KÖZGAZDASÁG- ÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Adatbázisok

Adatbázis neve Jellege Elérési feltételek Információ szintje
Arcanum Digitális Tudománytár Akadémiai folyóiratok, lexikonok, értesítők, valamint az MTA könyvsorozatai szabadon elérhető full text
Complex Web Jogtár Complex Kiadó online jogszabálygyűjteménye szabadon elérhető, jelszavas faktografikus
De Gruyter Open Közép-Európai tudományos kiadók nyílt hozzáférésű dokumentumai szabadon elérhető bibliográfiai + fulltext
Dél-dunántúli régió folyóirat lelőhelyjegyzék Dél-dunántúli régió (Baranya, Somogy, Tolna megye) könyvtáraiban 2010 után előfizetett folyóiratok lelőhelyei szabadon elérhető bibliográfiai
Directory of Open Access Books Nyílt hozzáférésű könyvek szabadon elérhető bibliográfiai + fulltext
Directory of Open Access Journals Nyílt hozzáférésű folyóiratok szabadon elérhető bibliográfiai + fulltext
EBSCO multidiszciplináris Kizárólag csak a KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai + fulltext
ELEKTRA Az MTA KRTK RKI repozitóriuma szabadon elérhető bibliográfiai + full text
Elektronikus Könyvtár Az MTA KRTK RKI elektronikus könyvtára Kizárólag csak a KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai + full text
Eurostat Európai Unió statisztikái szabadon elérhető faktografikus
Hrčak - horvátországi tudományos folyóiratok elektronikus portálja Horvátországi tudományos folyóiratok szabadon elérhető full text (95%-ban)
Hungaricana Magyarorszégi helytörténeti kiadványok (évkönyvek, értesítők, múzeumi, levéltári kiadványok, helyi lapok stb.) gyűjteménye szabadon elérhrtő full text
JSTOR Essential A JSTOR Archívum negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes évfolyamait kínálja. Kizárólag csak a KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről full text
Könyvtári katalógus MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály könyvtári állománya szabadon elérhető bibliográfiai
KSH Magyarországi különféle statisztikák szabadon elérhető faktografikus
KSH - Népszámlálási Digitális Adattár Magyarországi népszámlálások és mikrocenzusok adatai 1784–1996 szabadon elérhető faktografikus
MERSZ Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás  Kizárólag csak a KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai
MATARKA Magyarországi folyóiratok tartalomjegyzékei szabadon elérhető bibliográfiai
MOKKA-ODR Magyarországi egyetemi és megyei könyvtárak közös katalógusa + Nemzeti Periodika Adatbázis szabadon elérhető bibliográfiai
MTA Köztestületi Honlap MTA Köztestületi tagok adatbázisa szabadon elérhető faktografikus + bibliográfiai
MTA - Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Tudományos művek bibliográfiai és bibliometriai adatai szabadon elérhető bibliográfiai + bibliometriai
Open DOAR – Directory of Open Access Repositories Nyílt hozzáférésű repozitóriumok szabadon elérhető bibliográfiai + fulltext
Oxford University Press Journals - Social Sciences Collection A teljes szövegű multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóirat teljes szöveggel érhető el. Ezek közt megtalálható a társadalomtudománnyal kapcsolatos gyüjtemény is. Kizárólag csak a KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről fulltext
ProQuest Central Amerikai-angolszász folyóiratok és egyéb dokumentumok tartalmi feltárására szolgáló multidiszciplináris adatbázis. 24 000 folyóirat bibliográfiai adatait tartalmazza, a címek közül 18 000 folyóirat anyagához teljes szövegű hozzáférést biztosít. A folyóiratok mellett az adatbázis további 450 000 konferenciaanyagot, műhelytanulmányt is tartalmaz. Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai + fulltext
Science Direct Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázisban közel 2500 lektorált folyóirat érhető el. Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai + fulltext
Scimago Az Elsevier Kiadó tudományos folyóiratok impakt faktorát vizsgáló és rangsoroló adatbázisa. Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliometriai
Scival A Scopus bibliometriai adatbázisa. Egyéni kutatók, akadémiai és felsőoktatási intézmények tudományos teljesítményét méri és rangsorolja különfle szempontok szerint. Országok és régiók közötti rangsorolás is elvégezhető tudományáganként. Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliometriai
Scopus Különféle tudományterületeket széles körűen átfogó multidiszciplináris adatbázis. Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai + fulltext
Springer Journals Springer Kiadó folyóiratainak teljes szövegű adatbázisa Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai +fulltext
VÁTI Térport
 
VÁTI Kht. Térport területfejlesztési adatbázis szabadon elérhető faktografikus
Web of Science Core Collection Hivatkozások adattára Kizárólag csak az MTA KRTK kutatóhelyeinek számítógépeiről bibliográfiai
World of Learning akadémiai, felsőoktatási intézmények címtára szabadon elérhető faktografikus