REGIONÁLIS KUTATÁSOK INTÉZETE

KÖZÉP- ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

English | Oldaltérkép | Bejelentkezés

ÚSZT PÁLYÁZATOK

Kvalitatív elemzési módszerek vitaülés

2011. május 26-án az MTA Regionális Tudományos Bizottság Kutatásmódszertani Albizottsága tartott vitaülést az ELTE lágymányosi campusán.

Az előadások a földrajztudomány, a regionális tudomány és a kvalitatív módszerek viszonyát elemezték.

  • Timár Judit, az RKK Békéscsabai Osztályáról a kritikai földrajz és a kvalitatív módszerek szükségszerű és az elmúlt évtizedekben a nyugati társadalomföldrajzban folyamatos összekapcsolódásáról, ezek eltérő formáiról beszélt.
  • Földi Zsuzsa, az RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézetéből példákkal illusztrálva tartott előadást a világnézetek (episztemológiák), a kutatói problémafelvetések és a (kvalitatív) módszertan kölcsönkapcsolatairól.
  • Kiss János Péter, az ELTE Regionális Tudományi Tanszékéről a regionális tudományban vizsgálta a kvantitatív és a kvalitatív módszerek szerepét.

Az ülést az albizottság elnöke, Nemes Nagy József vezette.

Az elhangzott előadások a módszertan kiválasztásának fontosságát hangsúlyozták a tudományos kutatói gyakorlatban, illetve rámutattak számos közhiedelem-dualitás (pl. makroszint–kvantitatív–egzakt–transzparens–regionális tudomány, mikroszint–kvalitatív–nem transzparens–társadalomföldrajz) leegyszerűsítő voltára. A szemléletbeli különbségeket a vitaülés nem kíván(hat)ta feloldani, viszont az előadások és az azt követő vita elősegítette kutatói identitásaink tudatosabb keresését és felvállalását.