KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

PÁMER Zoltán

Pámer Zoltán
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Pámer Zoltán

Születési hely, idő : Szekszárd, 1977. szeptember 2.

Családi állapot : házas, kettő gyermek

Elérhetőségek

Munkahelyi Központi ++36 (72) 523-800
Mobil Saját ++36 (30) 664-4894
E-mail pamer.zoltan(kukac)krtk.hu
E-mail pamer(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

2001Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar — Okleveles közgazda
2006Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — Európa-szakértő
2012PTE KTK, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — Abszolutórium
2020Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola — PhD (közgazdaság-tudomány)

Nyelvtudás

Német (olvas, előad)
Orosz (ír, olvas, előad)
Spanyol (olvas)
Horvát (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)
Szlovén (olvas)

Munkahelyek

2001—2002Center for Interethnic Cooperation, Moszkva — gyakornok
2002—2003Paks Város Önkormányzata — adminisztrátor (polgári szolgálat)
2003—2007Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. — projektmenedzser
2007—2016Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. — külkapcsolati csoportvezető
2016—Magyar Tudományos Akadémia, Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóköpont, Regionális Kutatások Intézete — tudományos segédmunkatárs

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2012—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag

Kutatási területek

Európai Uniós strukturális és beruházási politikája, Nyugat-Balkán európai integrációja, határon átnyúló együttműködések

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)


Válogatott tudományos közlemények

Pámer Zoltán (2007): A nyugat-balkáni országok európai integrációja. In: Hajdú Zoltán – Illés Iván Raffay Zoltán (szerk.): Délkelet-Európa: Államhatárok, határon átnyúló kapcsolatok, térstruktúrák. MTA Regionális Kutatások Központja. Pécs, pp. 121-161;.

Pámer, Zoltán (2007): The European integration and regional policy of the West Balkans. In: Hajdú, Zoltán – Illés, Iván – Raffay, Zoltán: Southeast-Europe: State Borders, Cross-Border Relations, Spatial Structures. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Pécs, pp. 119-160.

Pámer Zoltán (2009): A dél-dunántúli régió és a horvát önkormányzati középszintek, valamint a területfejlesztési intézményrendszer kapcsolatai. In: Magyarország és a Balkán – Balkán Füzetek Különszám II. PTE TTK FI KMBTK. Pécs, pp. 268-279.

Pámer Zoltán (2010): Pámer Zoltán: A bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság politikai földrajza a daytoni megállapodás revíziójának tükrében. A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. II. évfolyam 1. szám (No. 2.); pp. 49-56.

Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2010): Területfejlesztési gyakorlat Délkelet-Európában. In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. Évkönyv 2010/3; pp. 183-195.

Dubarle, Patrick – Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2011): Regionális Fejlesztési Programok. In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (szerk.): Regionális átalakulási folyamatok a Nyugat-Balkán országaiban. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja. Pécs; pp. 548-579.

Dubarle, Patrick – Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2011): Regional Development Programmes. In: Horváth Gyula – Hajdú Zoltán (eds.): Regional Transformation in the Western Balkan Countries. Centre for Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences. Pécs; pp. 570-601.

Pámer Zoltán (2011): Szlovénia demográfiai folyamatainak jövőbe mutató elemzése. In: Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar. Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Évkönyv. Pécs; pp. 225-232.

Pámer Zoltán (2011): The possibilities of implementing the European Grouping of Territorial Cooperation in South Transdanubia. In: Ágh Attila – Kaiser Tamás – Koller Boglárka (eds.): The New Horizons of the Cohesion Policy in the European Union: The Challenge of the Danube Strategy. Blue Ribbon Research Centre King Sigismund College. Budapest; pp. 176-194.

Pámer Zoltán (2012): A Nyugat-Balkán és az európai integráció. In: Magyar Tudomány 2012/4; pp. 432-441.

Pámer Zoltán (2012): Területfejlesztési célú régió-lehatárolások változása Horvátországban. Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására Közleményei. Szeged; pp. 50-58..

Mezei Cecília – Pámer Zoltán (2014): Területfejlesztés és Intézményrendszere. In: Hajdú Zoltán – Nagy Imre: Dél-Pannónia. MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete. Pécs; pp. 430-454.