KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

SZIRMAI Viktória

Szirmai Viktória
Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet
Közép-dunántúli Kutatócsoport

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Szirmai Viktória

Születési hely, idő : Budapest, 1944. április 22.

Családi állapot : férjezett, egy gyermek

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (22) 543-479
Fax Központi +36 (22) 543-479
E-mail szirmai(kukac)rkk.hu

Végzettség, minősítés

1969ELTE BTK, Budapest — történelem – filozófia szakos diploma
1976ELTE BTK, Budapest — egyetemi doktori cím
1985MTA, Budapest — a szociológia tudományok kandidátusa
1997MTA, Budapest — a szociológia tudományok doktora
1998Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Tájépítészeti és Fejlesztési Kar, Kert- és Településépítészeti Tanszék, Budapest — habilitáció
2005Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár — egyetemi tanár

Nyelvtudás

Francia (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

1969—1970Politikai Főiskola, Szociológiai tanszék — gyakornok
1970—1985Politikai Főiskola, Szociológiai tanszék — egyetemi tanársegéd
1985—1988Politikai Főiskola, Szociológiai tanszék — egyetemi docens
1988—1998MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja — tudományos főmunkatárs, műhelyvezető
1998—MTA Szociológiai Kutatóintézet — tudományos tanácsadó, műhelyvezető
2000—2011MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály — tudományos tanácsadó, osztályvezető
2006—2011MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Osztály — tudományos tanácsadó

Felsőoktatási tevékenység

1998—2002Egyetemi magántanár, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Tájépítészeti és Fejlesztési Kar, Kert és Településépítészeti Tanszék
2004—Egyetemi tanár, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, Európai Közpolitika és Szociális Szolgáltatásmenedzsment Tanszék

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

1990—MTA Regionális Tudományos Bizottság, tag
1990—Magyar Urbanisztikai Társaság, tag
1991—1995OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma Szociológiai zsűri, tag
1994—MTA Településtudományi Bizottság, tag
1994—1997Magyar Urbanisztikai Társaság Országos Választmánya, vezetőségi tag
1995—2000MTA Doktori Tanácsa, Szociológiai és Demográfiai Szakbizottság, tag
1997—2005Magyar Szociológiai Társaság Környezetszociológiai Szakosztály, elnök
1997—Magyar Szociológiai Társaság, elnökségi tag
1999—2002OTKA Társadalomtudományi Kollégiuma Szociológiai zsűri, tag
1999Magyar Szociológiai Társaság, alelnök
2000—2006Magyar Akreditációs Bizottság, Szociológiai Tudományok Bizottsága, tag
2001Magyar Szociológiai Társaság, elnök
2002Magyar Szociológiai Társaság, alelnök
2002—,
2003—2007KvVM–MTA VAHAVA Tudományos Tanács, tag
2004—A Magyar UNESCO Bizottság Társadalmi Átalakulások Irányítása, projektjében való részvétel
2005—Kodolányi Európai Integrációs Kutató és Fejlesztő Intézet, Nemzetközi Tanácsadó Testülete, tag
2006—EU VII. Governance for Sustainability (G-FORS) tanácsadó testület, tag
2006—European Sciences Foundation (ESF), nemzetközi szakértő
2006—European Urban Research Association (EURA), tag
2006—World Society of Ekistics (EKISTICS), tag
2006—Alba Polisz Tudományos Park Egyesület, alelnök
2006—Magyar Szociológiai Társaság Környezet és Regionális Szociológia Szakosztály, elnök
2006—Kodolányi János Főiskola szenátusa, tag
2008—MTA Regionális Tudományos Bizottság, alelnök

Díjak, elismerések

2008Széchenyi-díj

Szerkesztőbizottsági tagság

1986—1989MSZT Szociológiai Szemle
2000—MSZT Szociológiai Szemle

Oktatott tárgyak

A településszociológia fő kérdései (Szent István /korábban Kertészeti és Élelmiszeripar/ Egyetem, Tájépítészeti, Védelmi és Fejlesztési Kar, Kert- és Településépítészeti Tanszék)
Településszociológia, Környezetszociológia (MLE Esti Egyetem)
Településszociológia főbb problémái (ELTE Természettudományi Kar Kémiai Technológiai Tanszék)
Az ökológiai érdekérvényesítés társadalmi és politikai mechanizmusai (ELTE Természettudományi Kar Kémiai Technológiai Tanszék)
Bevezetés a társadalomökológiába címmel előadások A környezetgazdaság és a társadalomökológia című tárgy keretében (Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar, szervezett doktori (PhD) képzési programja)
Területi egyenlőtlenségek (Kodolányi János Főiskola, Szociális Tanulmányok Tanszék)
A település- és várostervezés társadalmi konfliktusai (Szent István /korábban Kertészeti és Élelmiszeripar/ Egyetem, Tájépítészeti, Védelmi és Fejlesztési Kar, Kert- és Településépítészeti Tanszék)
Humán ökológia (Kodolányi János Főiskola, Európai Közpolitika és Szociális Szolgáltatásmenedzsment Tanszék)
A környezeti politika és civil társadalom (ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ)
Általános szociológia (Politikai Főiskola)

Kutatási területek

A klímaváltozás társadalmi hatásai

Tanulmányutak

1994—1995tanulmányút — Franciaország
1996tanulmányút — Franciaország
2000Berlin, European Cities: Networks and Crossroads Fifth International Conference on Urban History című konferencia — Németország
2000tanulmányút — Franciaország
2000Strassbourg, Nouvelles Urbanites, Nouvelles Ruralites en Europe. című konferencia — Franciaország
2001Madrid, IV Seminaro Hispano-Húngaro, Nuevos problemas regionales y retos para el siglo XXI. konferencia — Spanyolország
2001Varsó, Seminare le Programme International de Cooperation Scientifique: L'évolution des rapports sociaux entre espaces urbains et espaces ruraux. Mecanismes locaux et évaluation des effets de l'entree dans l'Union Europeenne de la Hongrie et de la Pologne — Lengyelország
2005Helsinki, Forward Look on Urban Science – Final Conference. European Science Foundation — Finnország
2006Berlin, Governance for Sustainability (G-Fors) EU VII. nemzetközi projekt szakértőbizottsági ülése (Advisory Board Meeting). — Németország
2007Bécs, 4Cities UNICA Euromaster in Urban Studies, Interdisciplinary Master Programme, szimpózium a program előkészítéséről — Ausztria
2007Párizs, Kutatási együttműködés és tanulmányút az „Életmód- életforma és térhasználat típusok napjaink várostérségeiben” című MTA-CNRS bilaterális program keretében. — Franciaország
2008Madrid, 4Cities UNICA Euromaster in Urban Studies, Interdisciplinary Master Programme, Universidad Complutense de Madrid — Spanyolország

Előadások

L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Párizs — Franciaország
L’École d’Architecture de Paris, Párizs — Franciaország

Publikációk

Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)

5 könyv, 3 könyvszerkesztés, 11 önálló kiadvány, 37 könyvfejezet, 9 kiadványrészlet, 91 tudomá­nyos közlemény, 59 idegen nyelvű publikáció.

Publikációit megjelentető fontosabb folyóiratok: Szociológiai Szemle, Társadalmi Szemle, Társadalomkutatás, ÖKO Ökológia – Környezetgazdálkodás - Társadalom, Magyar Tudomány, Tér és Társadalom, AGRO21” Füzetek, La Nouvelle Alternative, Unite de Formation et de Recherche en Geographie, STRATES
 
A legfontosabb 30 publikáció
 
Szirmai, V. (szerk.) A versenyképesség társadalmi tényezői – Hogyan lehetnek a magyar nagyvárostérségek versenyképesebbek? Dialóg – Campus Kiadó, Budapest – Pécs, 2009. 319.
Szirmai V.: A magyar nagyvárosi térségek társadalmi jellegzetességei. – Magyar Tudomány, 168. 2007. 6. pp. 740–758.
Szirmai, V.: Social Inequalities in Urban Areas and Globalization. The Case of Central Europe.” Based on the results of the project “Urban Areas, Socio-spatial Inequalities and Conflicts – The Socio-spatial Factors of European Competitiveness”. Discussion Papers Special, Edited by Szirmai Viktória, Pécs, 2007. p. 116.
Szirmai, V. (2007): Protection de l’environnement dans le développement des territories urbains en Hongrie. In: Luginbühl, Y. (dir.): Nouvelles urbanités, nouvelles ruralités en Europe. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Wien. 2007.
Szirmai, V.: The Social Characteristics of the Hungarian Historic City Centres. Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Discussion Papers No.58., Pécs, 2007. p. 35.
Hervainé Szabó, Gy.- Szirmai, V. (szerk) Versenyképesség és várostérségi egyenlőtlenségek. Tanulmánykötet, II-III. Kodolányi János Főiskola, MTA Veszprémi Területi Bizottság, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Székesfehérvár, 2007. 274.
Szirmai V.: Társadalmilag fenntartható fejlődés a kelet-közép-európai történelmi belvárosokban. In: Bulla M.-Tamás P. (szerk.): Fenntartható fejlődés Magyarországon. Jövőképek és forgatókönyvek. Stratégiai Kutatások Magyarország 2015. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest. 2006. 402-419. old.
Szirmai, V.: Socially Sustainable Urban Development in the Historic Urban Centres of East Central Europe” In: Enyedi, Gy.-Kovács, Z. (szerk): Social Changes and Social Sustainability in Historical Urban Centres. The Case of Central Europe. HAS Centre for Regional Studies, Pécs. 2006. pp. 20-38.
Szirmai V.: A városkutatások továbbfejlesztésének szempontjai: az európai várostudományok jövője. – Tér és Társadalom, 19. 2005. 3. pp. 43 –60.
Szirmai, V.-Baráth, G.: Global Urban Development in Budapest and the Role of Architecture. In: Hungarian Spaces and Places: Patterns of Transition. (Edited by: Barta, Gy.-G. Fekete, É.- Szörényiné Kukorelli, I.- Tímár, J.) Center for Regional Studies, Pécs, 2005. pp. 434-448.
Szirmai V.: Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete. – Szociológiai Szemle, 2004. 4. pp. 3–24.
Szirmai, V.-A.Gergely, A.-Baráth, G.-Molnár, B.-Szépvölgyi, Á.: The city and its environment (Competition and/or cooperation?) Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Discussion Papers No.41., Pécs, 2003. p. 212.
Szirmai, V., A.Gergely, A., Baráth, G., Molnár, B., Szépvölgyi, Á.: Verseny és/vagy együttműködés? MTA Szociológiai Kutatóintézet, MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli Kutatócsoport, Budapest, Székesfehérvár, 2002. p. 233.
Szirmai, V.: Környezeti érdekérvényesítés konfliktusai. In: Bulla M., Tamás P. (szerk.) Magyarország Környezeti Jövőképe. Az Országos Környezetvédelmi Tanács és az MTA Szociológiai Kutatóintézet kiadványa. Budapest, 2002. 281-303. old.
Szirmai, V.: A környezeti érdekek Magyarországon. Pallas Stúdió, Budapest, 1999. p. 191.
Haumont N., Jalowiecki B., Munro M., Szirmai, V.: Villes nouvelles et villes traditionelles. Une comparaison internationale. Edition lHarmattan, Paris. 1999. p. 342.
Szirmai, V.: „Társadalmi konfliktusok szereplői, kezelésük” In: A magyar településrendszer és településkörnyezet. Enyedi, Gy. (szerk.) KTM, Budapest, 1998.
Szirmai, V.: „Városi társadalmi problémák és devianciák” In: A magyar településrendszer és településkörnyezet. Enyedi, Gy. (szerk.) KTM, Budapest, 1998.
Enyedi, Gy., Szirmai, V.: „Environmental Movements and Civil Society in Hungary” In: Environment and Society in Eastern Europe, Edited by Andrew Tickle & Ian Welsh, Longman, 1998. p. 24.
Szirmai, V.: „"Socialist" Cities (New Towns) in a Post - Socialist Era” In: Transition of Post Socialist Cities in Central Europa. Edited by: Enyedi, Gy., CEU Press, 1998. p. 31.
Szirmai, V.: „Új városok Közép-Európában” In: Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. Kárpáti, Z. (szerk.) MTA Társadalmi Konfliktusok Kutatóközpontja, Budapest. 1997. pp. 96-118.
Szirmai, V.: „Protection of the environment and the position of Green movements in Hungary” In: Environmental and Housing Movements. Grassroots Experience in Hungary, Russia and Estonia. Edited by Pickvance Láng, K., Manning, N., Szirmai, V., Pickvance, Ch. Avebury 1996. pp. 23-88.
Szirmai, V.: „Environmental Movements and the Transition in Hungary” In: Tamás, P.: Transborder Environmental Conflict at the Danube Barrage System. HAS Institute for Social Conflict Research. Budapest, 1995. pp. 32.
Szirmai, V.: „The Structural Mechanisms of the Organisation of Ecological - Social Movements in Hungary” In: Environment and democratic transition, Policy and Politics in Central and Eastern Europe. Edited by Vári, A. and Tamás, P., Kluver Academic Publishers, Dordecht, Boston, London, 1993. pp. 146-157.
Enyedi, Gy., Szirmai, V.: Budapest. A Central European Capital. /In the World Cities Series/ Belhaven Press a division of Pinter Publishers LTD. London, 1992. p. 183.
Szirmai, V.: „Die Rolle Ökologisch - sozialer Bewegungen in Ungarn” In: Nissen, S.: Modernisierung nach dem Socialismus. Metropolis Verlag, Marburg, 1992. pp. 141-163.
Szirmai, V.: „New Towns in Hungary” (The future of the "Socialist" towns) In: From garden city to urban reconstruction: New Towns in perspective. Edited by P.Merlin and M.Sudarskis, INTA Press, 1991. pp. 101-119.
Szirmai, V.: „Développement des villes nouvelles industrielles et transformations des structures familiales en Hongrie” In: Haumont, N. et Segaud, M.: Familles, mode de vie et habitat. Editions l’Harmattan, Paris, 1989. pp. 73-84.
Szirmai, V.: „La politique du developpement regional et les conflits sociaux en Hongrie” In: Radványi, J. et Rey, V.: Regions et pouvoirs regionaux en Europe de lEst et en URSS. Masson, Paris, 1989. pp. 65-73.
Szirmai, V.: "Csinált" városok. /Gyorsuló Idő sorozat/ Magvető Kiadó, Budapest 1988. p. 240.