REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Regionális Kutatás Alapítvány

Alapítás

A Regionális Kutatás Alapítványt 1994-ben alapította az MTA RKK 9 budapesti munkatársa; azt a Fővárosi Bíróság a 11. Pk. 61.545/1993/9 nyilvántartási számon, 2008. szeptember 17. napján 4458 sorszám alatt közhasznú szervezetté minősítette. Az Alapítvány jelenlegi kuratóriumi elnöke dr. Beluszky Pál, a kuratórium tagjai: dr. Barta Györgyi, dr. Győri Róbert és Fenyvesi Elemérné. Az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve a kuratórium: kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány javára összegyűlt pénzügyi alap felhasználásáról szóló döntés; kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelelő kifizetéseket engedélyezhet. A Regionális Kutatás Alapítvány székhelye: 1067 Budapest, Teréz körút 13. (Az MTA RKK KÉTI címén.)

Célkitűzések

Az Alapítványt a regionális kutatások illetve a regionális kutatók tudományos tevékenységének támogatására hozták létre az alapító tagok. Célkitűzései közé tartozik a társadalom és gazdaság területi folyamatainak vizsgálata körében kutatások végeztetése, ill. ilyen kutatások támogatása, az intézet munkatársai szakmai munkájával kapcsolatos tevékenységének támogatása – pl. nyelvtanulás, a nemzetközi kapcsolatok támogatása –, tudományos ösztöndíjak adományozása, esetenként szakmai kiadványok, publikációk megjelentetése vagy ennek támogatása. Eddigi tevékenység, eredmények: Mivel az Alapítvány anyagi helyzete nem teszi lehetővé nagyobb volumenű kutatások kizárólagos finanszírozását, eddigi tevékenysége során elsősorban a kutatómunkához kapcsolódó, egyéb forrásokból nem fedezett feladatokat támogatta; különösen a nemzetközi együttműködés keretében végzett kutatómunkát (pl. kapcsolatfelvétel céljából végzett külföldi utak költségei egy részének biztosítása). Az elfogadott pályázatok többségével – a korlátozott források miatt – az RKK munkatársait támogatta az Alapítvány.

Az Alapítvány jövője

Az alapítók úgy rendelkeztek, hogy az Alapítványhoz bárki kapcsolódhat, aki annak céljaival egyetért és azok megvalósítása érdekében anyagilag támogatja az Alapítványt. (A vonatkozó törvények előírásai szerint költségvetési szervek nem támogathatnak Alapítványokat.).

 

Dokumentumok

Beszámoló a 2008-as évről

Közhasznúsági beszámoló a 2008-as évről

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2008. december 18.)

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2009. április 15.)

Beszámoló a 2009-es évről

Közhasznúsági beszámoló a 2009-es évről

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2010. február 15.)

Beszámoló a 2010-es évről

Közhasznúsági beszámoló a 2010-es évről

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2011. február 10.)

Beszámoló a 2011-es évről

Közhasznúsági beszámoló a 2011-es évről

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2012. február 2.)

Beszámoló a 2012-es évről

Közhasznúsági beszámoló a 2012-es évről

Kuratóriumi ülés jegyzőkönyve (2013. január 21.)