KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

TAGAI Gergely

Tagai Gergely
Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Tudományos életrajz

Személyi adatok

Név : Tagai Gergely

Születési hely, idő : Budapest, 1980. október 17.

Családi állapot :

Elérhetőségek

Vezetékes Központi +36 (1) 309-2684
E-mail tagai(kukac)rkk.hu
E-mail tagai.gergely(kukac)krtk.hu

Végzettség, minősítés

2004Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar — terület és településfejlesztő geográfus, MSc
2009Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar — Filozófia szakos bölcsész, MA
2012Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar — PhD (földtudományok)

Nyelvtudás

Francia (ír, olvas, előad)
Angol (ír, olvas, előad)

Munkahelyek

2004—2007ELTE TTK Regionális Földrajzi (Regionális Tudományi) Tanszék, Budapest — ösztöndíjas doktorandusz
2007—2008ZMNE Stratégiai Védelmi Kutatócsoport, Budapest — előadó
2008—2013MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI, Budapesti Osztály, Budapest — tudományos segédmunkatárs
2013—MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete KÉTO, Budapest — tudományos munkatárs

Tudományos, szakmai közéleti tevékenység

2005—Magyar Regionális Tudományi Társaság, tag
2010—2011Regional Studies Association, tag
2011—Magyar Földrajzi Társaság, tag

Szerkesztőbizottsági tagság

2011—Tér és Társadalom, szerkesztő

Kutatási területek

Térkapcsolati modellek a területi kutatásokban
Területi egyenlőtlenségek Magyarországon és Kelet-Közép-Európában

Publikációk


Teljes publikációs és hivatkozásjegyzék (Magyar Tudományos Művek Tára)
 
Letölthető publikációk: http://rkk.academia.edu/GergelyTagai
 
Válogatott tudományos közleménnyek

Bernard, J. – Simon, M. – Tagai, G. – Koós, B. (2018): Two faces of peripherality: Labour markets, poverty and population dynamics in Hungary and Czechia. Regional Statistics. 8/2. (megjelenés alatt)

Tagai G. (2018): Belső perifériák Európában. Falu Város Régió. (megjelenés alatt)

Tagai G. (2018): Az abszolút tér ideájának filozófiai gyökerei és hatása a kortárs tértudományokra. In: Faragó L. (szerk.): Kortárs térelméletek kelet-közép-európai kontextusban. Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 31-52. oldal.

Király, G. – Czirfusz, M. – Koós, B. – Tagai, G. – Uzzoli, A. (2017): Population projection for Hungary and its relation with climate change. EUROPA XXI. (1) 5-20. oldal

Tagai, G. (2016): The territorial dimension of social exclusion in East-Central-Europe. DETUROPE. 8: (2) 58-72. oldal

Uzzoli A. – Tagai G. – Király G. – Czirfusz M. – Koós B. (2016): A klímaváltozás és a demográfiai folyamatok kapcsolata Magyarországon - járási szintű előrejelzések 2051-ig. Közép-Európai Közlemények. 9: (1 (32)) 39-48. oldal

Copus, A. – Melo, P. C. – Kaup, S. – Tagai, G. – Arteralis P. (2015): Regional poverty mapping in Europe – Challenges, advances, benefits and limitations. Local Economy. 30:(7) 742-764. oldal

Tagai G (2015): Járási népesség-előreszámítás 2051-ig. In: Czirfusz M. – Hoyk E. – Suvák A. (szerk.) (szerk.) Klímaváltozás - társadalom - gazdaság: Hosszú távú területi folyamatok és trendek Magyarországon. Pécs, Publikon Kiadó, 141-166. oldal.

Földi Zs. – Czirfusz M. – Uzzoli A – Tagai G. (2012): A barnamezős területek felértékelődésének térbeli jellegzetességei és ingatlanpiaci háttere Budapesten. In: Nyári D (szerk.): Kockázat - Konfliktus - Kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXWA nyitókonferencia és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának Tanulmánykötete. Szeged, SZTE TTK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 246-259. oldal.

Pénzes J. – Tagai G. (2012): The potential Effects of the “melting” of state borders on the border areas of Hungary. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek. 9/1. 5-18. oldal.

Tagai G. (2012): A potenciálmodell jelentésének értelmezése. In: Nemes Nagy J. (szerk.): Térfolyamatok, térkategóriák, térelemzés (Regionális Tudományi Tanulmányok, 16.). Budapest, ELTE Regionális Tudományi Tanszék, 240-263. oldal.

Tagai G. (2012): Térkapcsolati modellek a társadalmi térben értelmezett fekvés vizsgálatában. In: Bottlik Zs. – Czirfusz M. – Gyapay B. – Kőszegi M. – Pfening V. (szerk.): Társadalomföldrajz – Területfejlesztés – Regionális tudomány. Budapest, ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, 177-191. oldal.

Nemes Nagy, J. – Tagai, G. (2011): Regional inequalities and the determination of spatial structure. Területi Statisztika. 14 (51)/(Special issue 1) 15-28. oldal.

Tagai G. (2011): Térkapcsolati modellek - a szociálfizikai gondolat a társadalomkutatásban. Föld és Ember. 1-2. 24-39. oldal

Tagai G. (2011): Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban. Doktori disszertáció. ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola.

Tagai G. (2010): A városok szerepe a kelet-közép-európai országok térszerkezetének formálódásában. In: Barta Györgyi – Beluszky Pál – Földi Zsuzsa – Kovács Katalin (szerk.): A regionális kutatások csomópontjai. Pécs, MTA Regionális Kutatások Központja,  261-282. oldal.

Tagai G. (2009): The Factors of Changes of Relative Location in Central and Eastern Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science, International Conference Proceedings. Technical University of Košice, Faculty of Economics, Košice, 1373-1390. oldal. (Link az academia.edu profiloldalon)

Tagai G. (2009): A relatív helyzet (fekvés) változása az európai gazdasági térben. In: Rechnitzer János – Hardi Tamás (szerk.): Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa térfolyamatai – Integráció és dezintegráció. Győr, Széchenyi István Egyetem, 509-523. oldal. (Évkönyv – Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola)

Nemes Nagy J. – Tagai G. (2009): Területi egyenlőtlenségek, térszerkezeti determinációk. Területi Statisztika. 12.(49.)/2. 152-169. oldal. 

Molnár, E. – Pénzes, J. – Tagai G. (2008): Methods of the Analysis of Integration Effects on Border Areas – the Case of Hungary. Eurolimes (Intercultural Dialogue and the European Space). 6. 150-159. oldal.

Kiss, J. P. – Telbisz, E. – Tagai G. (2008): A szürkeállomány területi különbségei – Katedrán innen és túl. Területi Statisztika. 11.(48.)/3. 315-333. oldal.

Tagai, G. (2007): State of Development in Relation to Location in Hungary. 2nd Central European Conference in Regional Science. Conference Proceedings. 1068-1082. oldal. (Link az academia.edu profiloldalon)

Tagai G. (2007): A potenciálmodell erényei és korlátai a társadalomkutatásban. Tér és Társadalom. XXI/1. 145-158. oldal.

Tagai, G. (2006): Economic and Population Potential Fields in Central Europe. Europa XXI. 14. 27-38. oldal.

Tagai G. (2004): Kelet-Közép-Európa gazdasági és népességi potenciáltere. MTA-KTI Műhelytanulmányok. 26.