REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Partnerek

Az elmúlt években a KÉTO hazai kapcsolataiban áttolódott a hangsúly az államigazgatási és területfejlesztési intézményekről az egyetemekre és más kutatóintézetekre.

Egyes kutatásokban államigazgatási és területfejlesztési intézmények voltak a megbízók: a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a VÁTI Kht. mellett a Miniszterelnöki Hivatal.

A pályázatkezelő intézmények közül az  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA), a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH), az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) és a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány pályázatain nyertünk támogatást kutatási projektekre.

Az egyetemek közül az ELTE, a PTE, a DTE, a SZTE, a SZE, a ME és három akadémiai intézet (Szociológiai Kutatóintézet, a Földrajztudományi Kutatóintézet és a Világgazdasági Kutatóintézet) munkatársaival dolgoztunk együtt a kutatásainkban. Az RKK valamennyi intézetével volt kapcsolatunk.

Kutatóink számos hazai folyóirat szerkesztőbizottságában (Földrajzi Közlemények, Korall, Magyar Építőművészet, Tér és Társadalom, Urbs) tagok. Emellett részt veszünk az MTA Bizottságok (Földrajz I. Tudományos Bizottság, Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottság, Regionális Tudományos Bizottság, Településtudományi Bizottság) és más szakmai szervezetek (Magyar Földrajzi Társaság, Magyar Közgazdasági Társaság, Magyar Regionális Tudományi Társaság, Magyar Szociológiai Társaság) munkájában.

 

A nemzetközi kapcsolataink folyamatosan bővülnek. A korábbi Térségfejlesztési Kutatások Osztálya két nemzetközi kutatási programban vett részt. Ezek egyike a Volkswagen Alapítvány által támogatott Local State and Social Security in Rural Hungary, Romania and Serbia projekt, a másik pedig az FP6-os SeFoNe projekt, amelyik a társadalmi-kulturális és fizikai határok dinamikáját vizsgálja a kibővült Európai Unióban.

Elindult egy szlovák-magyar uniós projekt magyar részről Mezei István vezetésével (és amelyben részt vesz az RKK több, más osztályán – köztük a BO-n – dolgozó kutatója is), amelynek eredményeképpen egy mindkét nyelven megjelenő földrajzi szöveggyűjtemény lesz. A pályázati előkészítés stádiumában tart egy nemzetközi kutatás – az átmeneti országok (Magyarország, Szerbia) bevándorlóinak integrálásáról – az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet vezetésével, amelyben a KÉTO is részt vesz.

A volt Budapesti Osztályon 2009-ben új kapcsolatkeresés  indult meg német és bolgár kutatókkal, pályázati lehetőségeket keresve, miután a korábbi nemzetközi projektjeink (ESPON 3.4.1 Europe in the world, valamint a nagyvállalatok K+F-lokalizációját vizsgáló LocoMotive) kifutottak. Egy kutatónk a 2010-ben lezáruló, a kreatív osztály és a kreatív gazdaság szerepét az európai nagyvárosi térségekben vizsgáló ACRE projektben vesz részt.

A kutatási együttműködéseken kívül jelentős a KÉTO részvétele a külföldi rendezvényeken előadásokkal, nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottságaiban (European Spatial Research and Policy), a nemzetközi tudományos szervezetek menedzsmentjeiben. Évről évre néhány kutatónk részt vesz hosszabb (legalább egy hónapos) külföldi tanulmányúton (az utóbbi években a következő intézményekben: Newcastle University Centre for Rural Economy, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Geographisches Institut, Edinburgh University Institute of Geography).

Kutatóink nemzetközi tudományos társaságban is tagok (European Society for Rural Sociology, International Critical Geography Group).

Regionális Kutatás Alapítvány

TOVÁBB >>>