víz- és Környezetgazdálkodási Kar Szarvas
2007—egyetemi tanár, Újvidéki „Busines Academy” Egyetem, Sport és Idegenforgalmi Kar
2010—egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem, Természettudományi-Matematikai Kar

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1974—Szerb Földrajzi Társaság, Belgrád, tag
1983—Szerb Matica Újvidék, tag

Díjak, elismerések

2002Trefort Ágoston-díj

Szerkesztőbizottsági tagság

2005—Bulletin de la Societe Serbe de Geography, Belgrád
2006—Environment, Belgrádi Egyetem, Földrajzi Kar

Oktatott tárgyak

Vidékfejlesztés (Gödöllői Szt.István Egyetem, Tessedik Egyetemi Központ Szarvas)
Fenntartható turizmus (Üzleti Akadémia Egyetem, Sport és Idegenforgalmi Kar, Újvidék)
Az európai államok regionális politikája (Újvidéki Egyetem)
Városökológia (Gödöllői Szt.István Egyetem, Tessedik Egyetemi Központ Szarvas)
Az EU környezetpolitikája (Kaposvári Egyetem, GTK, Kaposvár)
A városi területek ökológiája (Újvidéki Egyetem)

Kutatási területek

Városökológia, városkörnyezet
Fenntartható és öko-turizmus
Határ menti együttműködés Kelet-Közép Európában

Tanulmányutak

1994tanulmányút — Kanada
1995tanulmányút — Németország
1995tanulmányút — India
1996tanulmányút — Írország
1997tanulmányút — Finnország
1997tanulmányút — Németország
1998tanulmányút — Izrael
1999tanulmányút — Egyesült Államok
2000tanulmányút — Csehország
2001tanulmányút — India
2002tanulmányút — Kína
2004tanulmányút — Egyiptom
2005tanulmányút — Csehország
2008tanulmányút — Lengyelország
2009tanulmányút — Bulgária
2009tanulmányút — Bulgária
2010tanulmányút — Bulgária
2011tanulmányút — India

Előadások

Ujvidéki Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Ujvidék — Szerbia
State University of San Diego, Institute for Regional Studies, San Diego — Egyesült Államok
Kínai Tudományos Akadémia Ökológiai és Környezetvédelmi Intézet, Nanking — Kína
Ismailiai Egyetem, Geológiai Tanszék, Ismailia — Egyiptom
Bolgár Tudományos Akadémia, Szófia — Bulgária
Kínai Tudományos Akadémia, Földrajzkutató Intézet, Peking — Kína
Lengyel Tudományos Akadémia, Varsó — Lengyelország

Publikációk

2 monográfia, 4 szerkesztett kötet, 134 publikáció (eből 51 idegen nyelven)
Munkáiról megjelent ismertetés: 4, ebből 2 külföldön.
Hivatkozásainak száma: 208, ebből 58 külföldön
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
(A legfontosabb 30 publikáció
 
Pantelic M, Donilaj D, Savic S, Stojanovic V, Nagy I.: Statistical analysis of water quality parameters of Veliki Backi Canal (Vojvodina, Serbia) in the period 2000-2009. CARPATHIAN JOURNAL OF EARTH AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 7:(2) pp. 255-264. (2012). IF: 1.579**
Nagy I., Urban ecology as the interdisciplinary and applied science discipline about environment. ZBORNIK RADOVA DEPARTMANA ZA GEOGRAFIJU TURIZAM I HOTELIJERSTVO 39: pp. 66-81. (2011) (Урбана екологија као интердисциплинарна и примењена научна дисциплина о животној средини).
Nagy I Natural resources and state of the environment. In: Horváth Gy, Hajdú Z (szerk.) Regional Transformation Processes in the Western Balkan Countries. Pécs: Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, 2011. pp. 229-255. (ISBN:978-963-9899-37-7)
Nagy I, Šljivac D, Farkas S, Duray B, Vukobratović M, Suvák A Nagy I (szerk.) Istaknuti ekološki problemi i mogućnosti korištenja alternativnih izvora energije u zrcalu održivog ekološkog gospodarenja u mađarsko-hrvatskoj pograničnoj regiji. 50 p. Kaposvár: Kaposvári Egyetem. ISBN: 978-963-9821-33-0 (2011)
Nagy I, Volic I. Kvalitativne metode u turizmu – put ka konstituisanju teorijske osnove za buducu nauku = Qualitative methods in tourism – a way towards constituting the theoretical basis for future science.TEME - CASOPIS ZA DRUSTVENE NAUKE / THEMES - JOURNAL FOR SOCIAL RESEARCH 35:(1) pp. 85-99. (2011)
Nagy I., Regional aspects of environmental problems in the Western Balkan region. In: Halasi-Kun GJ (szerk.) Environmental Protection of Central Europe and USA. Pécs; Bratislava: Slovak Academy of Sciences Institute of Hidrology - Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute - Columbia University, University Seminars, 2011. pp. 90-104. (Pollution and Water Resources : Columbia University Seminar Proceedings, 40; 2010-2011.) (ISBN:978-80-89139-24-8)
Doris Wastl-Walter, Milan Cvetanović, Ágnes Erőss, Béla Filep, Eszter Gábrity, Irén Gábrity-Molnár, Saša Kicošev, Károly Kocsis, Imre Nagy, Katalin Rácz, Zoltán Takács, Patrik Tátrai, Monika M. Váradi (2011): Transnationale Migration und grenzüberschreitende Mobilität als Einflussgrößen der Regionalentwicklung im ungarisch-serbischen Grenzraum. Grazer Schriften der Geographie und Raumforschung Band 46 / 2011 S. 247–262.
Nagy I. Environment protection in Hungary after the change of the system in the early 1990s. ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA DRUSTVENE NAUKE 127: pp. 61-73. (2009)
Nagy I. Városökológia.: (A humánökológia elemeivel) Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2008. 335 p. (Studia Regionum;Dialóg Campus Szakkönyvek) (ISBN:978-963-9542-22-8)
Nagy I. The evaluation of possibilities of sustainable tourism and recreation in the Mrtva Tisa area near Čurug. BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY 88:(4) pp. 81-90. (2008)
Nagy I. Results of the 1st and 2nd public call for proposals within the neighbourhod programme between Hungary and Serbia and Montenegro (Interreg IIIA). pp. 19-21. In: Financed From the European Union Founds (ERDF and CARDS). Novi Sad: “Vojvodina CESS” (2008)
Nagy I. Horvátország környezetvédelmi intézményrendszere. In: Fodor I, Suvák A (szerk.)A fenntartható fejlődés és a megújuló természeti erőforrások környezetvédelmi összefüggései a Kárpát-medencében: konferenciakötet. Pécs, Magyarország, 2008.11.10-2008.11.11. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, pp. 325-330.(ISBN:978-963-9899-05-6)
Nagy I A települési környezeti hatások együttes értékelése. In: Csorba P, Fazekas I (szerk.)
Tájkutatás – Tájökológia. Debrecen, Magyarország, 2006.04.07-2006.04.08. Debrecen: Meridián Alapítvány, pp. 409-416.(ISBN:978-963-06-6003-7). Konferencia közlemény/Konferencia közlemény/Tudományos
Nagy Imre: Határ menti együttműködés a Dél-Alföld és szomszédos államok határterületei között. In: Dél-Alföld. Szerk. Nagy G. Pécs–Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja, Dialóg Campus Kiadó, 2009. 458–477. p. (A Kárpát-medence régiói, 10.)
Nagy Imre – Belanka Csaba: A romániai és szerbiai vállalkozói környezet bemutatása. In: Élelmiszeripari kis- és középvállalkozások fejlesztése, különös tekintettel a román szerb piacra. Szerk. Gál J., Gulyás L. Szeged: SZTE Mérnöki Kar, 2009. 87–118. p.
Nagy Imre: Az alföldi környezet és táj az éghajlatváltozás tükrében. In: Helyünk a világban – alföldi válaszok a globalizáció folyamataira. IV. Alföld Kongresszus 2008. november 27–28. Békéscsaba. Szerk. Belanka Cs., Duray B. Békéscsaba: MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet, 2009. 29–30. p.
Nagy Imre – Radmila Miletić – Marina Todorovic: Szerbia regionális fejlődésének alapvető jellemzői. – Tér és Társadalom, 23. 2009. 3. 173–184. p.
Romelić, J., Nagy, I., Bjeljac, Ž. (2010): SOME INDICATORS OF DEGRADATION PROCESSES IN RURAL BORDERLINE SETTLEMENTS IN THE REGION OF VRŠAC MOUNTAINS, Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA, Vol. 60. N0 1., pp. 1-15
Balázs Duray - István Mezei - Imre Nagy - Attila Pánovics: Environmental Policy and the Institutional System of Environment Protection in the Carpathian Basin Pécs: Centre for Regional Studies Hungarian Academy of Scences, 2010. 38 p. ISBN 978 963 9899 28
Volić I., Nagy I. (2010): The importance of tourism based on the local community – Concept of sustainable development. „Towards Europe” Abstract book, 2nd Serbian Geographers’ Congress. Novi Sad. Pp. 122. ISBN 978-86-7031-220-3
Nagy I., Természeti erőforrások és a környezet állapota. In: Horváth Gy, Hajdú Z (szerk.) Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2010. pp. 215-240. (Régiók Európája; 4.) (ISBN:978-963-9899-35-3)
Nagy, I. (2010): Geographical characteristic of financial support distribution by INTERREG and IPA funds in Vojvodina region. „Towards Europe” Abstract book, 2nd Serbian Geographers’ Congress. Novi Sad. Pp. 84. ISBN 978-86-7031-220-3
Nagy I. Some Characteristics of Migration of the Vojvodina Elite. ZBORNIK MATICE SRPSKE ZA DRUSTVENE NAUKE 2006:(121) pp. 445-456. (2006)
Nagy I, Hajdú Z. Changing border situations within the context of Hungarian geopolitics. In: Scott JW (szerk.) EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion. Aldershot: Ashgate, 2006. pp. 65-80. (Border Regions Series)(ISBN:978-0754645429)
Nagy I. A városökológia elméleti megközelítése. In: Kiss A, Mezősi G, Sümeghy Z (szerk.)Táj, környezet és társadalom: ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére. Szeged: SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék - SZTE Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2006. pp. 541-551.(ISBN:963-482-782-9)
Nagy I, Tózsa I. Döntésfüggvények az Alföld településkörnyezeti vizsgálatában. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 47:(1) pp. 50-70. (1998)
Nagy I, Dancs L, Hajdú Z, Kugler J, Szörényiné Kukorelli I. Hungary’s seven border regions. JOURNAL OF BORDERLANDS STUDIES 15:(1) pp. 251-254. (2000)
Nagy I, Técsy Z, Tózsa I. Az alföldi települések környezetterhelésének vizsgálata. FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ - HUNGARIAN GEOGRAPHICAL BULLETIN 49:(3-4) pp. 245-263. (2000).
Nagy I. A dél-alföldi települések környezetökológiai változásának tendenciái. In: Fodor I, Kovács B, Tésits R (szerk.) Társadalom és környezet: Tanulmányok a Tudomány Világkonferenciájára. Budapest; Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2000. pp. 147-165. (Conpendarium;Studia regionum)(ISBN:963-9123-89-7).Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága, az MTA Regionális Kutatások Központja és a Janus Pannonius Tudományegyetem által "A környezetvédelem regionális fejlesztésének főbb kérdései" címmel rendezett konferencia anyaga.
Nagy I. A dél-alföldi határrégió környezeti problémái és a környezetvédelmi együttműködés lehetőségei. In: Rechnitzer J, Horváth Gy (szerk.) Magyarország területi szerkezete és folyamatai az ezredfordulón. Pécs: MTA Regionális Kutatások Központja, 2000. pp. 411-428. (ISBN:963-9052-18-3)