KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

SOMLYÓDYNÉ PFEIL Edit

Somlyódyné Pfeil Edit
Dunántúli Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Somlyódyné Pfeil Edit

Születési hely, idő : Mohács, 1964. június 3.

Családi állapot : férjezett, kettő gyermek

Elérhetőségek

Fax Központi +36 (72) 523-803
Vezetékes Munkahelyi +36 (72) 523-832
Vezetékes Központi +36 (72) 523-800
E-mail somlyodyne(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1987Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — jogász diploma
1990Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — egyetemi doktor
2001Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar — Ph.D (jogtudomány)

Nyelvtudás

Német (ír, olvas, előad)
Angol (olvas)

Munkahelyek

1987—1991MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs — tudományos segédmunkatárs
1991—2002MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs — tudományos munkatárs
2002—MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs — tudományos főmunkatárs
2003—2004MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs — igazgató-helyettes
2004—2010Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar — egyetemi docens

Felsőoktatási tevékenység

1998—2005óraadó oktató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kar
2002—2004óraadó oktató, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar
2004—egyetemi docens, Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
2010—,

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1988—Magyar Politikatudományi Társaság, tag
2001—Bolyai Klub, tag
2002—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2003—MTA Közigazgatás-tudományi Bizottság, tag

Díjak, elismerések

1991Akadémiai Ifjúsági Díj, MTA
1997Comitatus folyóirat nívódíja
2002—2004Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, MTA

Oktatott tárgyak

Közigazgatás és önkormányzat (KE Gazdaságtudományi Kar)
Közigazgatási alapismeretek (KE Gazdaságtudományi Kar)
()
Gazdasági jog (KE Gazdaságtudományi Kar)

Kutatási területek

A területi tervezés jogi kérdései
Városi térségek együttműködésének intézményesítése
Helyi-területi közigazgatás, önkormányzati társulás

Tanulmányutak

1988tanulmányút — Lengyelország
1989tanulmányút — Németország
1993tanulmányút — Ausztria
1994tanulmányút — Németország
1995tanulmányút — Németország
1997tanulmányút — Németország
1999tanulmányút — Németország
2001tanulmányút — Nagy-Britannia (Egyesült Királyság)

Publikációk

 

Összes publikáció száma: 72, melyből három könyv, egy könyvszerkesztés, 18 könyvfejezet, 35 folyóiratban megjelent tudományos közlemény .
 
Munkáiról három ismertetés jelent meg.
Munkáira történt hivatkozások száma: 124, ebből 16 külföldi.
 
Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
Legfontosabb publikációk
 
(szerk.) Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Budapest 2008. 445 oldal. Társszerző: Kovács K.
A Comparison of Ways to Increase Capacity in Local Public Administration – the reform of the Hungarian Public Service Sector in an International Context. – Hravatske javna upprava. 2008. 4. 989–1012. 445 oldal.
A városi térségek a közigazgatási struktúra és a governance keresztmetszetében. –Tér és Társadalom 2008. 1. 27–43. oldal.
Közszolgáltatás-szervezési kihívások kistelepülési környezetben. In: Somlyódyné Pfeil E.–Kovács K. (Szerk.) Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Budapest 2008. 9–41. oldal. Társszerzők: Kovács K.–Lados M.
Települési és körzeti feladatellátás, valamint a középszint problematikája hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján. In: Somlyódyné Pfeil E.–Kovács K. (Szerk.) Függőben. Közszolgáltatás-szervezés a kistelepülések világában. KSZK ROP 3.1.1. Programigazgatóság, Budapest 2008. 97–121. oldal.
Mozaikok a regionális identitás értelmezéséhez. – Tér és Társadalom 2007. 4. 57–72. oldal.
Changes in the Organisational Framework of Cooperation within Urban Areas in Hungary. Discussion Papers 48. Centre for Regional Studies, Hungary. Pécs, 2006. 63 oldal.
A Dél-Dunántúl helyi közigazgatásának fejlődési tendenciái. In: Hajdú Z. (szerk.) Dél-Dunántúl. MTA Regionális Kutatások Központja – Budapest–Pécs, Dialóg Campus Kiadó. 2006. 380–394. oldal.
A nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója. –Tér és Társadalom 2006. 4. 31–47. oldal.
Institution building trends in public administration and regional development in East-Central Europe. In: Božičeviċ, A. J.– Kaštela, S. (ed.) Traffic Links between Croatia and the European Countries Encouraging the Social, Economic and Cultural Development of the Northewest Croatia. Criatian Academy of Sciences and Arts.Proceedings of the International Scientific symposium held in Varaždin, 10–11 November 2005. 255–264. oldal.
A városok az átalakuló közigazgatási rendszerekben és a területi politikában. – Magyar Közigazgatás 2005. 4. 193–203. oldal.
Balancing Between Transition and Modernity: Principles and Institutions of Regional Planning in Hungary. In: Barta, Gy.– G.Fekete, É.–Kukorelli Szörényiné, I.–Timár, J. ed.) Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. Pécs, Central for Regional Studies. 2005. 106–121. oldal.
Az uniós tagországok közigazgatásának szerepe a strukturális politika végrehajtásában. In: Inotai A. (szerk.) EU-tanulmányok IV. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal. 2004. 371–408. oldal.
A gazdaságfejlesztés megjelenési formái a területfejlesztési régiók szintjén. In: Pálné Kovács I. (szerk.) Versenyképesség és igazgatás. Pécs, MTA RKK. 2004. 141–160. oldal.
Önkormányzati integráció és helyi közigazgatás. Budapest – Pécs, Dialóg Campus Kiadó (Studia Regionum). 2003. 295 oldal.
A városok helye és szerepe a kistérségi közigazgatási rendszer kialakulásában. In: Ágh A.–Németh J. (szerk.) Kistérségi közigazgatás. Szakértői tanulmányok. Készült a Belügyminisztérium IDEA programja keretében. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2003. 167–188. oldal.
Paradigmaváltás az önkormányzatok közötti együttműködésben. Város vagy régió? – Jura (a PTE Állam- és Jogtudományi Karának tudományos lapja) 2003. 2. sz. 106–113. oldal.
Der Aufbau der lokalen Selbstverwaltung in Ungarn im kritischen Umbruch. – Der Donauraum Dezentralisierung und regionale Neugliederung in Mitteleuropa. IDM, Hrsg.: Rosar, S. 2003. 1. 79–89. oldal.
A partnerség jelentőségének növekedése a regionális és várospolitikában, a nyolcvanas évektől napjainkig. – Tér és Társadalom. 2003. 4. 17–38. oldal.
Pillanatfelvétel a településközi kapcsolatok költségvetési ösztönzésének preferenciáiról. – Területi Statisztika. 2002. 1. 26–43. oldal.
Látlelet a megye alatti közigazgatási térről. – Magyar Közigazgatás. – 2002. 10. 619–630. oldal.
Size of Local Governments, Local Democracy and Local Service Delivery in Hungary. In: Swianiewicz, P. (ed.) Consolidation or Fragmentation. The Size of Local Governments in Central and Eastern Europe. LGI (Local Government and Public Service Reform Initiative) – OSI (Open Society Institut), Budapest. 2002. 31–100. oldal. Társszerzők: G. Fekete É. – Lados M. – Szoboszlai Zs.
Szabályozási és módszertani kérdések a támogatáspolitikában. In: Regionalizmus az Európai Unióban. Szerk. Balogh A.–Papp G. Budapest, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2001. 82–105. oldal.
Önkormányzati finanszírozás és térségi szerepkörök. – Területi Statisztika 2001. 1. 3–22. oldal.
Vonzáskörzetek és társulások a területi tagozódás és a hatáskör-telepítés metszetében. In: Petrétei J. (szerk.) Emlékkönyv Bihari Ottó egyetemi tanár születésének 80. évfordulójára, Studia Iuridica 128. Pécs, PTE Állam- és Jogtudományi Kar–MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézete. 2001. 369–384. oldal.
Közigazgatási alapok. Budapest, Unió Könyvkiadó. 2001. 279 oldal. Társszerzők: Finta I.–Pálné Kovács I.
A kisközségek az önkormányzattá válás útján. Pécs, Az MTA Regionális Kutatások Központja Kutatási Eredményei 10. 1990. 141 oldal.